Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

12. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

12. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “12. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Mustafa KOÇAK, Sefer ERKILIÇ, Sema İZMİT
Yusuf GÜL, Yusuf Mesut KİLCİ tarafından 132 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Neval ÇETİN tarafından yapılmış.

12. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

12. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 59 Cevabı

Soru:

11. Sahabe, Peygamberimizle (s.a.v.) sosyal ilişkilerde beşeriyet sınırları içinde iletişim kurardı. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) meclislerinde sıkça yer alır, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) kendi içlerinden biri olarak görürler, düşüncelerini, isteklerini ona rahatlıkla dile getirirlerdi. Sahabilerin hayat tarzı bunun şahididir. Onlar günlük işlerinden devletler arası ilişkilere varıncaya kadar pratik hayatin her safhasında bu yolu izlemişlerdir.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sahabiler için örnek oluşturması
B) İslam dininin tanıtilması ve yayılmasının yavaş olması
C) Sahabilerle Hz. Peygamber (s.a.v.) arasında güçlü bir iletişim olması
D) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sahabilerin düşüncelerini rahat ifade edebilecekleri ortam sağlaması
E) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ilişkilerinde insani vasıflarını öne çıkarması

12. Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde eşi Hz. Hatice (r.a.) onun tedirginliğini ve heyecanını şöyle yatiştirmaya çalışmıştir: “Allah (c.c.) seni hiçbir şekilde utandır- mayacaktir. Çünkü sen akrabalarınla ilgilisin, onları ziyaret eder, onların hâl ve ha- tirlarını sorarsın. Borçluların borcunu ödersin. Fakirlere yardım edersin. Misafirlere ikramda bulunursun. Doğruları destekler ihtiyaç sahiplerinin ıstirabını dindirmeye çalışırsın.” (Buhârî, Bed’ül-Vahy 3.)Bu bilgide yol arkadaşlarının Hz. Peygamber’e (s.a.v.) bakışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Cesurluğu
B) Yardımseverliği
C) Cömertliği
D) İnsanlarla iletişimi
E) Vefakârlığı9

13. Abdullah b. Mes’ud (r.a.) İslamiyet’i seçtiğinde Müslümanların sayısı çok azdı. Açıktan Kur’an-ı Kerim’i okuyamaz ve Kâbe’de namaz kılamazlardı. Bu duruma bir son vermek isteyen Abdullah b. Mes’ud (r.a.) müşriklerin ileri gelenlerinin Kâbe çevresinde toplu hâlde bulundukları bir sırada yüksek sesle Kur’an-ı Kerim okumaya başladı. Hz. Pey- gamber’den (s.a.v.) sonra Kâbe’de açıktan Kur’an-ı Kerim’i okuyan ilk sahabi olmuştur. Buna göre,
I. Müslümanların güç kazanmaya başladığı
II. Kâbe’nin putlardan temizlendiği
III. İslamiyet’in açıkça tanıtilması yolunda ilk çalışmanın gerçekleştirildiği çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir