Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Meb Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16

1. Okuduğunuz metinde geçen “Edebiyat-felsefe ilişkisinin bir başka kaçınılmaz zorunluluğu da, her ikisinin de dil üzerine inşa edilmiş olmalarıdır.”, “Gerek yazar ve şairin duygu, hayal, intiba, gözlem ve düşüncelerini; gerekse filozofun düşüncelerini diğer insanlara aktarabilecekleri tek iletişim vasıtası dildir.” cümlelerinde altı çizili kelime ve kelime grubunun anlamını kullanıldıkları cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

  • Cevap:

inşa etmek: İmar etmek, yeniden yapılandırmak

intiba: izlenim, bırakılan etki

2. Edebiyatın birçok bilim dalıyla ilişkili olması metinde neye bağlanmıştır?

  • Cevap: “Yaratma”ya dayalı estetik bir insan faaliyeti olan edebiyat ile ondan bağımsız ve farklı birer disiplin veya bugün birer sosyal bilim dalı olarak kabul edilen tarih, sosyoloji, psikoloji, teoloji, antropoloji, etnografya, folklor, dilbilim, estetik arasında pek çok ilişkiler vardır. Sistematik ve soyut bir düşünce disiplini olan felsefe de bunlardan birisidir. Söz konusu ilişki, elbette tersinden de (tarih-edebiyat, sosyoloji-edebiyat, estetik-edebiyat vb.) söz konusudur.

3. Edebî eserlerde kullanılan dilin felsefe dilinden farklı olmasının nedeni ne olabilir?

  • Cevap: Edebi dilin felsefe dilinden farklı olmasının nedeni, edebiyatın asıl uğraştığı konunun dilin kendisi olmasıdır. Felsefenin konusu, asıl önemsediği şey; edebiyatın aksine dil ve dilin güzel kullanımı değildir. Felsefe fikirlerle ilgilenir ve estetik kaygısı yoktur. Cevap arayışı en önemli kaygısıdır. Edebiyatta ise estetik kaygı ve dilin güzel kullanımı edebiyatın en önemli özelliklerindendir. Sonuç olarak kullandıkları dil amaçlarına uygun olarak farklıdır. Felsefe için dil bir araç, edebiyat için ise dilin güzel kullanımı bir amaçtır.

4. Metne göre felsefe ve edebiyatı bir araya getiren noktalar nelerdir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Cevap: Edebiyat ile Felsefe Arasındaki Ortak Noktalar
1. Edebiyat da Felsefe de bireysel bir çabanın ürünüdür.
2. Edebiyatda da Felsefede de hayal gücü vardır.Fakat Felsefecinin hayal gücü edebiyatçınınkinden az değil yer yer daha fazla olabilir. Felsefecinin hayal gücü matematikçininki gibi soyuttur.
3. Kimi edebiyatçılar eserlerinde felsefeyi kimi felsefeciler eserlerinde edebiyatı kullanmışlardır.
4. Edebi bir tür olan deneme edebiyat ile felsefe arasındaki köprüyü kurar. Felsefi denemecilik bir felsefe fikrini ortaya atar ve değişik açılardan o fikrin kanıtını bulmaya çalışır. Edebi denemecilik ise edebiyatta duygudan ziyade düşüncenin ağırlık kazandığı zamanlarda başvurulan bir yöntemdir.

5. Okuduğunuz metinde kelimeler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır. Bunun nedenini metnin türünü göz önünde bulundurarak açıklayınız.

  • Cevap: Çünkü bilgi vermek için yazılan bu metin öğretici metindir. Öğretici metinlerde de dilin göndergesel işlevinden ve de sözcüklerin açı temel anlamlarından faydalanılır.

6. Metindeki anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyerek aşağıdaki şemalara yazınız.

  • Cevap:

Anlatım biçimi: Açıklama ve örneklendirme anlatım biçimleri kullanılmıştır.

Düşünceyi geliştirme yöntemleri: Alıntılama, örnekleme ve tanımlamadan faydalanılmıştır.

7. “Ne edebiyat felsefe ne de felsefe edebiyattır.” sözünü yorumlayınız.

  • Cevap: Felsefe ile edebiyat arasında ilişki olsa da ikisi birbirinden bir çok konuda ayrılan özelliklere sahiptirler. İkisi de çoğu zaman dil üzerinden ifade ederken anlatmak istediklerini yine de yöntemleri ve türleri farklıdır.

8. Metindeki ana düşünce ile yardımcı düşünceleri belirleyerek aşağıdaki şemalara yazınız.

  • Cevap:

Metindeki ana düşünce: Edebiyat ile bilim ve sanatların ilişkileri.

Yardımcı düşünceler: Edebiyatın hangi bilimlerle ilişkisi olduğu

Edebiyatın sanat dallarıyla ilişkisi

12. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close