Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık

2. Tema Birey ve Toplum Değerlendirme Soruları Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

2. Tema Birey ve Toplum Değerlendirme Soruları cevapları ve soruları, Ata Yayıncılık 6. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 61-62-63

2. Tema Birey ve Toplum Değerlendirme Soruları Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 61 Cevabı

KAPTAN SİNEK

Sineğin teki, kirli bir su birikintisindeki saman çöpünün üstüne kondu. Kendince çok geniş olan su birikintisini deniz sanıyordu. Sinek bir ara başını kaldırdı ve kendi kendine şöyle dedi: Gemiyi ve denizi ben nice zamandır düşünür dururdum. İşte şu denizdir, bu da gemim. Ben de işini bilen bilgili bir kaptanım. O küçücük ve pis su birikintisi sineğe göre sınırsızdı. Altındaki saman çöpünü gemi, kendisini de kaptan zannediyordu. Çünkü sinekte durumunu olduğu gibi kavrayacak göz yoktu. Onun dünyası gözünün gördüğü kadardı.

1. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

a) Sineğin kendini kaptan sanmasının nedeni ne olabilir?

 • Cevap: Su birikintisini büyük bir denize benzettiği için üstüne konduğu saman çöpünü gemi, kendini de bir kaptan gibi görmüştür.

b) Metnin konusunu yazınız.

 • Cevap: Bazı kimseler aslında ne olduklarını unutup kendilerini çok büyük görebilirler.

c) Metnin ana fikrini yazınız.

 • Cevap: Kirli bir su birikintisindeki saman çöpüne konan sineğin kendini kaptan sanması.

ç) Metindeki konuşturma sanatının göstergesi nedir?

 • Cevap: Sineğin “Gemiyi ve denizi ben nice zamandır düşünür dururdum. İşte şu denizdir, bu da gemim. Ben de işini bilen bilgili bir kaptanım.” şeklinde konuşturulması.

d) Metindeki hayalî ve gerçek ögelere birer örnek veriniz.

 • Cevap: Sineğin kirli su birikintisindeki saman çöpüne konması gerçek hayatta karşılaşılabilecek bir durumdur. Sineğin konuşması ise hayalî bir ögedir.

e) İçeriğinden hareketle metne uygun bir başlık yazınız.

 • Cevap: Aslan Sinek, Başka Bir Dünya Var gibi başlıklar yazılabilir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki kullanılmamıştır?

A) Çocuklar şeker toplamaya çıkmış.
B) Kitaplarım sizin evde kalmış.
C) Uğur, kardeşini bize getirdi.
D) Bizim evdeki eski halılar çok değerliymiş.

 • Cevap: C

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 62 Cevabı

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “belirtme hâl eki” alan bir kelime kullanılmıştır?

A) Çocukluğu zorluklar içinde geçmiş.
B) Kitabı yerinde bulamayınca çok kızdı.
C) Okulu başka bir mahalledeymiş.
D) Öğleden sonra arkadaşları gelecekmiş.

 • Cevap: B

4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisi iyelik eki almamıştır?

A) Çocuklarım bana şaka yaptı.
B) Kitapların tam olarak seni yansıtıyor.
C) Ayakkabılarını çok beğendim.
D) Yazım yanlışları yapmışsın.

 • Cevap: D

5. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Nesnel cümlelerin başına “N”, öznel cümlelerin başına ise “Ö” yazınız.

 • Cevap:

(N) Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 83 milyondur.
(N) Anadolu’da kurulan beyliklerden biri de Candaroğulları Beyliği’dir.
(Ö) Cennet ülkemizin en güzel şehirlerinden biridir Sivas.
(Ö) Bence medeniyet madden ve manen gelişmektir.
(N) Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî dili Türkçedir.
(Ö) Zavallı kedicik, yalvaran gözlerle bana bakıyordu.
(N) Kul hakkı yemek büyük günahlar arasındadır.

6. Sizce toplumumuzun gelişmesi ve ilerlemesi için neler yapılmalıdır? Yazınız.

 • Cevap: Eğitime daha fazla önem verilmeli. Eğitime ayrılan bütçe arttırılmalı. İnsanlar bir birine saygı göstermeyi öğrenmeli. Bilinçli bir toplum oluşturulmalı.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 61-62-63 2. Tema Birey ve Toplum Değerlendirme Soruları Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!