Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
3. Sınıf Meb Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

3. Sınıf Meb Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Değerlendirme Zamanı Cevapları

3. Sınıf Meb Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Değerlendirme Zamanı Cevapları

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Meb Yayınları 6.Ünite Doğada Hayat Sayfa 176, 177 Değerlendirme Zamanı Etkinlik Soruları ve Cevapları

3. Sınıf Meb Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı 

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcükler ile tamamlayınız.

Su-Hava-Cam-Güneyi-Kâğıt-Pil-Güneş-Hava-Plastik

  • Cevap:

1. Sebze ve meyvelerin yetişmesinde …….güneş…., ….hava….., ..su………. önemli yer tutar.
2. Karınca yuvalarının girişi ……..güneyi…………… gösterir.
3. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar …………hava……… kirliliğine neden olur.
4. Ağaçlandırma yapmak, erozyonu önlemek ve bu konularda insanları bilinçlendirmek ………TEMA……… Vakfının görevleri arasındadır.
5. Doğayı korumak için ………cam………, ……pil……….., ……….plastik….., ………kağıt………. gibi atıkları geri dönüşüm kutularına atmalıyız.

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi yazınız.

(D) 1. İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için bitki ve hayvanlara ihtiyaç duyarlar.
(Y) 2. Pusulanın renkli ucu daima güneyi gösterir.
(D) 3. Ormanlar, canlılar için oksijen kaynağıdır.
(D) 4. Plastik atıklar, doğada yüzlerce yıl kalarak canlılar için tehlike oluşturur.
(Y) 5. Bitkilerin yetişmesi için sadece su gereklidir.

3. Sınıf Meb Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı 

Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki görsellerden hangisi çevre kirliliği ile ilgili değildir?

  • Cevap: B3. Sınıf Meb Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı 

2. I. Bilinçsiz avlanmayı engellemek
II. Ormanları korumak, ağaç dikmek
III. Denizleri, gölleri kirletmemek
IV. Bütün atıkları aynı çöp kutusuna atmak

Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğayı korumak ile ilgili önlemlerdendir?
A) II, III, IV B) I, II, IV C) I, II, III

  • Cevap: C

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi su kirliliği ile ilgilidir?
A) Piknik yapanların çöplerini etrafa atmaları
B) Gemilerin zararlı atıkları denizlere boşaltması
C) Fabrika bacalarının havayı kirletmesi

  • Cevap: B

4. Güneş’in doğduğu yöne sol kolunu uzatan Seçil’in önü hangi yönde kalır?
A) Güney B) Batı C) Kuzey

  • Cevap: A

5. Biten pillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bahçeye atmak
B) Çöp kutusuna atmak
C) Atık pil kutusuna atmak

  • Cevap: C
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close