Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 4. Sınıf Trafik Güvenliği Meb Yayınları / 4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Yapalım Öğrenelim Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Yapalım Öğrenelim Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Yapalım Öğrenelim Cevapları

4. Sınıf  Trafik Güvenliği Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Trafikte Güvenlik Sayfa 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Yapalım Öğrenelim Etkinlik Soruları ve Cevapları  

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

A – Aşağıdaki kavramlar ile resimleri eşleştiriniz.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

B – Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) Trafikte en önemli unsur insandır.
(Y) Trafik kazalarının oluş sebepleri incelendiğinde % 0,99 ile insanların kusurlu davranışları ikinci sırada yer almaktadır.
(D) Şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar.
(D) Trafik işaret levhalarının şekilleri ve renkleri verdikleri mesajın niteliğine göre değişiklik gösterir.
(Y) Trafik işaret levhalarına zarar vermemek, zarar verenleri uyarmak itfaiyecilerin görevidir.
(D) Yayalar, yaya kaldırımı olmayan yollarda gidiş yönlerine göre sol banketten yürümelidir.
(D) Trafik kurallarına taşıt sürücüleri ve yayalar uymak zorundadır.
(Y) Yaya kaldırımlarında yayaların uyması gereken kural yoktur.
(D) Kara yollarında duran taşıtların önünden, arkasından ve arasından karşıya geçmemeliyiz.
(D) Bisiklet, kaykay, kızak ve paten gibi motorsuz araçları taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında kullanmalıyız.
(D) Kara yollarında karşıya geçmek için güvenli geçiş yerlerini tercih etmeliyiz.
(D) Bir yere giderken varsa güvenli geçiş yerleri olan yolları tercih etmeliyiz.
(D) Taşıt yolunda bisiklet sürebilmek için 11 yaşını bitirmiş olma şartı vardır.
(D) Toplu taşıma araçlarına binmeden önce kask, dizlik ve dirseklik takılmalıdır.
(D) Ulaşım araçlarının tercihinde iklim koşulları da etkilidir.
(Y) Ulaşım araçlarının tercihinde ulaşım süresi etkili olmaz.
(D) Ambulans ve itfaiye gibi araçların trafikte geçiş üstünlüğü vardır.
(Y) Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ve görülür işaretini alan araç sürücüleri hızlarını arttırmak zorundadır.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

C – Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilen sözcük ya da sözcük gruplarından doğru olanı yazınız.

üçgen – suç – sağ – trafik kurallarına – zarar – takarak – ulaşım – güvenli – geçiş üstünlüğü – oyun – yaya – üstünlüğü – emin – kolaylaştırmak – banketten

Can ve mal güvenliğinin sağlanması için ………….trafik kurallarına …….  uyulmalıdır.
Trafik işaretlerine ve işaret levhalarına zarar vermek …...suç….……. ve yasaktır.
Kara yollarında yürüyen veya duran insanlara  …yaya. … denir.
Yaya kaldırımında, alt ve üst geçitlerde, okul ve yaya geçitlerinde gidiş yönümüze göre  ..sağ.  taraftan yürümeliyiz.
Kara yollarının karşıya geçmek için güvenli olduğundan . ...emin. .… olmadıkça taşıt yoluna inilmemelidir.
Tehlike uyarı işaretleri genel olarak ...üçgen . şeklindedir.
Banketlerde yürüyen yayalar gidiş yönlerine göre sol taraftaki  ..banketten . yürümelidir.
Trafik işaret ve levhalarına ……ZARAR..…. verenleri yetkililere bildirmek vatandaşlık görevidir.
Günlük yaşantımızda … .güvenli … . yolları tercih etmeliyiz.
Ulaşım araçlarını tercih ederken ...ulaşım ücreti de etkili olur.
Bisiklet, kaykay, kızak ve paten gibi motorsuz taşıtlar, taşıt trafiğine kapalı .oyun alanlarında kullanılmalıdır.
Bisiklet, kaykay, kızak ve paten gibi motorsuz taşıtları kullanmadan önce kask, dizlik
ve dirseklik .takarak – güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Ambulans, itfaiye ve polis araçlarının geçiş üstünlüğü vardır.
Geçiş üstünlüğü  ancak görev hâlinde kullanılır.
Diğer sürücüler, geçiş üstünlüğü olan araçların geçişini kolaylaştırmak zorundadır.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

D – Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Trafikte en önemli unsur nedir?
a) Taşıt
b) İnsan
c) Trafik işaret levhası

 • Cevap: B

2. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış yerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Okul geçidi
b) Alt geçit
c) Banket

 • Cevap: C

3. Aşağıdaki trafik işaret levhalarının verdiği mesaj hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?
a) Uyarma – bilgilendirme – yasaklama
b) Bilgilendirme – yasaklama – uyarı
c) Yasaklama – uyarı – bilgilendirme

 • Cevap: A

4. Yayalar, yaya kaldırımını, yaya ve okul geçidini, alt ve üst geçitleri kullanırken aşağıdaki kurallardan hangisine uymalıdır?
a) Gidiş yönüne göre sol taraftan yürümelidir.
b) Gidiş yönüne göre sağ taraftan yürümelidir.
c) Yayaların uyması gereken kural yoktur.

 • Cevap: A

5. Kara yollarının güvenli olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a) Alt ve üst geçitler
b) Yaya ve okul geçidi
c) Reklam levhaları

 • Cevap: C

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

6. Günlük yaşantımızda okula, markete veya parka gitmek için aşağıdakilerin hangisini tercih etmeliyiz?
a) En güvenli yolları
b) En kısa yolları
c) Yaya kaldırımı olmayan yolları

 • Cevap: A

7. Bisiklet, kaykay, kızak ve paten gibi motorsuz taşıtlar nerelerde kullanılmamalıdır?
a) Okul bahçesinde
b) Taşıt yolunda
c) Parkta

 • Cevap: C

8. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, scooter, kaykay, kızak ve paten gibi motorsuz taşıtları kullanmadan önce alınması gereken güvenlik önlemlerinden biri değildir?
a) Kask takmak
b) Dizlik ve dirseklik takmak
c) Bere ve kaşkol takmak

 • Cevap: C

9. l- Ulaşımın güvenli olması
ll- Ulaşımın maliyeti
lll- Ulaşım için geçen süre
Yukarıda verilen bilgilerden yararlanarak hangisine karar verebiliriz?
a) Hangi ulaşım araçlarını tercih edeceğimize
b) Nereye gideceğimize
c) Ulaşım zamanını belirlemeye

 • Cevap: A

10. Ambulans ve itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymama hakkına ne denir?
a) Geçiş üstünlüğü
b) Geçiş hakkı
c) Geçiş sırası

 • Cevap: A

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

E – Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.

1. Günlük yaşantınızda uyduğunuz trafik kuralları nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Yaya geçidi kullanma
 • Güvenli yolları kullanma
 • Araçların arkasına takılıp gitmeme
 • Karşıdan karşıya geçerken trafik işaret ve levhalarına uyma

2. Yaya kaldırımı olan ve olmayan kara yollarında doğru yaya davranışı nasıl olmalıdır?

 • Cevap: Yayalar, yaya kaldırımı bulunmayan yollarda gidiş yönlerine göre sol bankette veya varsa bisiklet yolunda yürürler. Banket ve bisiklet yolunun olmadığı yollarda gidiş yönüne göre yolun solunda yürümelidirler 

3. Güvenli geçiş yerleri olmayan kara yollarında karşıya geçmek için nelere dikkat edilmelidir?

 • Cevap: Trafikte, sürücü, yolcu ve yayaların uyması gereken belirli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar trafiğin güvenli bir şekilde işlemesini amaçlamaktadır. Yayalar da bu kurallara uyması gerekenlerden biridir.
  Yayalar, otoyollarda, karşıdan karşıya geçmek için öncelikle yaya geçitlerini kullanmalıdırlar.

4. Trafik işaret levhaları verdiği mesaja göre nasıl sınıflandırılır?

 • Cevap:
 • Tehlike Uyarı İşaretleri
 • Trafik Tanzim İşaretleri
 • Otoyol ve Bilgi İşaretleri
 • Duraklama ve Parketme İşaretleri
 • Yatay İşaretleme (Yol Çizgileri)

5. Kara yollarının güvenli olması için sahip olması gereken özellikler nelerdir?

 • Cevap:Güvenli yollarda kaza yaralanma kaçırılma veya öldürülme gibi tehlikeleri daha da azaltır.
  Yani canlıların güvenliklerinde önemli bir yeri vardır. ve tehlikelerden bizlerin korunmasını sağlarlar.
  şunu da iyi bilmek gerekli ki sağlımız için güvenli yollar daha önemlidir.

6. Bisiklet, kaykay ve paten sürücülerinin alması gereken güvenlik önlemleri nelerdir?

 • Cevap: Dizlik takmak
 • Kask takmak
 • Dirseklik takmak

7. Ulaşım araçları nasıl sınıflandırılır? Örnek vererek açıklayınız.

Cevap:   Taşıtlar, kara taşıtları, deniz taşıtları ve hava taşıtları olmak üzere üçe ayrılmaktadırlar.
Kara taşıtı: Otomobiller, kamyonlar ve otobüsler
Denizlerde veya okyanuslarda taşımacılık yapan taşıtlar: tankerler, gemiler, yatlar vb.

Hava taşımacılığı:  Helikopterler, uçaklar vb. yollarla yapılmaktadır.

8. Geçiş üstünlüğünü açıklayarak hangi araçların geçiş üstünlüğü olduğunu belirtiniz.

 • Cevap:  Belirli araç sürücülerinin görevini yerine getirirken; kendilerinin, diğer sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafikteki kısıtlama ve yasaklara uyma zorunluluğunun olmamasına ‘geçiş üstünlüğü’ denir.Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar;  Ambulans ve yaralı hasta taşıyan diğer araçlar,

  Organ ve doku nakil araçları,

  İtfaiye araçları,

  Sanık veya suçluları takip eden zabıta araçları,

  Trafik güvenliğini koruma amacıyla olay ya da kaza yerine giden trafik araçları,

  Kar ve buz için müdahale edecek araçlar,

  Afet ve acil durum hâllerinde görevli araçlardır

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı

F – Karayollarını güvenli yapan unsurlardan bir tanesini seçerek resmini yapınız.

 • Cevap:

2
like
3
love
3
haha
2
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

 1. Öncelikle emeğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel ve faydalı bir site olmuş. Bir öğretmen olarak ben de faydalanıyorum. Yalnız Trafik Güvenliği cevaplarını hazırlayan arkadaşın biraz daha dikkatli olması gerekir. Yanlış cevaplar var. Örnek: 34 ve 35. sayfadaki test cevaplarında yanlış şıklar verilmiş. 36. sayfadaki soruların cevaplarında gereksiz ifadeler var. Daha basit ve anlaşılır olabilirdi. Görebildiklerim bunlar. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir