Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

Hediye Vakti

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 2. Ünite Canlıların Dünyası Sayfa 57, 58, 59, 60  2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

A. Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yazarak kavram haritasını tamamlayınız.

 • Cevap

B. Aşağıda verilenlerden uygun olanları kullanarak cümlelerdeki noktalı yerleri tamamlayınız.

 • Cevap:

yumurtayla ,memeliler, omurgalı, çiçeksiz bitki, küf, iki yaşamlı, omurgasız, çiçekli bitki

1. Kuşlar……..YUMURTA…………………çoğalan canlılardır.
2. Yavrularını beslemek için süt üreten hayvanlara……..MEMELİLER…………..adı verilir.
3. Kurbağalar…………..İKİ YAŞAMLI……………..canlıdır.
4. Hayvanlar…..OMURGALI……………..ve….OMURGASIZ……………….olarak sınıflandırılır.
5. Eğrelti otu,………….ÇİÇEKLİ BİTKİ…………………….örneği olarak verilebilir.
6. Ortamdaki uygun nem ve sıcaklık, genellikle yiyeceklerin üzerinde …KÜF……..
mantarlarının çoğalmasına neden olur.

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

C. Aşağıdaki canlıları bulundukları grupla eşleştiriniz.

Cevap:

 • 1.Yoğurt bakterisi: D    MİKROSKOBİK CANLILAR
 • 2.Çekirge: Ç       OMURGASIZ HAYVAN
 • 3.Şapkalı mantar: B MANTARLAR
 • 4.Söğüt Ağacı: C   BİTKİLER
 • 5.İnek: A  OMURGALI HAYVAN

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkidir?
A) Buğday B) Kara yosunu
C) Arpa D) Fındık

Cevap: B

2. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkidir?
A) Eğrelti otu B) Lale
C) At kuyruğu D) Ciğer otu

Cevap: B

3. Aşağıdaki canlılardan hangisi iki yaşamlıdır?
A) İnek B) Balık C) Yılan D) Kurbağa

Cevap: A

4. Aşağıdakilerden hangisi besinini hazır olarak alır?
A) Papatya B) Eğrelti otu C) Peynir küfü D) Kara yosunu

Cevap: D

5. Aşağıdakilerden hangisi omurgalı canlı değildir?
A) Balina B) Solucan C) Sazan D) Güvercin

Cevap: B

6. Aşağıdakilerden hangisi sürüngen bir hayvan değildir?
A) Kertenkele B) Fok C) Timsah D) Yılan

Cevap: B

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

7. I. Hamurun mayalanması
II. Peynirin küflenmesi
III. Ekmeğin küflenmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maya mantarlarının faaliyetleri sonucu oluşur ?

AYalnız I  B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

 • Cevap: A

8. Şapkalı mantarlar için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Kök, gövde ve çiçek gibi kısımları vardır.
B) Ilık ve nemli yerlerde yaşar.
C) Şapkalarının altında ince bölmeler vardır.
D) Zehirli veya zehirsiz olabilir.

 • Cevap: A

9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Akciğer solunumu yapan hayvanların hepsi karada yaşar.
B) Omurgalı hayvanların tümü yavrularını sütle besler.
C) Sürüngenler yumurta ile çoğalır.
D) Kuşlar iki yaşamlı canlılardır.

 • Cevap: A

10. Aşağıdakilerden hangisi omurgasız canlıdır?
A) Hamsi B) Kurbağa C) Midye D) Baykuş

 • Cevap: C

11. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sınıflandırmada farklı grupta yer alır?
A) Timsah B) Koyun C) Ayı D) Sincap

 • Cevap: A

12. Mikroskobik canlılarla ilgili
I. Bazıları yararlı, bazıları zararlıdır.
II. Mikroskopla görülebilirler.
III. Çıplak gözle görülenleri de vardır. verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III

 • Cevap: A
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
1
1
1
1
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!