Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 6.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 6. Ünite İnsan ve Çevre Sayfa 163, 164, 165 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 6.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı

A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak cümlelerin başındaki noktalı yere cümle doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi yazınız.

 • Cevap:

(D) 1- Kalıcı kirliliğe neden olan maddeler doğrudan çöpe atılmamalıdır.
(D) 2- Kullanılmış kâğıtların tekrar kullanılmasını sağlamak, ağaçların kesilmesini azaltır.
(Y) 3- Meyve, sebze ve yemek artıkları, kalıcı çevre kirliliğine neden olur.
(Y) 4- Arabaların egzozlarından çıkan gazlar, hava kirliliğini azaltır.
(Y) 5- Suların kirlenmesi, sadece suda yaşayan canlıları etkiler.
(D) 6- Çevre, canlıların yaşamları boyunca ilişki içinde bulundukları ortamdır.
(Y) 7- Dünya’daki canlıların hepsi gözle görülebilir.
(Y) 8- Cansız varlıkların da besin, su ve havaya ihtiyacı vardır.
(D) 9- Çevre kirliliği; su, hava ve toprak kirliliğini kapsar.
(D) 10- Çevreyi kirleten en büyük etken insandır.
(Y) 11- Hava kirliliği yalnızca insanları etkiler.
(Y) 12- Plastik maddeler çevrede kalıcı kirliliğe neden olur.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerine verilen sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanı yazarak cümleyi tamamlayınız.

 • Cevap:

1- Doğada bulunan canlı ve cansız varlıklar sürekli etkileşim içindedir.
2- Plastik poşet, teneke kutu gibi maddeler çevre kirliliğine neden olur.
3- Çevre kirliliğini önlemek için tekrar kullanılabilen maddeler tercih edilmelidir.
4- Su kirliliği, su içinde yaşayan bütün canlı varlıkları etkiler.
5- Otomobillerin egzozlarından çıkan gazlar, çevre kirliliğine neden olur.
6- Kullanılmış kâğıtlar, tekrar kullanılarak ağaçların kesilmesi azaltılabilir.
7- Sanayi atıkları su, hava, toprak kirliliğine neden olan maddelerdir.

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı

Aşağıda ünite ile ilgili bir sözcüğün ilk harfleri verilmiştir. Sözcüğün ilk harflerini kullanarak bu harfler ile başlayan bir şiir ve çevre kirliliğini anlatan şarkı yazınız.

 • Cevap:

Çöpleri, atıkları
El ele verip temizleyelim
Ve bütün dünyayı temizleyelim
Rezil olmasın çevremiz
El ele verip yeşertelim her yeri
Mis gibi olsun çevremiz
İnsanca yaşayalım diye hepimiz
Zekamızla vicdanımızla tertemiz olsun çevremiz.

Çevre kirliliğini anlatan bir şarkı yazınız.

 • Cevap:

Çöplerimiz birikmesin
Sularımız kirlenmesin
Yakıtımız tam yakılsın
Temiz olsun her şeyimiz

Oynayalım hep coşalım
Bu yurdu temiz tutalım
Sokağımızla caddemiz
Köyümüzle, kentimiz

Temiz olsun hep çevremiz
Güzel olsun hep yöremiz
Oynayalım hep coşalım
Bu yurdu temiz tutalım

Yaylada ovada dağda
Pırıl pırıl bir doğada
Oynayalım hep coşalım
Bu yurdu temiz tutalım

Ç. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1) Aşağıdakilerden hangisi kalıcı kirliliğe neden olmaz?

 • Cevap: D

I. Çöplerin toplanması
II. Ağaç dikilmesi
III. Bacalara filtre takılması
2) Çevrenin temiz olması için yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gereklidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D

I. Katı yakıtların kullanımı, çevre kirliliğini artırır.
II. Deterjanların kullanımının artması, su kirliliğini artırır.
3) Yukarıdaki ifadeler için aşağıdakilerden hangisi uygundur?
A) I doğru, II yanlış
B) II doğru, I yanlış
C) İkisi de doğru
D) İkisi de yanlış

 • Cevap: C

4) Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olayı sayılmaz?
A) Doğal gaz patlaması
B) Yanardağ patlaması
C) Sel
D) Deprem

 • Cevap: A

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı

I. Konut ısıtma sistemlerinden çıkan duman ve zehirli gazlar
II. Kanalizasyon atıkları
III. Fabrikaların suya bırakılan atıkları
5) Yukarıda belirtilenlerden hangileri, suları kirleten nedenlerdendir?
A) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D

6) Aşağıda bazı maddelerin neden olduğu kirlilikler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Egzoz gazları- hava kirliliği
B) Fazla ışıklandırma-ışık kirliliği
C) Deterjan-su kirliliği
D) Kanalizasyon atıkları-hava kirliliği

 • Cevap: D

7) Konutların ısıtılmasında hangi yakıt kullanılırsa çevre kirliliği daha az olur?
A) Kömür
B) Odun
C) Doğal gaz
D) Mazot

 • Cevap: C

I. Su
II. Hava
III. Toprak
8) Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri çevre kirliliği denince akla gelir?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: C

9) Aşağıdakilerden hangisi, doğada kalıcı kirliliğe yol açar?
A) Plastik poşet
B) Hayvan ölüsü
C) Meyve kabukları
D) Bitki kurusu

 • Cevap: A

10) Aşağıdakilerden hangisi, çevre kirliliğinin azalmasında etkilidir?
A) Motorlu taşıtların kullanımını yaygınlaştırmak
B) Yeşil alanları çoğaltmak
C) Fabrikaları çoğaltmak
D) Kâğıt ve cam kullanımını artırmak

 • Cevap: B

11) Aşağıdakilerden hangisi, çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden değildir?
A) Plastik şişelerin kullanımının azaltılması
B) Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması
C) Kullanılmış kâğıtların yeniden değerlendirilmesi
D) Yerleşim bölgelerinde park ve bahçelerin azaltılması

 • Cevap: D

5. Sınıf Ada Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163, 164, 165 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!