Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları

Adsız Çeşme Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Tema Erdemler Sayfa 94, 95, 96, 97, 98 Adsız Çeşme Dinleme/İzleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları  

Adsız Çeşme Metni Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “İyilik eden iyilik bulur.” atasözünden ne anlıyorsunuz?

 • Cevap: Bu dünyada iyi şeyler ile karşılaşmak istiyorsak iyi şeyler yapmalıyız. İyi davranılmasını istiyorsak bizler de iyi davranmalıyız.

2. Herhangi birine iyilik yaptığınızda veya size bir iyilik yapıldığında kendinizi nasıl hissedersiniz? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Ben bana iyilik yapıldığında kendimi çok şanslı hissederim. Çünkü iyilik yapıldığına göre beni seven bana saygı gösteren dostlarım vardır. Onların varlığı bir bakıma benim de onlara iyi davranmamdan dolayıdır.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek karşılarına yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz.

 • bezmek:bıkıp usanmak, bezginlik getirmek, artık çekemez olmak, bezgin duruma gelmek, bezginleşmek
 • nimet:
 • bağış, iyilik, lütuf.buğday ve benzeri, insan yaşamı için değerli, kutsal olan şeyler, yiyecek içecek, özellikle ekmek.
 • bereket: olağandan, alışılandan çok olma durumu, bol verim, bolluk, gürlük
 • oluk: genellikle dağlardaki pınarlarda, çeşmelerde bulunan, ağaçtan vb. yapılmış, suyun akmasına yarayan, uzunlamasına kesit durumunda, üst yanı açık boru
 • gönül:  yürekte olduğu varsayılan nitelik, sevgi, istek, anış, düşünüş gibi duygu kaynağı, kişinin iç dünyası

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirin sizde yaptığı çağrışımları kelebeklerin altlarına yazınız. (şiir Hasan Ali Yücel’in Adsız Çeşme şiiri)

 • Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 95 Cevabı

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirin ana duygusunu yazınız.

 • Cevap:  Karşılıksız yardım yapmanın erdemliği

4. ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz şiirden bazı bölümler aşağıda verilmiştir. Bu bölümlerde ne anlatılmak istenmiştir? Kısaca yazınız.

Yazılıydı bir tek isim.
O da silik, kim bilir kim?

 • Cevap: Bir adam hayır yapmış. Bir çeşme yaptırmış ama ismi pek okunmuyor.

İyilik bir su, bırak aksın
Gönül denen bu çeşmeden.
Sen de böyle yapacaksın,
Hiç karşılık beklemeden.

 • Cevap: Şair çocuğuna karşılıksız iyilik yapan biri olmasını öğütlemektedir.

Su yerine iyilikle dol, Yavrum adsız bir çeşme ol.

 • Cevap: Sen de adının bilineceği öyle şatafatlı iyilikler yerine gizli olarak yap iyiliklerini.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 96 Cevabı

b) Dinlediğiniz şiirde iyilik neye benzetilmiştir? Sizce şair niçin böyle bir benzetme yapmıştır? Yazınız.

 • Cevap:

Dinlediğim şiirde iyilik . adsız bir çeşme..ve su gibi akan giden bir şeye..….benzetilmiştir. Çünkü..iyilik karşılık beklenilmeden yapılması gereken bir şeydir…….

c) Şairin yerinde siz olsaydınız iyiliği neye benzetirdiniz? Niçin?

 • Cevap:

Eğer şairin yerinde ben olsaydım iyiliği …… meyve veren bir ağaca.…….…. benzetirdim. Çünkü …….Kaşılık beklemeden bizlere yardımcı olmaktadır………..

5. ETKİNLİK

Siz olsaydınız şiire nasıl bir başlık koyardınız? Şiirin içeriğinden hareketle aşağıdaki kutucuklara üç farklı başlık yazınız.

 • Cevap: İYİLİĞİN ERDEMİ

6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirde, şairin “iyilikle” ilgili görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Bence haklı. Çünkü iyilik çok fazla kişinin bileceği duyacağı şekilde sessiz ve gizli şekilde yapılmalıdır. o yüzden de atalarımız bir elin verdiğini diğeri görmesin demişlerdir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 97 Cevabı

7. ETKİNLİK

Görselleri inceleyerek aşağıdaki sorular doğrultusunda görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Sizce bu tür yapılar, hangi duygu ve düşüncelerle yapılmış olabilir?

 • Cevap: İyilik etme ve bu dünyada sadece bizim yaşamadığımız kiminle paylaşırsak paylaşalım yardım ederek yardımseverlikle onlara yaklaşmamızı düşünerek yapılan eserlerdir. Bunlar bir bakıma bizim kültürümüzdeki yardımlaşmanın en can alıcı örnekleridir.

2. Siz olsaydınız insanlara ve diğer canlılara yardım etmek için nasıl bir yöntem geliştirirdiniz?

 • Cevap: Yazın su kapları projesi kışın da barınma yerleri inşa ettirirdim.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kutucuklarda verilen “Mevlana’nın Yedi Öğüdü”nü okuyarak anlamları üzerine düşününüz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98 Cevabı

b) Mevlana’nın öğütlerinden birini seçiniz. Seçtiğiniz öğütle ilgili aşağıdaki yazı taslağını doldurarak bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

 • Cevap:

YAZI TASLAĞIM

Yazımın konusu: İnsanların kusurları karşısındaki davranışlarımız

Yazımın ana fikri: İnsanların kusurlarını ortaya çıkarmak yerine onları açık etmeden düzeltmeye çalışmalıyız.

Giriş bölümü: Kusur kavramının açıklanması.

Gelişme bölümü: İnsanların başkalarının kusurları karşısındaki davranışlarının belirtilmesi. Bu davranışların doğru olup olmadığının açıklanması.

Sonuç bölümü: İnsanların kusurları karşısında nasıl davranmamız gerektiğinin anlatılması.

KUSUR GİZLEMEK

Kusurun sözlük anlamı eksiklik, noksandır. Günlük yaşantımızdaki insan ilişkilerinde ise kusur, bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmama durumudur. Bu durumlar genellikle insanların bilgisizliği ya da vurdumduymazlığı neticesinde ortaya çıkar.

Toplum olarak nedense insanların kusurlarını ortaya çıkarmayı çok seviyoruz. Nerede bir hata görsek, onu düzeltmek yerine cümle aleme duyurma peşindeyiz. Zannediyoruz ki, başkalarının kusurlarını ortaya çıkarırsak, kendi kusurlarımız azalacak ya da görmezden gelinecek.

Bu hiç de doğru bir davranış değil. Eğer siz birinin yanlışını ortaya çıkarıp herkese duyurursanız, bir gün gelir sizin de istemeden yaptığınız bir hata, başkası tarafından herkese duyurulur. Bu şekilde her iki taraf için de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. O senin yanlışını herkese anlatır, bu onun kusurunu her yerde ilan eder… Bu böyle devam eder. Sonunda toplumda huzur falan kalmaz.

Halbuki kusurları ortaya çıkarmak yerine, o kusuru düzeltmeye çalışsak daha doğru olmaz mı? Yapılan hataların düzeltilmesi daha huzurlu bir toplumu ortaya çıkarmaz mı? Çünkü böylece yapılan hatalar azalacak ve bu hataların toplumu etkilemesi önlenmiş olacak.

Mevlana’nın dediği gibi başkalarının kusurunu örtmede gece gibi olmak gerekir. Hataların üstüne güneş gibi doğup ortaya çıkarmaktansa, gece gibi yanlışları gizleyip düzeltmek daha erdemli bir davranıştır.

9. ETKİNLİK

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Uzay ve uzay çalışmaları konusunda bir araştırma yapınız.

 • Cevap:

Uzay araştırmaları, uzay teknolojisi kullanılarak uzayın keşfi ve incelenmesidir. Uzayın fiziksel keşfi hem insanlı uzay araçları ile hem de uzaktan yönetilen robot uzay gemileriyle yapılmaktadır. 20. yüzyılda geliştirilen roket ve mekikler sayesinde uzayın fiziksel olarak incelenmesi mümkün hale gelmiştir.

Ülkelerin uzay araştırmaları yapmalarındaki ortak gerekçeleri: bilimsel araştırmalarda ilerleme kaydetmek, farklı ulusları birleştirmek, insanlığın gelecekte hayatta kalma mücadelesini garantiye almak ve diğer ülkelere karşı askeri ve stratejik üstünlük sağlamaktır. Uzay araştırmalarıyla ilgili zamanla çeşitli eleştiriler de yapılagelmiştir. Uzay araştırmaları Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi sık sık jeopolitik rekabette bir yarış olarak kullanılır. Uzay araştırmalarının erken dönemleri, Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir “Uzay Yarışı” şeklinde başladı.

4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği’nin Sputnik 1 yapay uydusunu dünya yörüngesine fırlatması ve ardından 20 Temmuz 1969’da Amerika Birleşik Devletleri’nin Apollo 11 uzay gemisi ile aya iniş yapması bu uzay yarışının başlangıcı olarak bilinir. Sovyet uzay programı 1957’de yörüngeye ilk canlıyı gönderme, 1961’de uzaya ilk insanı gönderme (Yuri Gagarin’in Vostok 1 ile uçuşu), 1965’te ilk uzay yürüyüşü (Aleksei Leonov), 1966’da farklı bir gezegene otomatik iniş yapma ve 1971’de ilk uzay istasyonunu (Salyut 1) kurma gibi pek çok ilk uzay başarısının sahibi olmuştur.

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Tema Erdemler Sayfa 94, 95, 96, 97, 98 Adsız Çeşme Dinleme/İzleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!