Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları

Anadolu Sevgisi Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Tema Millî Kültür Sayfa 134, 135, 136, 137 Anadolu Sevgisi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları  

Anadolu Sevgisi Metni Cevapları

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 134 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız yerin tarihî ve doğal güzellikleri nelerdir?

 • Cevap: Yaşadığım yerde deniz kıyısı çok güzeldir. Milli orman ve parklar vardır. Yine ken içinde de tarihi konaklar, camiler ve binalar bulunmaktadır.

2. Ülkemizde en çok gezip görmek istediğiniz yerler nerelerdir? Neden?

 • Cevap: İstanbul ve Ankara. Birisi eski diğeri de en son başkentimiz olduğu için. İkisi de geçmişten bugüne önemli yerler tarihi mekanlara ev sahipliği yaptığı için.

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 135 Cevabı

1. ETKİNLİK

Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME

Boz 

TAHMİNİM 

 • Cevap: Siyah

SÖZLÜK ANLAMI

 • Cevap: açık toprakrengi

*************

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME

Kağnı

TAHMİNİM

 • Cevap: Kağan.

SÖZLÜK ANLAMI

 • Cevap: iki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili tekerleklerle birlikte dönen, öküz ya da manda koşulan, genellikle dağlık, kırsal yerlerde kullanılan ilkel araba.

*************

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME

Kerpiç

TAHMİNİM

 • Cevap: Tuğla. Ev yapmaya yarayan eşya.

SÖZLÜK ANLAMI

 • Cevap:saman ve balçık karışımı olarak hazırlanıp tahta kalıplara dökülerek güneşte kurutulan, duvar örmekte kullanılan ilkel tuğla

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Şair, şiirin ilk dörtlüğünde “bilmezsin” diyerek kime sesleniyor olabilir?

 • Cevap: Sevgiliye ya da bu şiiri yazdığı kişiye.

2. Şiire göre Anadolu dağlarının özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Boz dumanlı ama eğer dumanlar kaybolursa o zaman manzaralarının çok güzel olduğu yerlerdir.

3. Şiirin ikinci dörtlüğünde Anadolu’nun hangi yönleri vurgulanmaktadır?

 • Cevap: Ovaların genişliği. Ovalardaki güzelliklerin yerine zor zamanlardaki kağnıların yollardaki halleri anlatılmaktadır.

4. Şiirde geçen “Gönül perdelerinin sökülmesi” sözüyle ne anlatılmak isteniyor?

 • Cevap: Yani yeter ki güzellikleri görmenin önündeki engellerin kaldırılması ve bu sayede güzelliklerin görülmesi anlatılmaktadır.

5. Şair siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız? Niçin?

 • Cevap: BENİM GÜZELLİĞİM

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçalarını bulunuz ve örnekteki gibi altlarını çiziniz.

 • Cevap:

dağlar
denizci
sevgi
kirli
kağnısız
evin

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 136 Cevabı

b) Aşağıdaki kelimeleri uygun eklerle eşleştirerek tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

 • Cevap:

c) Kelimelerin anlamları, ek aldıktan sonra değişmiş midir? Örnek vererek açıklayınız.

 • Cevap: Bazılarının değişmiştir. Bunlara örnek olarak şunları gösterebiliriz:
 • kardeş-kardeşlik
 • bir-birlik

4. ETKİNLİK

a) Şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları dairelerin içine yazınız.

 • Cevap:

Anadolu Sevgisi Duygular: Sevgi, doğa sevgisi, İnsan sevgisi

Anadolu Sevgisi Kavramlar: ova, dağ, sevgi, kardeşlik

Anadolu Sevgisi şiirinin ana duygusunu yazınız: Yaşanılan doğanın sevgisi

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 137 Cevabı

5. ETKİNLİK

Dörder kişilik gruplara ayrılınız ve grup içinde bir sözcü belirleyiniz. “Ülkemizin tarihî ve doğal güzelliklerinin korunması için neler yapılmalıdır?” sorusundan hareketle grup olarak hazırlıklı bir konuşma planlayınız. Öğretmeninizin belirleyeceği süre bitiminde grup sözcüleri konuşmalarını sırayla sunacaktır.

Ülkemizde birçok tarihi ve doğal güzellikler bulunmaktadır. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bir de iç denizi bulunmaktadır. Ülkemiz, Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizin Asya toprakları Anadolu topraklarıdır. Avrupa toprakları ise Trakya topraklarıdır.

Ülkemiz coğrafi farklılıklar açısından yedi bölgeden oluşmaktadır. Her bölgede önemli tarihi ve doğal güzellikler bulunmaktadır. Bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, toprak özellikleri ve iklim  çeşitleri bakımından farklılık gösteren bölgelerde doğal güzellikler de buna göre şekillenmiştir.

Anadolu yüzlerce yıldır birçok medeniyetin merkezi olmuştur. Medeniyetler Beşiği olarak bilinen Anadolu topraklarında birçok tarihi eser bulunmaktadır. Bu nedenlerle ülkemiz çok hassas bir coğrafya üzerinde kuruludur. Doğal güzelliklerin ve tarihi eserlerin korunmasında millete çok büyük görevler düşmektedir.

Çevre sorunlarının arttığı, çevre kirliliklerinin arttığı, şehirleşmenin düzensiz olarak gerçekleşmesi nedenleriyle tarihi doku ve doğal varlıklar da zarar görmektedir. Yeniden şehircilik politikaları belirlenmelidir. Çevre kirliliklerinin önlenmesi için küresel çalışmalar yapılmalı ve sorunların çözümünde resmi projeler geliştirilmelidir. Böylece doğal güzellikler koruma altına alınır, tarihi eserler de koruma altına alınır.

Tarihi eserler ve doğal güzellikler milli varlıklarımızdır. Milli varlıklarımızın korunmasında milletimize de milli değerlere bağlı kalarak hareket etmek düşmektedir. Böylece çevremizi koruyabiliriz.

6. ETKİNLİK

“Anadolu, sevgi, dağlar, yayla, ova, deniz, köy ve halk” kelimelerinden en az üçünü kullanarak bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

Cevap: Cennet Anadolu

Anadolu bir cennettir  bize
Sevgiler ile ev olur bize
Onsuz bir hayatımız olmazdı
Halkımız vatansız kalırdı

Yayları ovaları çok güzeldir
Köyümüz çok mu çok şirindir
Yayların suyu buz gibidir
Anadolumuz cennet gibidir

7. ETKİNLİK

a) Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili videoyu izleyiniz. Kendinizi, Türkiye’yi yurt dışında tanıtan biri olarak hayal ediniz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili neler hazırlarsınız?

 • Cevap: Tarihi ve doğal güzelliklerini, insanlarının misafirperverliğini, yeme-içme kültürümüzü

2. Türkiye’nin en çok hangi özelliğinin yabancılar tarafından bilinmesini isterdiniz? Niçin?

 • Cevap: Misafirperverliğinin

3. Yabancıları Türkiye’ye davet etmek için bir slogan üretiniz.

 • Cevap: Gelin bize cenneti verelim size

b) Türkiye’nin tanıtımında görevli biri olarak ülkemizin bu yılki tanıtım afişini düzenliyorsunuz. İzlediklerinizden ve hayal gücünüzden hareketle defterinize ülkemizin tanıtım afişini çiziniz.

 • Cevap:

8. ETKİNLİK

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Forsa” metnine hazırlık yapmak amacıyla Ömer Seyfettin’in farklı bir hikâyesini okuyunuz.

Perili köşk hikayesi için tıklayınız

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Tema Millî KültürSayfa 134, 135, 136, 137 Anadolu Sevgisi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!