Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları / 5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Bilmeyen Var mı Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Bilmeyen Var mı Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Oyuncak Cevapları

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Millî Mücadele ve Atatürk Sayfa 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Bilmeyen Var mı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları  

BİLMEYEN VAR MI? METNİ

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İstiklal Marşı’nın hangi bölümlerini ezbere biliyorsunuz? İstiklal Marşı’nı ezberlerken zorlandınız mı?

 • Cevap: İlk iki kıtasını ezbere bilmekteyim. Çok zorlanmadım. Çünkü okulda her pazartesi ve cuma günü ile törenlerde tatillere girdiğimizde okuyorduk zaten.

2. İstiklal Marşı’nı okurken neler hissediyorsunuz?

 • Cevap: Duygulanıyorum. Aklıma bu şiirin yazıldığı kahramanlar ve bu ülkenin ne zorluklarla kurulduğu geliyor. Bütün o kahramanlara şükran duyuyorum.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Şehitler. şüheda
2. Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan. cüda
3. Sınır boyu. bent
4. Bağımsızlık. istiklal
5. Özgür. hür
6. Utanma duygusu, utanç. hayâ
7. Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen ince parça. conta
8. Bir işi yerine getirmek için verilen söz. vaat
9. Ufuklar. afak
10. Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set. bent
11. Batı. Garb
12. Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik. ezel
13. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş. engin

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki deyimlerle, deyimlere ait açıklamaları örnekteki gibi eşleştiriniz.

1. Elini ayağını bağlamak, özgürlüğünü elinden almak. zincir vurmak
2. Çok kısa bir sürede. göz açıp kapayıncaya kadar
3. Daha iyi anlamaya, kavramaya başlamak. zihni açılmak
4. Yenilgiyi kabul etmek. pes etmek
5. Öfke veya küskünlükten ileri gelen can sıkıntısıyla suratı asık olmak. yüzünden düşen bin parça
6. Bir metni yanlışsız söyleyecek kadar iyi bilmek. sular seller gibi
7. Yenilmek, mağlup olmak. yenik düşmek
8. Anlatılması kolay ancak yapılması veya katlanılması çok güç. dile kolay
9. Herhangi bir üstünlüğünden dolayı şişinmek, caka yapmak. hava atmak

b) Yukarıdaki deyimlerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

 • Cevap: Onun tek işi sadece hava atmak.
 • Ben artık ona karşı pes etim.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Ali, niçin İstiklal Marşı’nı ezberlemeye çalışıyor?

 • Cevap: Öğretmen ödev verdiği için.

2. Kimler İstiklal Marşı’nı ezbere okuyarak Ali’yi şaşırtıyor?

 • Cevap: Salim Amcası, Mehmet Amcası, annesi, babası, kardeşi.

3. Ali, niçin “İstiklal Marşı’nı bilmeyen var mı?” sorusuna “yok!” cevabını veriyor?

 • Cevap: Çünkü herkes hayatlarının bir döneminde bu şiiri ezberlemiştir.

4. Okuduğunuz metinde bazı bölümlerin koyu yazılmasının sebebi ne olabilir?

 • Cevap: Şiirden alıntılar yapıldığı için.

5. Metnin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız?

 • Cevap: Bence uyumludur. Yürekten Gelen Ezber

6. İstiklal Marşımızı ezbere bilmek niçin önemlidir?

 • Cevap: Çünkü bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Bu yurdun nasıl kurulduğunu anlatan bizler rahat edelim diye düşmanlara karşı canlarını feda etmiş şehitlerimiz için yazıldığından dolayı

7. Mehmet Âkif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” sözünden ne anlıyorsunuz?

 • Cevap:Bir daha milletimiz o zor günleri yeniden yaşamasın diye. Çünkü bu şiir yazıldığı dönemde halkımız çok acılar çekti.Çok kanı döküldü.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.

 • Cevap:  kıta, ara, yol , Ben, aç,  yemek…

b) Siz de içinde eş sesli kelime olan iki cümle kurunuz.

 • Cevap: Ahmet iki adet elma almış.
 • Mehmet üç dal kırmış.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin ‘‘amaç-sonuç’’ mu, ‘’neden-sonuç’’ mu bildirdiklerini örnekteki gibi yazınız.

– Ferah bir ortamda çalışmak için salona geçtim. ( amaç / sonuç )
– Salim Amca, göz açıp kapayıncaya kadar on kıta şiiri okuyunca şaşırıp kaldım. ( ……sonuç ……../ sonuç )
– Annem beni dalgın görünce şaşırdı. ( ……sonuç ……../ sonuç )
– Babam banyoda musluğu onarmak için uğraşıyordu. ( ……amaç…../ sonuç )
– İstiklal Marşı’nı ezberlemek için çok çalıştım. ( ……amaç…../ sonuç )
– Ablam kulaklığı takıp müzik dinlediği için beni duyamadı. ( …sonuç ………../ sonuç )
– Herkesin İstiklal Marşı’nı bildiğini anlayınca pes ettim. ( ………sonuç .…./ sonuç )
– Ödevimi yapabilmem için ailem bana destek oldu. ( ……amaç...…../ sonuç )

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

6. ETKİNLİK

Hikâye haritasını “Bilmeyen Var mı?” metnine uygun olarak doldurunuz.

KİŞİLER

 • Cevap: Çocuk, Salim Amca, Mehmet Amca, kardeş, anne,baba

YER

 • Cevap: Okul, mahalle, ev

ZAMAN

 • Cevap: Bilinmeyen bir zaman

OLAY

 • Cevap: Öğretmenin vermiş olduğu İstiklal Marşını ezberleme ödevini mahallede ve ailedeki herkesin ezbere bilmesi.

7. ETKİNLİK

‘‘İstiklal Marşı’nın kabulü’’ veya ‘‘Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı’’ konulu sunumunuzu yapınız.

 • Cevap: Daha önceden hazırlamış olduğunuz sunumu bu kısımda yapabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

a) İstiklal Marşımız nerelerde okunur?

 • Cevap: Maçlarda, Olimpiyat yarışmalarında, Törenlerde, ve Okul mezuniyet törenlerinde.

b) İstiklal Marşımızı okurken nelere dikkat edersiniz?

 • Cevap: Nağmesiyle okumalı, ayağa kalkmalı ve hazır olda okumalıyız.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

9. ETKİNLİK

Aşağıda virgülün kullanıldığı yerler ve örnek cümleler verilmiştir. Virgüllerin hangi amaçla kullanıldığını örnekteki gibi eşleştiriniz.

Virgül (,)
1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konur.
2. Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur.Söylemesi kolay, haydi oku da göreyim
3. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
4. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.
5. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam gibi kelimelerden sonra konur.

(2Söylemesi kolay, haydi oku da göreyim!
(3Yok, yok, yok! Dört yıllık öğrencilik hayatımda böyle ödev görmedim.
(4Bilmez miyim oğlum, dedi.
(5Hayır, şimdi olmaz Ali.
(1Hem de tıpkı Salim Amca, Mehmet Amca, babam, dedem, babaannem ve ablam gibi.

10. ETKİNLİK

Ali, İstiklal Marşı’nı başarılı bir şekilde okuduktan sonra neler yaşanmış olabilir? Hikâyenin devamını yazınız.

 • Cevap: Ali kendisiyle çok gurur duydu. Çünkü İstiklal Marşını ezbere okuyabilmişti. Şehitlerimizin ve kahramanlarımızın aziz hatıralarına gereken saygıyı göstermiş olduğu için çok mutlu oldu.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırma yapınız.

 • Cevap:

Milli Mücadele Döneminde kadınlar önemli bir rol üstlenmişler, yeri gelmiş cepheye cephane taşımışlar, yeri gelmiş düşmanla çarpışmışlar. İşte kahraman kadınlarımızdan bazıları:

Halide Onbaşı (Halide Edip Adıvar): Halide Edip, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı’nda cephede Mustafa Kemal’in yanında görev yapmış, sivil olmasına rağmen rütbe alarak bir savaş kahramanı sayılmıştır.

Şerife Bacı: Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı’nda yaşlı kadın ve erkekler ile birlikte İnebolu’da bulunan cephaneleri Ankara’ya götürülmesinde çocuğu ve kağnısıyla yer alırken kış şartları nedeniyle Aralık 1921’de donarak ölmüştür.

Halime Çavuş: Kastamonu’da doğan, anne-babasının “kızım gitme” şeklinde yalvarışlarını dinlemeden mücadeleye katılan Halime Çavuş, uzun yıllar Halim Çavuş zannedildi. Kurtuluş Savaşı’na giderken erkek kılığına girdi, erkek gibi traş oldu, saçını kazıttı ve kimseye kadın olduğunu söylemeden Türk askerinin arasına karıştı. Mühimmat taşımada birçok görev yaptı.

Gördesli Makbule: Makbule Hanım daha bir yıllık evli iken eşinin yanında Milli Mücadele’ye katılmıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusunun İzmir’i işgaliyle Batı Anadolu’yu işgale başlaması sonucu 7 Kasım 1921’de kocası Halil Efe ile Türk çetelerine katıldı. Yunan kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda bulundu. Yunanlar Sakarya Muharebesi’ni kaybederek Afyon mevzilerine çekildiklerinde, bir taraftan da Halil Efe’nin Gördes-Sındırgı-Akhisar bölgesinde faaliyet gösteren çetesinin saldırıları ile karşılaşıyorlardı. Kocayayla baskınında geri çekilen silah arkadaşlarına cesaret vermek için hızla öne atılınca başından vurularak şehit olmuştur.

418
like
1361
love
151
haha
100
wow
146
sad
340
angry


Sponsorlu Bağlantılar

23 Yorumlar

 1. teşekkür ederim çünkü baya bi takılmıştım

 2. naz çok doğru ama ben buldum 3 serhat 10 bent

 3. :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

 4. gfdddddgfdddddddddddggggggggggggfccccccccccccccccccccccccssssssssssssssssddddddddddddffffffffffds

 5. Üçüncü soru yanlış üçüncü sorunun cevabı Serhat onuncu soru bent

 6. Çok teşekkürler ??

 7. çok işime yaradı teşekkürler……….

 8. Sa ol çok teşekkürler valla çok işime yaradı

 9. Bence en güzel internet sitesi evvel cevap sitesi fakat 3. Soru yanlış

 10. Saat 12 çok işime yaradı yoksa hiç bişey yapamıyacaktım

 11. ZULA ilk momofrs oyunu

  Zula oynayın ve kanlımıza abone olun dostlar

 12. :D:Thank you
  Naz haklısın bebeğim

 13. ÇOK İŞİME YARADI TEŞEKKÜRLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir