Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 5. Sınıf Dikey Yayıncılık Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları / 5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Bekir PINARBAŞI tarafından 127 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY TÜRKEÇ tarafından yapılmış.

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru: 1. Evrendeki düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

  • Cevap: Dünya üzerinde yaşayan canlılar kendi aralarında bir uyum içerisindedir. İnsanların ve diğer canlıların bedenleri kendi içinde bir mükemmellik taşır. En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm canlılar Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla hayat bulmuştur. Tüm varlıklar belli bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır. Bir canlı rahat bir şekilde hayatını devam ettirebilmek için diğer canlılara ihtiyaç duyar. Örneğin, bizler beslenme ihtiyacımızı bitki ve hayvanlardan karşılarız. Su ve hava da canlılar için vazgeçilmez ihtiyaçlardır. Yağmurun yağmadığını, su kaynaklarımızın tükendiğini düşündüğümüzde yaşamımızı devam ettirmek imkansızdır. O halde Allah’ın (c.c.) yarattığı her şey ve verdiği tüm nimetler, hayatımızı sürdürebilmemiz içindir. Tüm bunlar Allah’ın (c.c.) evrende yarattığı düzen sayesindedir.

Soru:2. Dua nedir? Tanımlayınız.

  • Cevap: Dua kelime manası olarak istemek, çağırmak ve davet etmek manalarına gelmektedir. İslami olarak ise Allahü teâlâ’ya yalvarmak ondan istemek sonsuz gücü ile bize her türlü sıkıntımızda destek olması için onun kapısına sığınmaktır.

Soru:3. Duanın Allah (c.c.) ile irtibat kurmadaki önemi nedir? Anlatınız.

  • Cevap: Dua insanı Yüce Allah’a bağlayan manevi bir bağdır. İnanmaya, sığınmaya, dayanmaya, arzu etmeye ve istemeye muhtaç olan insanı yaratıcıya bağlayan tek yoldur. Kudreti sınırsız, bilgisi ve rahmeti sonsuz, kendisinden istenen her şeyi dilediği vakit dilediği kadar verme gücü olan sonsuz kudret sahibi Allahü teâlâ’ insanlarda kendisine dua etmesini istemiştir. Çünkü Yüce Allahü teâlâ’ insana şah damarından daha yakındır.

Soru:4. “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.” (Bakara suresi, 186. ayet.) ayetini açıklayınız.

  • Cevap:

Soru:5. Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhit mücadelesi hakkında bilgi veriniz.

  • Cevap:

Soru:6. Yemekten sonra nasıl dua edilebileceğini düşününüz ve defterinize bir yemek duası örneği yazınız.

  • CevapEy bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız; bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini, orada yedir. Bizi zeval ve teb’id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu mutî raiyyetini başıboş bırakıp idam etme. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bereketi hürmetine, bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Ya Rab! Kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin.”

Soru:7. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) işitme sıfatını ifade eden isimdir?

A. Alîm B. Basir C. Semi D. Kadîr

  • Cevap: C

Soru:8. Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (c.c.) için yapmaya ……………….denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir?
A. İman B. Tevhit C. Esmâ-i hüsnâ D. İbadet

  • Cevap: B

Soru:9. İhlâs suresinde aşağıdaki konuların hangisinden söz edilir?
A. Namazın öneminden C. Ramazan ayından
B. Allah’ın (c.c.) birliğinden D. Ahlak kurallarından

  • Cevap: B

Soru:10…………………………………; dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, mümin-kâfir ayrımı
yapmaksızın insanlara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan anlamına gelir.
Yukarıda açıklaması verilen Allah’ın (c.c.) ismi, aşağıdakilerden hangisidir?
A. Basir B. Kadîr C. Allah D. Rahman

  • CevapD

11. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız.

(Y) Birden fazla ilah olması durumunda da evrendeki düzen aynen devam ederdi.
(Y) Allah (c.c.), sadece canlı varlıkları yaratmıştır.
(D) Allah’ın (c.c.) yaptığımız davranışları bilmesi, davranışlarımızda dikkatli olmamızı sağlar.
(D) Esmâ-i Hüsnâ, Allah’ın (c.c.) güzel isimleri anlamına gelen bir kavramdır.
(D) İhlâs suresi dört ayettir.
53
like
9
love
2
haha
2
wow
1
sad
12
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir