Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Sayfa 124-125-126-127-128-129

5. Sınıf E Kare Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 124-125-126-127-128-129 Cevapları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Sayfa 124-125-126-127-128-129

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 124

1. Konu: Ekonomik faaliyetler ve Coğrafya

Anahtar Sözcükler: Ekonomik faaliyet, coğrafi özellik

Başlarken

Fotoğraftaki suyun kaynağı, Sakarya ilinde 1.060 m yükseklikte bulunmaktadır. Yerleşim yerlerinin çok üzerinde bulunduğu için kaynağın doğal ortamı tamamıyla korunmuştur. Yakınında, su kirliliğine sebep olabilecek hiçbir yapı veya tesis yoktur. Su, kaynaktan çıktığı şekilde el değmeden ve hiçbir işlemden geçirilmeden, doğadaki saf ve doğal hâli ile tüketiciye ulaştırılmakta ve bu sayede sağlıklı şekilde tüketilmesi sağlanmaktadır. Doğallığı bozulmadan, teknolojik ambalajlama sistemi ile el değmeden şişelenmektedir. Avrupa Birliği Yönetmelikleri’ne uygun şekilde, tüketicilere “Doğal mineralli su” olarak sunulmaktadır (Görsel: 5.1).

Suyun çıkarıldığı yer, hangi coğrafi özellikle tanımlanabilir?

 • Cevap: Dağ veya yükseltisi yüksek bir yer olarak nitelendirilebilir. Çünkü su kirliliğine sebep olacak yerleşim yerlerinden çok uzak ve yükselti metresi yüksektir.

Suyun tüketicilere ulaştırılması nasıl bir faaliyet olarak adlandırılabilir?

 • Cevap: Bir hizmettir. Kamu yararına yapılan ama aynı zamanda para kazanılan bir ticaret alanı denilebilir.

SIRA SİZDE

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden coğrafi özelliklerle ilişkili olduğunu düşündüklerinizin altına “✓” işareti koyunuz.

 • Cevap:

ULAŞIM ()
HAYVANCILIK ()
MADENCİLİK ()
TARIM ()
ORMANCILIK ()
SANAYİ ()
ENERJİ KAYNAKLARI ()
TİCARET ()
TURİZM ()

“✓” işareti koyduklarınız ile “coğrafi özellik” arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 • Cevap: İklim ve doğal güzellikler, turizm faaliyetlerinin yapılmasına imkân tanımaktadır. Her mevsim yağış isteyen ürünler kıyı kuşağında yetiştirilir. Bu ürünleri işlemek üzere tesisler ve fabrikalar kurulmuştur. Bitki örtüsü ve iklim küçükbaş hayvancılık için elverişlidir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 125

Şimdi coğrafi özelliklerin, insanların gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetlere etkilerini örnek iller ve ürünler üzerinden inceleyelim.

Ankara, Konya ve Sakarya Nehri’nin çevresi, geniş ova ve platolara sahip olduğundan buralarda tarım alanları fazladır. Kızılırmak Nehri üzerindeki barajlardan enerji üretilir ve sulama yapılır. Sulamaya elverişli arazilerden yüksek kalitede ürün elde edilir. Gıda sanayisi gelişmiştir. Sanayinin diğer kollarında da önemli faaliyetler yürütülmektedir. Konya Ovası, tahıl ambarı olarak adlandırılır (Görsel: 5.2). Bitki örtüsü ve iklim küçükbaş hayvancılık için elverişlidir.

Nevşehir ve çevresindeki peribacaları, Konya’daki Mevlana Müzesi (Görsel: 5.3) dört mevsim yerli ve yabancı turistleri çeker. Kayseri’deki Erciyes Dağı kış turizmi açısından önemli bir yerdir. Sıcak su kaynaklarının kaplıca turizmi açısından önemli olduğu bu bölgede maden yatakları da vardır.

Karadeniz’e paralel uzanan sıradağlar, geniş orman örtüsüyle yemyeşildir. Bu durum tarım arazilerinin az ve parçalı olmasına neden olmuştur. Eğimli yamaçlarda yapılabilen tarımda makine kullanımı zorlaşmaktadır (Görsel: 5.4).

Her mevsim yağış isteyen ürünler kıyı kuşağında yetiştirilir. Bu ürünleri işlemek üzere tesisler ve fabrikalar kurulmuştur. Ormanlık alanların yaygınlığı sebebiyle çok sayıda kereste fabrikası vardır. Balıkçılık halkın önemli geçim kaynaklarındandır. Ülkemizde avlanan balıkların yarıdan fazlası Karadeniz’den sağlanır. Samsun ve Trabzon’daki limanlar ticari açıdan önemlidir.

İklim ve doğal güzellikler, turizm faaliyetlerinin yapılmasına imkân tanımaktadır. Rize ve Trabzon yaylaları, turizm açısından önemlidir. Bolu’da kayak merkezi vardır. Yedigöller ve Sinop, diğer turizm merkezlerindendir. Barajlardan elektrik üretiminde ve sulamada yararlanılır. Zengin maden yataklarına yakın yerlerde fabrikalar kurulmuştur (Görsel: 5.5).

Yukarıdaki açıklamalara göre ekonomik faaliyetlerle coğrafi özelliklerin ilişkisi nedir?

 • Cevap: Bir bölgede ulaşım olanakları ne kadar iyi ise ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesi de o kadar kolay olmaktadır. Ulaşım faaliyetlerinin kolay olduğu bir yerde sanayi, ticaret gibi alanlarda da gelişme gözlenir. Ekonomik faaliyetleri yakından ilgilendiren diğer bir unsur iklimdir. İklim şartlarının elverişli olmadığı alanlarda ekonomik faaliyetler de gelişemez.

Karadeniz kıyısındaki yerleşim yerleri ekonomik açıdan bu coğrafi özelliklerden nasıl yararlanıyor?

 • Cevap: Her mevsim yağış isteyen ürünler kıyı kuşağında yetiştirilir. Bu ürünleri işlemek üzere tesisler ve fabrikalar kurulmuştur. Ormanlık alanların yaygınlığı sebebiyle çok sayıda kereste fabrikası vardır. Balıkçılık halkın önemli geçim kaynaklarındandır. Ülkemizde avlanan balıkların yarıdan fazlası Karadeniz’den sağlanır. Samsun ve Trabzon’daki limanlar ticari açıdan önemlidir. İklim ve doğal güzellikler, turizm faaliyetlerinin yapılmasına imkân tanımaktadır. Rize ve Trabzon yaylaları, turizm açısından önemlidir. Bolu’da kayak merkezi vardır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 126

SIRA SİZDE

Aşağıdaki tabloyu, yaşadığınız yere uygun olarak doldurunuz. Tabloda birden fazla kutucuğu işaretleyebilirsiniz. “Değerlendirme” bölümüne coğrafi özellikler ile üretim arasındaki ilişki hakkındaki görüşlerinizi yazınız.

 • Cevap: Yaşadığı Yer İstanbul

Yaşadığım Yer

Yeryüzü Şekilleri 

() Dağlar fazladır.
(x) Ovalar ve platolar fazladır.
() Nehirler ve göller fazladır.

İklimi

(x) Akdeniz iklimi
() Karadeniz iklimi
() Karasal iklim

ÜRETİM

Madencilik

() Yapılıyor. Çıkarılan madenler:
(x) Yapılmıyor.

Turizm

(x) Doğal güzellikleri fazladır. Örnek: İstanbul Boğazı
(x) Tarihî zenginlikleri fazladır. Örnek: Ayasofya

Tarım

() Tarla bitkileri yaygın olarak yetiştiriliyor. Örnek:

(x) Bahçe bitkileri yaygın olarak yetiştiriliyor. Örnek: Çiçekler süs bitkileri

Ormancılık

() Yapılıyor. Üretim kaynağı:
(x) Yapılmıyor.

Hayvancılık

(x) Yapılıyor. Üretim kaynağı: Besi hayvancılığı yaygın
() Yapılmıyor.

Elektrik Üretimi

() Yapılıyor. Üretim kaynağı:
(x) Yapılmıyor.

Değerlendirme:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 127

Dağların Ege Denizi’ne dik olması, denizin ılıman etkisinin iç kesimlere ulaşmasını sağlar. Ayrıca kara ve demir yolu ulaşımını da kolaylaştırır. Kıyıdan iç kesimlere doğru uzanan verimli ovalarda tarımın gelişmesi ekonomiye canlılık getirir. Çalışan nüfusun yarıya yakını tarım sektöründe- dir. Tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiştir. Tarım ürünlerinin ihracı, ülkemiz ekonomisi için büyük gelir kaynağıdır.
İzmir, sanayi, ticaret ve tarımın merkezidir. İzmir Limanı (Görsel: 5.8), ithalat ve ihracat yapılan en büyük limanlarımızdandır. İklimin elverişli olması, doğal güzelliklerin ve tarihî mirasın çokluğu turizmin gelişmesini sağlamıştır (Görsel: 5.9).
Manisa’nın Soma ilçesi ve çevresinde zengin ^linyit yatakları vardır.

Sizce ekonomik faaliyetlerin çeşitli olmasındaki etkenler nelerdir?

 • Cevap: İklim özellikleri, yeryüzü şekilleri, su kaynakları ve nüfusun dağılışı ülkemizdeki ekonomik faaliyetleri etkilemektedir.

İklimin elverişli olması Akdeniz kıyılarındaki verimli ovalardan yılda birden fazla ürün alınmasını sağlar. Portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi narenciye ürünleri bol miktarda yetiştirilir (Görsel: 5.10). Yazın yetiştirilen tarım ürünlerinin çoğu kış mevsiminde de seralarda yetiştirilebilir. Yaz mevsiminin erken gelmesiyle olgunlaşan ürünler yurt içine ve yurt dışına pazarlanır. Barajlar vasıtasıyla sulanan ovaların verimliliği artar.

Kıyı boyunca konserve fabrikaları gibi tarım ürünlerini işleyen tesis ve fabrikaların varlığı, iş imkânını artırır. Tarım aleti ve makine üreten fabrikalar da mevcuttur. Isparta’da gül yağı, orman ürünleri ve halı fabrikaları kurulmuştur. Toros Dağları’nda kıl keçisi yetiştirilir. Adana, Antalya ve Mersin önemli sanayi ve ticaret merkezleridir.

Akdeniz kıyıları doğal güzellikler ve tarihî zenginliklere sahip olmasından dolayı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır. Akdeniz’e yakın bazı şehirler de, tarım ve turizm sayesinde gün ^geçtikçe daha da gelişmektedir (Görsel: 5.11).

Coğrafi özellik-tarım ürünü-fabrika arasındaki ilişki, yaşadığınız yer ve çevresinde kurulmak istense bu nasıl olurdu?

 • Cevap: İklimin elverişli olması Akdeniz kıyılarındaki verimli ovalardan yılda birden fazla ürün alınmasını sağlar. Mesela Akdeniz Bölgesi’nde narenciye üretimi çoktur. O halde orada kurulacak bir narenciye fabrikası iyi kar getirecektir. Çünkü hem ulaşım hem de hammaddeye ulaşmak daha kolaydır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 128

Ülkemizin doğusundaki yüksek dağlar, engebeli arazi ve uzun süren kış mevsimi, ekonomik faaliyetlerin gelişimini ve ulaşımı zorlaştırmaktadır. Karasal iklimin görülmesi tarım ürünlerinin çeşitlenmesini ve sanayinin gelişmesini engellemektedir. Bu nedenlerden dolayı halk daha çok hayvancılıkla uğraşmaktadır. Erzurum- Kars Platosu’nun coğrafi özelliği; büyükbaş hayvancılık ve arıcılık açısından çok elverişlidir (Görsel: 5.12). Canlı hayvan satışı ve hayvan ürünleri, ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Kars kaşarı ülkemizde meşhurdur. Alçak ovalarda tarım ürünleri yetiştirilir (Görsel: 5.13).

Ülkemizin diğer yerlerine göre maden çeşitliliği fazladır. Madencilik alanına yatırım yapılması maden üretimini ve iş imkânını çoğaltabilir.

Barajlar üzerindeki hidroelektrik santralleri, ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamada önemli paya sahiptir.

Ülkemizin güneydoğusunda ova ve platolar geniş yer kaplar. Halkın en önemli geçim kaynağı tarımdır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile verimli arazilerin sulanması arttığından yılda birden fazla ürün alınabilmektedir. Tekstil sanayisinin hammaddesi olan pamuğun üretiminde burası, ülkemizde birinci sıradadır. Tarım ürünleri, sebze ve meyveler de yetiştirilmektedir. Sulama yapılmayan yerlerde buğday yetiştirilir. Ürünlerin üretiminde ve fabrikada işlenmesinde birçok insana iş imkânı doğmaktadır.

Atatürk Barajı’ndan enerji üretilir ve sulama faaliyetlerinde yararlanılır (Görsel: 5.14). Ülkemizdeki petrolün tamamına yakını Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve çevre illerden çıkarılmaktadır.

Mardin taşından yapılan binalar, Adıyaman’daki Nemrut Dağı heykelleri, Şanlıurfa’daki Balıklıgöl (Görsel: 5.15) çok sayıda turist çeker.

Coğrafi özellikleri göz önünde bulundurarak ülkemizin doğusunda ve güneydoğusunda hangi ekonomik faaliyetlerin yapılmasını önerirsiniz?

 • Cevap: Ben hem doğal coğrafik özellikler, hem iklimi hem de stratejik konumlarını düşündüğümde iki bölge için Tarım, hayvancılık, arıcılık, madencilik, sanayi ve kış turizmi gibi ekonomik faaliyetlerin yapılmasını önerirdim.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 129

SIRA SİZDE

Aşağıdaki dilsiz harita üzerine ülkemizin farklı yerlerinde yapılan ekonomik faaliyetleri tablodaki sayıları kullanarak belirtiniz. Bunu yaparken ekonomik faaliyetlerle coğrafi özellikler arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurunuz. Tabloya ekleme yapabilirsiniz.

1. büyükbaş hayvancılık
2.küçükbaş hayvancılık
3. turizm
4. tekstil
5. sanayi
6. tarım
7. balıkçılık
8. arıcılık
9. ormancılık
10. madencilik

 • Cevap:   

NELER ÖĞRENDİK?

GÖZDEN GEÇİRME

Ekonomik faaliyetlere etki eden coğrafi özellikleri belirtiniz.

 • Cevap: İklim özellikleri, yeryüzü şekilleri, su kaynakları ve nüfusun dağılışı ülkemizdeki ekonomik faaliyetleri etkiliyor. Yer şekilleri müsait değilse tarım zordur. Örneğin Karadeniz’de tarım arazileri çok az. Yine liman bölgeleri ulaşım ve hammaddenin taşınması anlamında önemli coğrafi artılara sahiptir.

ÜRÜN DOSYASI

Yaşadığınız yer ve çevresindeki ekonomik faaliyet alanlarını belirleyiniz. Bu ekonomik alanlarla coğrafi özellikleri ilişkilendiriniz. Çalışmanızı bir dosya kâğıdına tablo çizerek hazırlayınız. Çalışmanızı sınıfa getirerek arkadaşlarınıza okuyunuz. Ürün dosyanızda saklayınız.

 • Cevap: Ben Adana’da yaşıyorum. Burada hem İskenderun Limanına yakınlık, hem iklim şartlarının elverişliliği hem de coğrafi koşulların uygun olması yani düz ova halinde olması neticesinde tarımsal zenginlik ve üretim üst düzeydedir.

ÖZ DEĞERLENDİRME

1. Yaşadığım yer ve çevresinde hangi ekonomik faaliyetlerin yapıldığını belirtebilirim.
2. Yaşadığım yer ve çevresinde ekonomik faaliyetlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirebilirim.
3. Bir yer ve çevresinde farklı ekonomik faaliyetler yapıldığını bilirim.

 • Cevap:

DİĞER KONUYA HAZIRLIK

Sınıfa, ekonomi ve sosyal hayat konulu görsel materyal ve gazete kupürü getiriniz.

 • Cevap

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Çözümleri E Kare Yayınları Sayfa 124-125-126-127-128-129  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!