Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Sayfa 184-185-186-187

5. Sınıf E Kare Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 184-185-186-187 Cevapları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Sayfa 184-185-186-187

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 184

3. Konu: Dünya Barışı İçin Turizm

Anahtar Sözcükler: Kültürel zenginlik, turizm, turist

Başlarken

Ülkelerin 2020 ve 2021 yıllarındaki turist sayıları ve sıralama değişiklikleri hakkında neler söyleyebilir siniz?

 • Cevap: Ne yazık ki söylenen yıllarda pandemi nedeniyle bazı ülkelerde turist sayısında ciddi düşüş olmuş, bazılarında ise artışlar gözlemlenmiştir. Bu da bu tabloyu açıklamaktadır.

Tablodaki ülkelerin ortak özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Hepsinin turizm açısından zengin olduğunu ve turistlerin ülke ekonomisinde önemli katkıları olduğunu göstermektedir.

Dünyadaki ve Türkiye’deki turizm merkezli hareketliliklerin toplumların birbirini tanıması açısından önemini açıklayınız.

 • Cevap: Turistler farklı bir ülkeye girdiği andan itibaren yerel kültürün sanatı, ahlakı, inancı, gelenek ve görenekleri, kıyafetleri, mutfağı gibi kültürel zenginlikleriyle karşılaşır. Bu etkileşim farklılıklara saygı göstermeyi sağlar.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 185

Turizm, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamaktadır. Şimdi konu ile ilgili tabloyu inceleyelim.

Dünya Barışına Katkısı

➢ İnsanlar arası iletişim artıyor, güven duygusu gelişiyor.
➢ Milletlerarası kültür bağları kuvvetleniyor.
➢ Milletlerarası sağlam ve kalıcı köprüler kuruluyor.
➢ Farklılıklara saygı duyma imkânı sağlıyor.
➢ Savaşların önüne geçilme ihtimali doğuyor.

Diğer Katkıları

➢ Ulaşım ağı genişliyor, dünyada ekonomik hareketlilik oluyor.
➢ İşsizlik ve yoksulluk azalıyor.
➢ Doğanın korunmasını sağlıyor.
➢ Kültür seviyesini artırıyor.
➢ Halkın sahip olduğu ulusal ve kültürel değerlerle övünç duymasını sağlıyor.

Tablodaki bölümlerde en çok hangi maddeler ilginizi çekti? Neden?

 • Cevap: Özellikle Dünya Barışına Katkısı başlığı altındaki maddeler ilgimi çekti. Ülkemizin uluslararası dünyada söz sahibi olması beni mutlu etti. 

Bu maddelerin sağladığı kazanımlar hakkında düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Ülkemizin dışarda büyük bir saygınlık kazanmasını ve dünya siyasetinde söz sahibi olmasını sağlamaktadır.

SIRA SİZDE

Biz, turizmi bir barış hareketi olarak görüyoruz. İnsanları din, dil, ırk, renk, kültür olarak ayırmadan hepsini aynı değer, sevgi ve saygı ile kucaklıyoruz. Anadolu’muzun, bu barış dolu şanlı topraklarında dünya çapında davet ettiğimiz tüm insanlarımız ile daha dost, daha arkadaş olarak sevgi içerisinde yaşamak ve dünyayı birlikte el ele keşfetmek istiyoruz.

Sizce turizmcinin sözlerindeki en önemli bölüm neresidir? Neden?

 • Cevap: Turizmin bir barış hareketi olarak görülmesi gerektiğinin söylendiği kısımdır. Çünkü gerçekten kültürlerarası etkileşimin turizm sayesinde artması insanları yakınlaştırmakta bu da düşmanlıkları azaltmaktadır.

Sizce turizmciler dünyanın her yerinde bu şekilde mi düşünüyorlardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Hayır bazı yerlerde kötü niyetli sadece paraya odaklanan turizmciler de vardır.

Siz bir turizmci olsaydınız uluslararası ilişkilere katkı sağlamak için neler yapmak isterdiniz?

 • Cevap: Bütün dünyada sınırları kaldırır herkesin her yeri özgürce gezmesini sağlardım.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 186

SIRA SİZDE

Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

KARDEŞ ŞEHİRLER

Nürnberg (Nünbeg), Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nin 2. büyük şehri. Endüstri başkenti olarak kabul edilen 500 bin nüfuslu şehrin nüfusunun %10’unu Türkler oluşturuyor. Kardeş şehirlerle ilgili bir konferansa katılan Nürnberg Belediyesinden bir görevli, Antalya Büyük- şehir Belediyesi ile 1997’den beri kardeş şehir ilişkileri olduğunu belirtti. Nürnberg Belediyesinin 15 yıllık süreçte gerçekleştirdiği proje ve çalışmaları anlattı (Görsel: 7.19). Şimdi bu görevlinin açıklamalarını okuyalım.

“Yabancı dil problemi çözülmeden, belediyelerde yabancı dil bilen insanlar çalıştırılmadan ciddi çalışmalar yapmak çok zor. Bir Türk şehri olan Antalya’yla kardeş şehir ilişkimizin 15 yıldır devam etmesi, ilişkilerimizin gelişmesi açısından çok önemli. Yıllardır bir arada yaşamamıza rağmen, son yıllarda özellikle artan kardeş şehir ilişkileri birbirimizi çok daha iyi tanımamızı sağladı.

Özellikle kardeş şehirlerimizle eğitim konusunda çeşitli etkinlikler yaptık. Bu yıl Nürnberg’deki 410 yıllık pazarda, Antalya tanıtım standı açılacak. Bu ve benzeri girişimleri, karşılıklı kültür alışverişi ve dostlukların gelişimi için kalıcı birer adım olarak görüyorum.
Antalya, turizmde oldukça ilerlemiş bir şehir. Bu alanda da birbirimize pek çok katkı vereceğimize inanıyorum.

Antalya’ya turist olarak gelen veya buraya yerleşen pek çok Alman var. Antalya’da Alman nüfusunun giderek artması, Nürnberg’teki Türk nüfusunun fazlalığı bu iki şehrin ortak çalışmaları için itici güç oldu. Dostluğumuzun, iletişimimizin artmasının bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.

Antalya ile bu 15 yıllık süreçte güzel ilişkiler, dostluklar kurduk. Toplumlar arası barışın, toplumlar arası iletişimin güçlenmesiyle oluşacağına inanıyorum. Kardeş şehir ilişkilerinin toplumlararası iletişimi, iletişimi geliştirmekte pay sahibi olduğunu düşünüyorum.”
İller ve Belediyeler Dergisi, s. 40,41.

Kardeş şehir uygulamasının her iki ülkeye yaptığı katkıları belirtiniz.

 • Cevap: İki ülkeye de güzel ilişkiler, dostluklar kurma şansı verilmiştir. Toplumlar arası barışın, toplumlar arası iletişimin güçlendiği görülür. Kardeş şehir ilişkilerinin toplumlararası iletişimi arttırması nedeniyle iki ülkede de huzura olan inanç artmıştır..

Belediye görevlisinin açıklamalarına göre belediyelerin yaptığı çalışmalar turizmi nasıl etkiliyor?

 • Cevap: Belediyelerin bu çalışmaları insanların kültürlerini ve etkileşimlerini arttırmakta insanların farklı kültürleri tanımalarına yardımcı olmaktadır.

Turizmin etkisinin uluslararası ilişkilerde artması için kardeş şehir belediyelerine neler önerirsiniz?

 • Cevap: Onlara kardeş şehirlere daha sık geziler düzenlemelerini, kardeş şehirlerle ortak üretimler ve projeler yaratmalarını önermek isterdim.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 187

SIRA SİZDE

Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.

Bu örgütlerin farklı ülkelerdeki insanların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve kültürel zenginliklerini fark etmelerine yardımcı olma konusundaki rolünü açıklayınız.

 • Cevap: Dünyanın doğal ve kültürel miraslarının korunmasını sağlamak ve dünya barışının tesis edilmesinde katkıda bulunmak gibi yardımcı rolleri olduğunu düşünmekteyim.

NELER ÖĞRENDİK?

GÖZDEN GEÇİRME

Turizmin, uluslararası ilişkilerin gelişmesinde oynadığı rol hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Turizm bir refah ve gelişme ortamı sağlamaktadır. Turistin gittiği yerlerde harcama yapması ile ekonomide bir harcama akımı olmakta ve ekonomi canlanmaktadır. Turizm sektöründe yapılan üretim makineleşmeye elverişli olmadığından geniş ölçüde işgücü kullanılan bir sektör konumunda olmaktadır

ÜRÜN DOSYASI

“Farklı ülkelerin birbirine yaklaşması için turizm faaliyetlerinin artarak devam etmesi gerekmektedir.” görüşüne katılıp katılmadığınıza dair kısa bir yazı yazınız. Çalışmanızı sınıfa getirerek arkadaşlarınıza okuyunuz. Ürün dosyanızda saklayınız.

 • Cevap: Katılıyorum. Çünkü ancak bu yolla dünyada sınırlar ortadan kalkacak insanlar arasındaki ayrım son bulabilecektir. Çünkü insanlar birbirlerine yakınlaştıkça birbirlerini tanıdıkça aralarındaki düşmanlıklar ve yanlış anlaşılmalar da son bulacaktır.

ÖZ DEĞERLENDİRME

 • Cevap:

1. Turizmin ülkeler arasındaki ilişkilerde oynadığı rolü açıklayabilirim. ? X
2. Turizmin, ülkeler arası ilişkilere yaptığı katkıya örnekler verebilirim. ?X
3. Turizmin dostluk ve barışın dünyaya yayılmasında önemli bir rol oynadığını bilirim. ?X

DİĞER KONUYA HAZIRLIK

Sınıfa, farklı ülkelerdeki tarihî eserler ve doğal güzelliklerle ilgili görsel materyaller getiriniz.

 • Cevap: Macaristan ve Slovakya’dan muhteşem iki kare:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Çözümleri E Kare Yayınları Sayfa 184-185-186-187  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!