Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Sayfa 64-65-66-67

5. Sınıf E Kare Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 64-65-66-67 Cevapları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Sayfa 64-65-66-67

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 64

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

 • Cevap:

1. (Y) Mezopotamya uygarlıkları parayı bularak insanlık tarihine katkı yapmıştır.
2. (D) Tarihî eserleri temiz tutmak kültürel mirasa duyarlılıktır.
3. (Y) Nevruz, ülkemizin her yerinde mayıs ayında kutlanmaktadır.
4. (D) Millî ve dinî bayramlarımız toplumumuzun güçlenmesini sağlamaktadır.
5. (D) Kültürel unsurlar zaman içinde değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

Babiller, Hititler, kültürel canlılık, doğal varlık, kültürel öge, kültürel miras

 • Cevap:

1. Kültürel miras duyarlı vatandaşlar yetiştirmek için bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız.
2. Doğal varlık deyince aklıma köyümüzdeki küçük göl geliyor.
3. Dünyada bilinen ilk anayasa olan Hammurabi Kanunları Babiller tarafından yapılmıştır.
4. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması, Mısırlılar ve Hititler arasında yapılmıştır.
5. Kültürel unsurların zaman içerisinde değişiklik göstermesi Kültürel canlılık göstergesidir.

Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.

estetik, Mezopotamya, devamlılık, kültürel öge, karşılaştırma, seferberlik

 • Cevap:

1. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özellikler, benzerlikler ve farklılıklar gösteriyor. (Karşılaştırma)
2. İnsanların birlikte yaşamasında ortak paydalar önemli rol oynuyor. (Kültürel öge)
3. Kültürel unsurların, aile büyüklerinden küçüklere aktarılması toplumumuz için çok önemlidir. (Devamlılık)
4. Tarihî eserlerin birçoğu, mimari yönden çok güzel eserlerdir. (Estetik)
5. Yazılı hukuk kuralları insanlığın toplumsal gelişimine katkı sağlamıştır. (Mezopotamya)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 65

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Ülkemizde atalarımızdan kalan kale, medrese, türbe, heykel, çeşme, köprü, hamam, kervansaray ve camiler bulunmaktadır. Verilen bilgiye göre tarihî eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?

A) Geçmiş dönemde inşa edildikleri
B) İnsan emeği sonucu ortaya çıktıkları
C) Günümüzde kullanımlarının yasak olduğu
D) İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapıldıkları

 • Cevap: A

2. Anadolu’da dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük (Konya’da) ve en eski tapınaklarından olan Göbeklitepe (Şanlıurfa’da) bulunmaktadır. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Anadolu’da şehir yaşamının ilk izlerine rastlandığına
B) Anadolu’da dinî mimarinin ilk örneklerinden birinin bulunduğuna
C) Anadolu’nun en eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığına
D) Anadolu uygarlıklarının bilimsel faaliyetlere öncülük ettiğine

 • Cevap: B

3. “Erzurum, Kahramanmaraş, Uşak ve daha birçok şehrimizdeki düğünlerde, kına gecesi geleneğinin olması, aynı kültürün birçok yerde yaşadığını göstermektedir.” Yukarıdaki ifadeyi destekleyen açıklama hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kültürlerin yurt dışında da temsil edildiği
B) Her şehrin kendine özgü geleneklerinin olduğu
C) Kültürel özellikler açısından uygulamaların benzerlik gösterdiği
D) Kültürel özelliklerin uygulandığı

 • Cevap: D

4. Sümerlerin bu icadı sayesinde tarihî çağlar başlamış ve bilgiler kalıcı hâle gelmiştir. Aynı zamanda tarih, daha iyi bir şekilde aydınlatılma imkânı bulmuştur. Parçada verilen bilgiler aşağıdaki icatlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Yazı
B) Takvim
C) Tekerlek
D) Mürekkep

 • Cevap: C

5. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Peribacaları – Tarihî eser
B) Topkapı Sarayı – Tarihî eser
C) Manavgat Şelalesi – Doğal varlık
D) Pamukkale – Doğal varlık

 • Cevap: B

6. Bayramlar, düğünler, şenlikler gibi kültürel ögelerimiz toplumsal birlik ve beraberliğimize katkı sağlamaktadır. Bu bilgide kültürel ögelerimizin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Birleştiriciliği
B) Tarihî geçmişi
C) Taklitçi olmadığı
D) Maddi özellikleri

 • Cevap:

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa yaptığı katkılara örnekler veriniz.

 • Cevap: Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetleri insanlığa birçok katkı sağlamışlardır. Bu kapsamda, Babiller, Hammurabi kanunlarını belirlemişlerdir. Hukuk alanında bilinen ilk önemli kanunlar olan bu kanunlar bu süreç sonrasında birçok hukuk sistemine örnek oluşturmuştur. Asurlar tarafından su kanalları ve barajlar inşa edilmiştir. Bu kapsamda şehircilik ve tarım açısından insanlığın gelişimine önemli katkılar sağlamışlardır. Buna ek olarak edebi eserlerin yer aldığı kütüphaneler de inşa etmişlerdir. Urartular inşa ettikleri su kanalları ve barajlar ile insanlığa katkı sağlamışlardır. Çanak, çömlek ve mobilya yapımında usta olan medeniyet bu alanlarda da önemli eserler vermiştir. Lidyalılar, ekonomik açıdan oldukça önemli olarak madeni parayı ilk kez kullanan toplumdur. Bir ticaret yolu kurmuş ve bu sayede ticaret açısından öncü olmuşlardır. İyonlar günümüz Latin alfabesinin gelişimine katkı sağlamışlardır. Parayı kullanmış, kentler kurmuş, şehirlerinde tiyatro, kütüphaneler inşa etmişlerdir. Sümerler tarafından icat edilen çivi yazısı insanlığa olan önemli katkılardan bir tanesi olmuştur. Yazının gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır.

2. Çevrenizdeki doğal varlıklar, tarihî eser ve nesnelere örnekler veriniz.

 • Cevap: Çevremde çeşme, cami ve sur kalıntıları gibi tarihi eserler varken göl, deniz ve orman gibi doğal güzellikler vardır.

3. Ülkemizin çeşitli yerlerinde farklı kültürel özellikler görülmesinin nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Çünkü ülkemiz farklı zenginlikleri içinde barındırmaktadır. Her bölgenin yaşam şartları ve algısı farklı olduğu için de kültürel özellikleri de değişim göstermektedir. her yer kendi kültürünü geliştirmektedir.

4. Kültürel özelliklerin toplumun birlik ve beraberliği için önemini açıklayınız.

 • Cevap: Kültürel özellikler toplumları bir arada tutan bir çimento gibidir. Toplumun sosyalleşmesi ve kendi içinde yardımlaşma, paylaşma gibi nitelikleri kazanması bakımından kültür önemli rol oynar. Kültürel faaliyetler örneğin düğün, hasat kaldırma gibi etkinlikler insanların beraber üretmeleri paylaşmaları için kıymetlidir.

5. Kültürel unsurların zaman içinde değişiklik göstermesinin nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Çünkü insanlar toplumlar değişmektedir. Değişimin olduğu her yerde her şey de doğal olarak değişiklik gösterir. Durağan kalan her şey geriye gider veya ölür Kültür de canlı bir varlık olarak her gün zenginleşen büyüyen bir şeydir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 66

3. ÜNİTE: ÇEVREMİZİ TANIYALIM

KONULAR: Bu ünitede doğal çevreye duyarlılık ve dayanışma değerleri ile harita okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı ve gözlem becerileri işlenmiştir.

1. Yaşadığımız Yer ve Yeryüzü Şekilleri

2. İklim ve İnsan

 • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 67

NELER ÖĞRENECEĞİZ?

Bu ünitede;

Yeryüzü şekillerinin haritalarda gösterilişini,
İklimin günlük hayatımıza yaptığı etkileri,
Doğal ve beşerî özelliklerin, nüfus ve yerleşmeye etkilerini,
Çevremizde meydana gelen afetlerin ve çevre sorunlarının nedenlerini, Doğal afetlerin insanların hayatını nasıl etkilediğini öğreneceğiz.

3. Nüfus ve Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler

4. Afetler ve Çevre Sorunları

5. Doğal Afetlerin Etkisi

 • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Çözümleri E Kare Yayınları Sayfa 64-65-66-67  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!