Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Sayfa 96-97-98-99

5. Sınıf E Kare Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99 Cevapları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Sayfa 96-97-98-99

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 96

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

1. (D) Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere ova denir.
2. (D) Fiziki haritalar üzerinde yeryüzü şekilleri farklı renk ve sembollerle gösterilir.
3. (Y) Ülkemizin yarısından fazlası Karadeniz ikliminin etkisi altındadır.
4. (D) İnsanlar doğal çevreye duyarlı bir şekilde yaşamalıdır.
5. (Y) Türkiye fiziki haritası üzerinde beşerî unsurlar doğal unsurlardan fazladır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

gözlem, iklim, insan faaliyetleri, doğal ortam, doğal afet, harita

1. Ülkemizin yeryüzü şekillerini Harita üzerinde görebiliriz.
2. “Bence her insan hayatında en az bir defa Doğal afet ile karşılaşmıştır.”
3.  Gözlem yaparak çevremizdeki doğal ve beşerî unsurları ayırt edebilirim.
4. Kış aylarında İklim insan yaşantısını bazen olumsuz bir şekilde etkiliyor.
5. İnsanlar, Doğal ortam değiştirerek daha iyi bir yaşam süreceklerini düşünüyorlar.

Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.

doğal çevreye duyarlılık, harita okuryazarlığı, doğal afet, doğal ortam, sel, turizm

 • Cevap:

1. Hava, su, toprak ve canlılar birbiriyle uyum içinde yaşıyor. (Doğal ortam)
2. Haritaların üzerindeki işaretler haritaları daha iyi anlamamızı sağlıyor. (Harita okuryazarlığı)
3. Deprem, sel ve yangın sonucunda ülkemizde çok sayıda can kaybı meydana gelmiştir. (Doğal afet)
4. Tünel, köprü ve baraj yaparken ağaçların kesilmemesine dikkat edilmesi herkesin görevidir. (Doğal çevreye duyarlılık)
5. Ülkemize gelen turistler, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. (Turizm)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 97

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. • Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.
• Okyanusların kara içlerine sokulmuş kollarıdır.
• Akarsuların, yatağını aşındırarak oluşturduğu şekillerdir.

Yukarıda verilen ifadelerle aşağıda verilen yeryüzü şekillerini eşleştirdiğinizde hangi seçenek açıkta kalır?

A) Dağ
B) Vadi
C) Deniz
D) Ova

 • Cevap: A

2. Yandaki bulmacada aşağıdaki ifadelerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) Kıyafetlerimizi, mevsimine göre seçmemiz sağlığımız açısından gereklidir.
B) Bir yerin nüfusu, o yerdeki insan sayısı ile ilgilidir.
C) Ülkemizdeki yeryüzü şekillerini toplu hâlde görmek bizim için faydalı olabilir.
D) Bir deprem bölgesinde deprem meydana gelirse yıkıcı etkisi daha fazla olur.

 • Cevap: B

3. Ülkemizde, İstanbul, İzmit, İzmir, Adana, Kayseri, Konya ve Gaziantep gibi bazı illerimizde sanayi ve ticaret gelişmiştir. Buna göre bu illerimizle ilgili;

I. Yerleşme alanları ve nüfus yoğunluğu artmaktadır.
II. Sağlık, eğitim ve sosyal imkânları gelişmektedir.
III. Başka illerden göç almaktadır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: A

4. Zonguldak eskiden küçük bir yerleşim yeri iken bu ilimizde taş kömürü bulunduktan sonra hızla gelişmiş ve nüfusu artmıştır. Buna göre, Zonguldak’ta nüfusun dağılışını hangi faktörün etkilediği söylenebilir?

A) Tarım
B) Turizm
C) Madencilik
D) Sanayi

 • Cevap: B

5. Hava, su ve gürültü kirliliği gibi sorunlar büyük şehirlerde daha fazla olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenlerinden biri olduğu söylenemez?

A) Fabrikaların fazla olması
B) Atık suların denize boşaltılması
C) Büyük iş makineleri, arabalar ve eğlence merkezlerinin fazla olması
D) Asansör ve soğutma sistemlerinin fazla olması

 • Cevap: B

6. Toplum olarak afete maruz kalmış insanlara karşı duyarsız kalmamalı, ilk olarak…gibi ihtiyaçlara yönelik yardımlar yapılmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilemez?

A) Barınma
B) Beslenme
C) Giyim
D) İş bulma

 • Cevap:

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yaşadığınız yerdeki yeryüzü şekillerine örnekler veriniz.

 • Cevap: Dağ, ova, plato, göl, deniz, akarsu.

2. İklim ve insan yaşamı arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

 • Cevap: İklim değişikliği aşırı iklim olaylarının sıklığının artmasıyla insan sağlığını doğrudan etkiler. Sıcaklık artışı insan sağlığını etkileyen önemli faktörler arasında yer alır. Sanayi devrimiyle birlikte sera gazı salımının artması global ortalama sıcaklıkların artmasına sebep olmuştur.

3. Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler hangileridir?

 • Cevap: Nüfusun dağılışıyla ilgili faktörleri iki grupta toplamak mümkündür. Doğal ya da fiziki faktörler olarak tanımlanan grupta; iklim özellikleri, yer şekilleri ve toprak özelliklerinden bahsedilir.

4. İnsanlar hangi önlemleri alarak doğal afetlerin etkisini azaltabilir?

 • Cevap: Doğal afetler insan hayatını tehdit eden en önemli unsurların başında gelir. Doğal afetler toplu ölümlere sebep olduğu için kişilerin bilinçlendirilmesi bu anlamda önemlidir. Bu sebeple doğal afet konuları konusu çocuklara öğretilmeli ve çocuklar doğal afetler ve doğal afetlerden korunma yolları konusunda bilgilendirilmelidir.

5. Hangi doğal afetler ekonomik hayat üzerinde etkili olabilir?

 • Cevap: Deprem, heyelan, sel, çığ gibi afetler büyük zararlar doğururlar. Dolaylı maliyetler; üretim faaliyetleri kayıpları, kar, satış ve ücrette meydana gelen azalmaları, alt yapı yada fiziksel hasardan dolayı firmaların kapanmasını ve çıktı kayıplarını kapsar.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 98

4. ÜNİTE: BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL YAŞAM

KONULAR: Bu ünitede dürüstlük, çalışkanlık ve bilim etiği değerleri ile öz denetim ve dijital okuryazarlık becerileri işlenmiştir.

1. Dünyayı saran ağ

2. Gerçek bilgi

 • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır. 

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 99

NELER ÖĞRENECEĞİZ?

Bu ünitede;

• Genel ağda edinilen her bilginin doğru ve güvenli olmayabileceğini,
• Sanal ortamı güvenli bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi,
• Teknolojinin toplumsal ilişkilerdeki rolünü,
• Mucitlerin ve bilim insanlarının hangi özelliklere sahip olduğunu,
• Bilimsel etik için neler yapılması gerektiğini öğreneceğiz.

3. Güvenli Genel Ağ

4. Bir Fikrim Var

5. Araştırma Yapıyorum

 • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır. 

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Çözümleri E Kare Yayınları Sayfa 96-97-98-99  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!