Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 7. Tema Vatandaşlık Bilinci Tema Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 7. Tema Vatandaşlık Bilinci Tema Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 7. Tema Vatandaşlık Bilinci Sayfa 335, 336, 337, 338 Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları

DÜNYANIN GEZGİNLERİ

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 335 Cevabı

ADINIZ, SOYADINIZ

Ne zaman elime “Çocuk Hakları” kitapçığını alsam, imza günlerinde çocukların kendi adlarını ve soyadlarını söylerken çektikleri sıkıntılar gelir aklıma. Bu yüzden hep derim ki, “Çocuk Hakları”na, çocukların kendi adlarını kendilerinin seçme hakkı da eklensin. Belki o zaman çocuklar adlarını söylerken ezilip büzülmez, utanç duyuyorlarmış gibi bir tavır içine girmez ve göğüslerini gere gere adlarını haykırırlar…

Çocuklara ad nasıl ve ne zaman takılır? Doğmadan takılır. Doğduktan sonra takılır. Dil uzmanı anne babalar sözcük türettikten sonra takılır. Modaya uyularak takılır. Sözlükten bakılıp takılır. Aile soyunu sürdürmek için zoraki takılır. “Benim annemin adı, benim dayımın adı, paşa dedemizin adı” gibi. Sizin adınız nasıl verildi? Adınızdan soy adınızdan memnun musunuz? Ad takılırken çocuklara sorulmaz. Bu adı taşıyıp taşıyamayacağı düşünülmez. İşte, öylesine takılır… Sonra da söylene söylene alışkanlık hâline gelir, yadsınamaz. Ama her yerde başınızı derde sokar. Mektuplarda yanlış yazılır. Diplomalarda yanlış kişi mezun olur. Yanlış kişi askere gider. Hatta aradan yıllar geçer, nüfus kâğıdınızı yenilerken bir de bakarsınız babanızın adı değişir! (…) “Yiğit, adıyla anılır” sözünü anımsamalı ve çocuklarımıza ad koyarken çok iyi düşünmeliyiz.

Yalvaç URAL

1. Yukarıdaki metnin konusu nedir?

 • Cevap: Çocukların kendi adlarını kendilerinin seçme hakkının verilmesi.

2. Metne göre, çocuklara kimler, nasıl ve ne zaman ad vermektedir? Siz adınızı seviyor musunuz, anlamını biliyor musunuz? Adınızı değiştirmek ister miydiniz?

 • Cevap: Yalvaç Ural’ın yazmış olduğu “Adınız, Soyadınız” adlı metinde çocuklara anneler ve babalar ad verir. Doğmadan önce ad verilir veya doğduktan sonra. Bazen sözlükten bakılarak bazen modaya uyularak bazen de annenin, dayının paşa dedenin adı takılır. (aile büyükleri)
 • Evet ben adımı seviyorum. Benim adım Ahmet ve adım “Övülmeye layık, övülmüş.” anlamlarına gelmektedir.

3. Yazarın metinde ileri sürdüğü ve savunduğu görüş nedir?

 • Cevap:  “Çocuk Hakları”na, çocukların kendi adlarını kendilerinin seçme hakkı da eklensin. Belki o zaman çocuklar adlarını söylerken ezilip büzülmez, utanç duyuyorlarmış gibi bir tavır içine girmez ve göğüslerini gere gere adlarını haykırırlar.” Yazarın ileri sürdüğü görüş çocuklar kendi adlarını kendileri versinler ve o adla yaşamlarını devam ettirsinler.

4. Yazar, anlatım yollarından ağırlıklı olarak hangisini kullanmıştır? (tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, sayısal veri kullanma vb.)

 • Cevap: Yazar Yalvaç Ural bu metinde daha çok “açıklama ve örnekleme” anlatım türünü kullanmış.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 336 Cevabı

5. Yazarın metin aracılığıyla bize iletmek istediği ana fikir nedir?

 • Cevap: Herkes kendi adını kendi bulmalı ve vermeli.

6. Metinde geçen deyim ve atasözü var mı? Bulup, yazınız; anlamlarını açıklayınız.

 • Cevap: Evet var. “Yiğit, adıyla anılır.

B. “Dünya vatandaşı olma” konulu bir sunum çalışması yapmanız gerekiyor. Öncelikle bu kavramın ne demek olduğunu araştırınız. Bu tür bir vatandaş olmak, hangi özelliklere sahip olmayı gerektirir, düşününüz.

 • Cevap:

Sunum hazırlığı için aşağıdaki basamakları uygulayınız.

 • Araştırma için, kütüphaneden ve çevrim içi kaynaklardan yararlanınız.
 • Sunum için video ve görsellerden yararlanınız ve sunum programı kullanınız.
 • Sunumu 10 dakikayı geçmeyecek biçimde planlayınız.
 • Sunum için önceden deneme yapınız (sınıf arkadaşlarınıza nasıl hitap edeceğiniz; hangi cümleleri ve sözcükleri seçeceğiniz; sunumu nasıl bitireceğiniz vb. konularda).
 • Sunum sonrasında gelen soruları yanıtlamaya hazır olunuz.
 • Gelen soruları not alınız ve birkaç dakika düşüncelerinizi toparladıktan sonra yanıt veriniz.

C. Aşağıdaki tanımların hangi metin türlerine ait olduğunu bularak noktalı yerleri tamamlayınız.

1. Bir kişinin kendi yaşamını anlattığı yazıya öz yaşam öyküsü (otobiyografi) denir.

 • Cevap: öz yaşam öyküsü (otobiyografi)

2. Bir konuda yazarın kişisel düşüncelerini, kesin kurallara bağlamadan, samimi bir dilde ve özgürce anlattığı düz yazıdır. Yazar, kendi kendisiyle konuşur gibi yazar, ileri sürülen görüşlerin ispatlanması zorunlu değildir. Okuyucunun doğruyu bulmasına yardım eder, insanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Deneme de yazar kişisel görüşlerini anlatır.

 • Cevap: deneme

3. Yaşam öyküsü (biyografi)  bir kişinin yaşamının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle (hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.) tanıtmaktır.

 • Cevap: Yaşam öyküsü (biyografi)

4. Hayatın değişik durumlarının sahnede canlandırılması amacıyla yazılan eserlere tiyatro (oyunu) denir.

 • Cevap: tiyatro (oyunu)

Ç. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bağlaç olarak kullanılan yi bulunuz; “de”nin yanlış yazıldığı cümleleri düzelterek defterinize yazınız.

1. Okulumuz da yurtdışından gelen öğrenci arkadaşlarımız var.

 • Cevap: (Okulumuzda) → durum eki

2. Amcam bana da oyuncak hediye etti.

 • Cevap: Bağlaç

3. Bize her konu da yardımcı olabileceğini söyledi.

 • Cevap: (Konuda) → durum eki

4. Tüm bestelerimi bilgisayar da yaptım.

 • Cevap: (Bilgisayarda) → durum eki

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 337 Cevabı

5. Kadir de sınıfını takdirle geçmiş.

 • Cevap: Bağlaç

6. Televizyonda izlediğim tüm dizilerden sıkıldım.

 • Cevap: Durum eki

7. Boya kalemlerim Bahadır da kaldı.

 • Cevap: (Bahadır’da) → durum eki

8. Baharda gelin gibi donanır bu erik ağaçları.

 • Cevap: Durum eki

9. Ağladı da.

 • Cevap: Bağlaç

D. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

 • Cevap:

1. Hep aydın günlerimiz olmalı,
Milletçe el ele, beraber.
Bütün köylerinde güzel yurdumun Okumayan, yazmayan kalmamalı.
Bu vatan, cennet vatan,
Kalkınmalı, kalkınmalı.
Yukarıdaki dizelerde dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. korku- üzüntü B. yalnızlık – pişmanlık C. sevgi – umut D. karamsarlık – özlem

 • Cevap: C

2. “Çok titiz bir adam, tüm ödevleri büyük bir titizlikle inceliyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen yeni öğretmenimiz olan bu adam, adeta ”
Yukarıdaki paragraf bir deyimle tamamlanmak istense aşağıdakilerden hangisi en uygun deyim olur?
A. pireyi deve yapıyor B. ince düşünüyor C. kılı kırk yarıyor D. atlı kovalıyor

 • Cevap: C

3. Aşağıdaki sözcüklerden anlam ilişkisi bakımından üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?
A. gücenmek B. tutulmak C. kırılmak D. bozulmak

 • Cevap: B

4. “Kadar” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A. O da benim kadar sevinçliydi.
B. En geç saat 3’e kadar görüşmeliyiz.
C. Bugüne kadar hep sabrettim.
D. Ankara’ya kadar kar devam etti.

 • Cevap: A

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 338 Cevabı

5. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olamaz?
A. Bu yüzyılın en belirgin özelliği, bilginin hızla çoğalmasıdır.
B. Ünlü yazar, 1935 yılında Bursa’da doğdu.
C. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir cennet gibi bir ülkedir.
D. Bu konudaki düşüncelerinin herhangi bir dayanağı olmadığını görebilirsiniz.

 • Cevap: D

6. Elif, “herşey, bir şey, herkez, birtakım, yalnış, yalnız, hoş görü ve kirpi” sözcüklerini yazılışlarına göre doğru-yanlış tablosuna yerleştirecektir.

Buna göre Elifin tabloya yerleştirmesi gereken yazımı yanlış sözcükler aşağıdakilerden hangisidir?
A. bir şey, birtakım, yalnız, kirpi.
B. herşey, birtakım, yalnış, hoş görü.
C. herkez, yalnız, hoş görü, kirpi.
D. herşey, herkez, yalnış, hoş görü.

 • Cevap: D

7. Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiştir?
A. Bugün seninle gelemeyeceğim, başım ağrıyor.
B. Çok minik olduğu için elleri, büyük kitapları tutamıyor.
C. Ben beni bildim bileli bu kız benden pek hoşlanamaz.
D. Uykusuzluktan otobüse biner binmez dalmışım.

 • Cevap: C

8. “Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım biçimiyle yazılan yazılara denir.” Yukarıdaki tanımın doğru tamamlanabilmesi için boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. Fıkra B. Makale C. Biyografi D. Deneme

 • Cevap: D
2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!