Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 8. Tema Sağlık Spor ve Oyun Tema Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 8. Tema Sağlık Spor ve Oyun Tema Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 8. Tema Sağlık, Spor ve Oyun Sayfa 372, 373, 374, 375 Tema Değerlendirme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

TEMA DEĞERLENDİRME

ARAMA SEVGİSİ

Demokritos, sofrasına gelen incirleri yerken bir bal kokusu almış ve hemen bir araştırmadır başlamış kafasında. O güne dek incirlerinden almadığı bu koku nereden gelebilir diye. Me­rakını gidermek için kalkmış sofradan, incir­lerin toplandığı yeri görmeye gitmek istemiş. Sofradan niçin kalktığını duyan hizmetçi kadın gülmüş: “Boşuna zaman kaybetmeyin” demiş; “incirleri bal çanağına koymuştum toplarken”. Demokritos’un canı sıkılmış bu araştırma fırsa­tını kaçırdığı, bir merak konusu elinden alındığı için. “Hadi be sen de” demiş hizmetçi kadına, “keyfimi kaçırdın”; ama ben yine de bal koku­su incirde kendiliğinden varmış gibi nedenini araştıracağım. Böyle demiş ve yanlış, kendi varsaydığı bir etkiye doğru nedenler bulmak­tan geri kalmamış.

Ünlü ve büyük bir filozofun bu hikâyesi, so­nunda bir kazanç umudu olmaksızın, bizi seve seve bir şeylerin ardına düşüren araştırma tut­kumuzu apaçık anlatıyor.

MONTAİGNE (Monteyn)

MERAK ve ÖĞRENME İLİŞKİSİ

Merak, bir şeyi anlamak, bilmek, ona ulaş­mak, elde etmek için duyulan istek olarak ta­nımlanabilir. Merak insanı öğrenmeye, bilme­ye, tanımaya hazır hale getirir, güdüler.

Eğitimde merak son derece önemlidir. Merak, öğrenme açlığı yarattığından, kişi bu açlığını gidermek amacıyla konuya ilgi duyar. Bu ilgi ile birlikte öğrenme süreci ve araştırma başlamış demektir.

İnsanda araştırma süreci, yeni buluşlar, yeni keşifler demektir. İnsan, bu süreci ya­şarken keyiflenir, mutlu olur. Mutluluk, olumlu enerjidir. Olumlu enerji, güçtür, kuvvettir.

Çocuk da doğuştan itibaren merak ettiği için öğrenir. Merak ettiği şeylere bakar, ince­ler, kavrar, ağzına götürür, fırlatır, üstüne yatar, çeker, çekiştirir ve her hareketinde bir şeyler öğrenir. Öğrenme uğruna, bilinçsiz de olsa risk alır; düşer, çarpar, yaralanır.

Merak, öğrenmenin penceresidir diyebili­riz. Bu pencerede, tanınacak, öğrenilecek ge­niş bir dünya vardır.

Hüseyin SEYFİ

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 372 Cevabı

1. Birinci ve ikinci metni, konuları bakımından karşılaştırınız.

 • Cevap: İki metinde de aynı konudan bahsedilmektedir. O da merak duygusudur. İnsanoğlunun dünyada merak duygusu sayesinde hayatını kattığı anlam üzerine yazılmışlardır.

2. Birinci metinde yazar, okura özetle ne söylemek istiyor? (ana fikir)

 • Cevap: Sonucunu bilseniz de araştırmak size yeni bir şeyler katmayacak olsa da hiç bir zaman merak etmekten sorgulamaktan araştırmaktan vazgeçmeyin.

3. İkinci metinde yazar, okura özetle ne söylemek istiyor? (ana fikir)

 • Cevap: Kısaca merak duygusunun kökeni insanın doğal bir yapısı olduğu anlamı vardır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 373 Cevabı

4. Birinci ve ikinci metinde yazarlar, araştırma merakını anlatırken hangi yolları seçmişlerdir? Karşılaştırınız. (tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, sayısal veri kullanma vb.)

 • Cevap: İlk metinde öyküleme tekniğinden daha fazla yararlanılmıştır. Yine örnek verme tekniği göze çarpar.
 • İkinci metinde ise daha çok açıklama ve bilgi verme tekniği kullanılmıştır.

5. Her iki metni karşılaştırdığınızda yazarların cümle kurma biçimleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: İlki daha edebi bir dil kullanırken ikincisi daha öğretici bir dili kullanmayı seçmiştir. İlkinde benzetmeler duygular ön planda iken ikinci metinde ise öğreticilik ve akıl ön plandadır.

B. Sınıf arkadaşlarınızla oluşturacağınız küçük gruplarla “Sağlıklı beslenme” konulu bir sunum çalışması yapınız. Bu çalışma sırasında aşağıda verilen noktaları göz önünde bulundurunuz:

 • Araştırma için, kütüphaneden ve çevrim içi kaynaklardan yararlanınız.
 • Sunum için video ve görsellerden yararlanalım ve sunum programı kullanınız.
 • Sunumu 10 dakikayı geçmeyecek biçimde planlayınız.
 • Sunum için önceden deneme yapınız (sınıf arkadaşlarımıza nasıl hitap edeceğiniz; hangi cümleleri ve sözcükleri seçeceğiniz; sunumu nasıl bitireceğiniz vb. konularda).
 • Sunum sonrasında gelen soruları yanıtlamaya hazır olunuz.
 • Gelen soruları not alınız ve birkaç dakika düşüncelerinizi toparladıktan sonra yanıt veriniz.

C. Edat, bağlaç ve ünlemlerle ilgili aşağıdaki çalışmaları yapınız.

 • Cevap:

1. Boşlukları uygun edatlarla doldurunuz. Seçtiğiniz edatın cümleye kattığı anlamı yay ayraç içine yazınız.
Birazdan fırtına çıkacak galiba ( edat)
• Babam, da seni dinler de! (edat)
• Bu sınav dünküne göre daha kolaymış. (edat)
• Durakta bir saat kadar bekledim. (edat)

 • Cevap:

2. Boşlukları uygun bağlaçlarla doldurunuz. Seçtiğiniz bağlacın cümleye kattığı anlamı yay ayraç içine yazınız.
Birazdan fırtına çıkacak galiba ( edat)
• Babam, da seni dinler de! (edat)
• Bu sınav dünküne göre daha kolaymış. (edat)
• Durakta bir saat kadar bekledim. (edat)

 • Cevap:

3. Boşlukları uygun ünlemlerle doldurunuz. Seçtiğiniz ünlemin cümleye kattığı anlamı yay ayraç içine yazınız.
• Ah ah! Nerde o günler! (hayıflanma )
• oooo! Ne kadar büyük bir ev! ( şaşırma)
• Oh be! Dünya varmış! (rahatlama )
• Hay Allah! Bunu önceden bilseydim! (pişmanlık)

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 374 Cevabı

Ç. Aşağıdaki metni yazma ilkelerine göre değerlendiriniz. Metnin verilen ilkelere uyup uymadığını gerekçelendirerek yazınız.

Güneş batmak üzereydi; hava serinlemişti, üşüdü, hırkasını aldı sırtına. Çevre sakindi, sanki herkes uykudaydı. Sessizlik vardı, içi ürperdi, koşup gitti içeriye, radyoyu açtı. Bir müzik yayıldı ortalığa, “Oh!” dedi, içi rahatladı. Tekrar döndü balkona, hava serindi; ama hırkası vardı, üşümüyordu. Müzik vardı hafiften, sessizlik kaybolmuştu, şimdi rahat rahat okuyabilirdi kitabını.

 • Cevap:
 • Açıklık: Uymaktadır sade bir dil kullanılmıştır.
 • Duruluk: Yabancı kelime yoktur uymaktadır.
 • Yalınlık: Uymaktadır her okuyan aynı anlamı çıkarabilir.
 • Akıcılık: Uymaktadır. Okurken anlamı bozacak ifadeler yoktur.
 • Özgünlük: Uymaktadır. Yorum ve cümleler yazara aittir.

D. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Yukarıdaki grafik, çocuklar için yazılan kitapların konularının dağılımını göstermektedir. Grafikteki değerler bilim kurgu, doğa sevgisi, macera ve vatandaşlık görevleri konularına ilişkindir. En çok macera, en az da vatandaşlık görevleri konuları işlendiğine göre grafikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Macera, çocuk yazarlarınca çokça tercih edilmektedir.
B. Vatandaşlık görevleri, doğa sevgisinden daha sık işlenmektedir.
C. Bilimkurgu ve doğa sevgisinin işlenme oranı birbirine yakındır.
D. Vatandaşlık görevleri en az işlenen konudur.

 • Cevap: B

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 375 Cevabı

2. Aşağıdaki cümlelerde yer alan betimlemelerden hangisi, diğerlerinden farklı bir duyu organıyla algılanabilir?
A. Güneşin yakıcılığı tenimizi sıyırıp geçiyordu.
B. Havada uçuşanları ilgiyle seyrettik.
C. Yerde bir eski bir kilim seriliydi.
D. Dükkânda tarihi saatler satılıyordu.

 • Cevap: A

3 ve 4. soruyu aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Sevgi, hayata bakışımızı değiştirir. Sevgi dolu insan yalan söylemez, ikiyüzlü olmaz, kötülük düşünmez. Dünya, sadece sevgiyle güzelleşir. Dostluklar, sevgiyle kurulur. Aile sevgiyle daha sıkı bağlanır. Sait Faik de bir öyküsünde; “Dünyayı güzellik kurtaracak; bir insanı sevmekle başlayacak her şey.” demiştir.
3. Paragrafta, anlatılan düşünceyi desteklemek için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A. karşılaştırma B. tanık gösterme C. örnek gösterme D. tanımlama

 • Cevap: B

4. Metnin iletisi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. Sevgi, insanlar arasında bağ kurmanın en temel yoludur.
B. Dünyanın daha yaşanılır olması sevgiye bağlıdır.
C. Sevgisiz insan, tek başına ayakta kalır.
D. Sevgi, insanları olumsuz davranışlardan uzaklaştırır.

 • Cevap: C

5. “Kadar” sözcüğü aşağıdakilerin hangi tümcede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A. O da benim kadar üzgün.
B. En geç saat 5’e kadar görüşmeliyiz.
C. Bugüne kadar hep sabrettim.
D. Bolu’ya kadar kar devam etti.

 • Cevap: A

6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır?
A. Sen bana göre daha titizsin.
B. Tilki gibi kurnaz bizim bakkal.
C. Suskun değil, aksine çok konuşkan.
D. Oh, hava ne güzel!

 • Cevap: C
2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!