Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı / 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Cevapları
2017 – 2018 6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 5. Tema Milli Kültürümüz Sayfa 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

İSTİKLAL MARŞI NASIL YAZILDI

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 223 Cevabı

Öğretmenimizin seyrettireceği “İstiklâl Marşı Belgeseli”ni izlerken önemli bilgile not alalım. Çünkü notlarımız, belgeselle ilgili soruları yanıtlarken gerekecek.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

Olaylar nasıl sonuçlar doğuruyor? “İstiklâl Marşı Belgeseli”nde izlediğimiz olayları ve her bir olayın nasıl sonuçlar doğurduğunu balık kılçıklarına yazalım.

Başlatıcı olay

 • Cevap: I. Dünya Savaşı Osmanlı topraklarının işgal devletlerince kuşatılması işgal edilmesi

Olay

 • Cevap: Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmesi

Olay

 • Cevap: Yerel direnişlerin ortaya çıkması

Başlatıcı olayın sonucu

 • Cevap: Bunun karşılığında Anadolu’da milli mücadelenin başlaması

Sonuç

 • Cevap: Kurtuluş Savaşı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması

Sonuç

 • Cevap: Yurdun düşmanlardan temizlenmesi

Genel sonuç

 • Cevap: Yeni bir devlet kurulması bağımsız bir vatana kavuşmamız

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 224 Cevabı

Bu etkinlikte İstiklâl Marşı’nın bir dörtlüğünü, sıramız geldiğinde grup arkadaşlarımızla okuyacağız. Gruplar, koro hâlinde kendi dörtlüklerini okuyacaklar. Vurgu, tonlama ve duraklama kurallarına dikkat edelim; marşımızın duygusunu hissederek ve hissettirerek okumamız çok önemli.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 225 Cevabı

Aşağıda, metinden alınan cümleler var. Bu cümleleri okuyalım ve altı çizili sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulup yazalım.

Maarif vekili, ünlü hatip Hamdullah Suphi Bey, bunun için bir müsabaka açtı.
Kazanacak olan şiire, para mükâfatı verilmesiydi.
Asil endişenizin icap ettiğine varsa hepsini yaparız. ”
“Müsabakaya iştirak buyurmasını, memleketi bu tesirli telkin ve heyecan vasıtasından mahrum bırakmamasını”ondan rica etti.
Bu teminat üzerine şiir meclise getirildi.
“Arkadaşlar, artık yeis ve keder günleriniz çok geride kaldı. ”
Mebuslar ayakta dinlediler.

maarif

 • Cevap: Öğretim ve eğitim sistemi

hatip

 • Cevap: Konuşmacı

müsabaka

 • Cevap: Yarışma

mükâfat

 • Cevap: Ödül

asil

 • Cevap: Yüce duygularla yapılan

icap etmek

 • Cevap: Gerekli hale gelen, gereklilik

iştirak etmek

 • Cevap: Bir işte yer alma, paydaşlık etme

tesir

 • Cevap: Etki

telkin

 • Cevap: Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama

vasıta

 • Cevap: Araç

mahrum bırakmak

 • Cevap: Yoksun bırakmak

teminat

 • Cevap: Güvence

yeis

 • Cevap: Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü

keder

 • Cevap: Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa

mebus

 • Cevap: Milletvekili

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 226 Cevabı

Dinlediğimizi anladık mı? Dinlediğimiz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

İstiklâl Marşı ile ilgili yarışmayı kim açmıştır? Niçin birinci seçilememiştir?

 • Cevap: Yarışmayı maarif vekili, ünlü hatip Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey açmıştır. Müsabakaya katılan hiçbir şiir  iç ürperten, o günlerdeki millî destanın, altüst edici, diriltiş kudretinde olmadığı için birinci seçilememiştir.

Marş, mecliste ne zaman, hangi tarihte okunmuştur?

 • Cevap: Marş, meclisin ikinci çalışma yılının başladığı 1 Mart 1921 yılında okunmuştur.

Mehmet Akif’in yarışmaya katılmama nedeni nedir? Daha sonra katılması nasıl sağlanmıştır?

 • Cevap: Kazanacak şiire para ödülü verilmesi nedeniyle Mehmet Akif yarışmaya katılmamıştır. Hamdullah Suphi Bey, yarışmayı kazanması halinde para verilmeyeceğini Mehmet Akif’e söylemiştir.

Birinci seçilen şiir nerede, nasıl dinlenmiştir?

 • Cevap: Şiir mecliste, ayakta dinlenmiştir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 227 Cevabı

Mustafa Kemal, Meclis’in ikinci çalışma yılının açılışında neden söz etmektedir?

 • Cevap: Millet talihinin bir yıl içinde nasıl değiştiğinden söz etmektedir.

6. ETKİNLİK 

İstiklâl Marşı’nı yazma koşulları, İstiklâl Marşı’na yüklediği anlam; marş okunurkenki tavrı gibi metinde geçen ipuçlarından yola çıkarak Mehmet Akif’in kişilik özelliklerini belirleyelim.

 • Cevap:

MEHMET AKİF

Fakirdir.
Çünkü metinde “O kışı paltosuz geçiren Mehmet Akif…” ifadesi yer almaktadır.

Paraya önem vermeyen bir insandır.
Çünkü metinde para ödülü nedeniyle yarışmaya katılmadığı belirtilmektedir.

Alçakgönüllü ve utangaçtır.
Çünkü metinde, şiiri okunurken başını kollarının arasına alıp, sıranın üzerine kapandığından bahsedilmektedir.

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 228 Cevabı

Tanınan, bilinen ya da alanında uzman bir kişinin kişisel görüş ve düşüncelerini, dinleyicisiyle sohbet ediyormuş gibi içten bir hava içinde anlattığı konuşmalara sohbet denir. Sohbetler daha sonra yazıya geçirilip basılabilir. Ya da konuşma yapılmış gibi yazılabilir.
Şimdi bu türün özelliklerini kavramaya çalışalım.

Bunun için;

1. Aşağıda listelenen özellikleri okuyalım.
2. Okuduğumuz özellik sohbet türüne aitse karşısına onay (✓) işareti, değilse çarpı (X) işareti koyalım. Eğer kafamız karışırsa soru işareti (?) yapalım ve öğretmenimize soralım.

 • Cevap:

1. Konuşmacı, kişisel görüş ve düşüncelerini paylaşır. 
2. Konuşmacı, dinleyicisiyle sohbet eder gibi konuşur. 
3. Konuşmacı, düşüncelerini kanıtlamaya çalışır. X
4. İçten bir üslup vardır. 
5. Gezilip görülen yerler anlatılır. X
6. Anılara da yer verebilir. 

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 229 Cevabı

A. Aşağıdaki parçayı okuyalım ve altı çizili sözcüklere dikkat edelim.

Daha sonra parçanın altındaki çözümlemeyi okuyalım.

Önümde birisi yürüyordu. Otobüste birlikte gelmiştik durakta benden önce binmişti. Sırtında, etekleri yerde sürünen uzun bir palto vardı. Yürürken arada bir ürkek bana bakıyordu. Yolu pek iyi bilmediğim için ardına takılmıştım bu adamın. Oturduğum apartmanın bitişiğindeki evlerde birinde kaldığını sanıyordum. Kendi kendime, bu adamın peşine takılırsam kolayca eve kadar giderim diye düşündüm. (Orhan Duru)

 • Birlik, sözcüğünün kökü birdir. Bu köke -lik eki getirilerek beraberce anlamına gelen birlik sözcüğü türetilmiştir.
 • Durak bir addır ve dur- kökünden -ak ekiyle türetilmiştir.
 • Ürkek sözcüğü, ürk- eylem kökünden -ek yapım ekiyle türetilmiş bir sözcüktür.
 • Bitişik sözcüğü bit- eylem köküne -iş ekinin getirilmesiyle bitiş olmuş; daha sonra -ik eki, “birbirine dokunacak kadar yakınlaşmış ya da yan yana olan” anlamında yeni bir ad türetmiştir.
 • Kolayca, kolay sözcüğünden -ce ekiyle türetilmiş ad soylu bir sözcüktür.

B. Şimdi bir anımızı kısaca yazalım ve yazdığımız metinden seçtiğimiz beş sözcüğü yukarıdaki gibi çözümleyelim.

 • Cevap: Yazın mahalleden arkadaşlarla maç yaparken en yakın arkadaşım Mehmet ayağıma çok sert vurdu. Ben de o acıyla ona vurdum. Aramızda ufak bir kavga yaşandı. Ardından birbirimizden özür dileyerek maça kaldığımız yerden devam ettik.
 • mahalle-den: mahalleden
 • acı-ile: acıyla
 • dile-y-erek: dileyerek
 • yaşa-n-dı: yaşandı
 • kal-dık-ı-mız: kaldığımız
2
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

51 Yorumlar

 1. Bu site cok guzel hocalar odevi gorunce arti puan veriyor

 2. hadi hadi güzel

 3. Çok güzel
  Çok sevdim

 4. Güzel sevdim

 5. çok sevdim teşekkür ederim

 6. 1. Etkinliğin cevapı yok mu?

 7. şu ortadaki şey çıkmasa iyi olcak ama…

 8. 1. etkinliğin cevabı olsa ne olacaktı

 9. Çok teşekkür ederim.
  1. Etkinliği zaten okulda öğretmenle yapılması lazımdı ama? Neyse yanlış anlamayın.

 10. selma salak mısın orda öğretmeninizin izleteceği istiklal marşı belgeselini izlerken not alalım diyo yani bu etkinliği belgeseli izlerken yapcen

 11. boş verr gitsinnn

  çok güzel herkese tavsiye ederim

 12. İyki bu site var çok teşekkürler ???

 13. Çok teşekkür ederim şahane bir site ???

 14. bence guzel ama anlamadıklarımıza bakmamız lazım

 15. süper bi site ama ortada bişey var kaldırılmıyo galiba

 16. müko Rıza Baba bak alıyorum hepsini hocanın kitabı yok baba 100 alıyorum
  basıyorum son gaza

 17. İsmi olmayan xD

  İdare eder ama farklı şeyler olabilirdi

 18. Saol da hoca hemen anlıyo gogledenmi yaptınızmdıyee

 19. Yanlis metni vermissiniz yarisi okulda öğretmen yaptırdı ama bunlar degisik

 20. HAYATIMIN KURTARICI SİTESİ BU SİTE OLMASA TESEKKKÜR ALIRIM

 21. 1. etkinliğin cebı olsa negüzel

 22. bizim öğretmenimiz internetten yaptığımızı anlıyo çünkü onun kitabında aynı şeyler yazıyo

 23. Çok yararlı oldu teşekkür ederim siz olmasaydınız yapamazdım tekrar teşekkürler

 24. Çok teşekkür ederim çok yararlı oldu eğer siz olmasaydınız yapamazdım tekrat teşekkürler☺☺☺

 25. Hoca benim Google den yaptığımı sanmıyorum çünkü benim çalışkan olduğumu biliyor

 26. Çok yardimci oluyor????

 27. ananı si kinyo

  mükemmel anlatmaya gerek yok görüyorsunuz

 28. ananı si kinyo

  mükemmel anlatmaya gerek yok görüyorsunuz

 29. Aynen arkadaşlar bizim hocalarımızda ödevi görünce artı puan veriyo

 30. Çok güzel bir site anlatmaya gerek yok görüyorsunuz

 31. 1. Etkinliğin cevabını başka siteden bakın çıkıyo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir