Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Test Çöz / 6. Sınıf Testleri / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / 6. Sınıf Din Kültürü İslamiyet ve Türkler Test 1
6. Sınıf Testleri Çöz

6. Sınıf Din Kültürü İslamiyet ve Türkler Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


I. Emeviler
II. Abbasiler
III. Selçuklular
IV. Çinliler

1. Yukarıdaki hangi devlet zamanında Türklerin İslam dinine geçişi hızlanmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV

Doğru!

Yanlış!

2. Asıl adı Numan'dır, İmam-ı Âzam diye tanınır. İslam dünyasının önemli fıkıh bilginlerinden biridir. Kûfe'de 699 yılında doğmuş ve 767 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Hanefilik mezhebi onun görüşleri çerçevesinde oluşmuştur.

Yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmam Malik
B) Ebu Hanife
C) Ahmet Yesevi
D) Ahi Evran

Doğru!

Yanlış!

3. "Kitabu't-Tevhit" ve "Te'vilati'l-Kur'an" adlı eserleri günümüze kadar gelmiştir.

Kur'an ve hadislerin ışığında aklı ön planda tutarak ortaya koyduğu görüşlerinden maturidilik ekolü ortaya çıkmıştır.
Yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebu Hanife
B) Ahi Evran
C) Pir Sultan
D) İmam Maturidi

Doğru!

Yanlış!

4. 818 yılında 55 yaşında Horasan'ın Tus şehrinde şehit edilmiş ve oraya defne- dilmiştir. Vefat ettiği yer olan Tus yöresine hatırasını yaşatmak için "meşhed" (Şehit edilen yer) adı verilmiştir.

Yukarıda anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmam Eşari
B) Ebu Hanife
C) Ali er-Rıza
D) Mevlana

Doğru!

Yanlış!

5. I. Karahanlılar
II. Selçuklular
III. Göktürkler
IV. Türkiye Cumhuriyeti

Yukarıdakilerden hangisi İslam'ı ilk kabul eden Türk devletidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV

Doğru!

Yanlış!

6. I. Türkiye
II. Hindistan
III. Japonya
IV. Pakistan

Yukarıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinin yaygın olduğu ülkelerden biri değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV

Doğru!

Yanlış!

7. Abbasilerle Çinliler 751 yılında Horasan'da karşı karşıya geldiler. Türklerin desteklediği Abbasiler bu savaşı kazandılar. Türkler bu savaştan sonra kitleler halinde Müslümanlığa geçmeye başladılar.

Yukarıda sözü edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hendek Savaşı
B) Talaş Savaşı
C) Uhut Savaşı
D) Mekke Savaşı

Doğru!

Yanlış!

8. "Pir-i Türkistan" namı ile anılır, Türk tasavvuf geleneğinin öncüsüdür. Bugünkü Kazakistan Çimkent şehri yakınlarında yer alan Sayram kasabasında 1093 yılında doğmuş ve Türkistan'ın Yesi şehrinde 1167 yılında vefat etmiştir.

Bu paragrafta hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebu Hanife
B) Maturidi
C) Ahmet Yesevi
D) Ali er Rıza

Doğru!

Yanlış!

9. I. Ahmet Yesevi
II. Hacı Bektaş Veli
III. Ahi Evran
IV. Yunus Emre

"Divan-ı Hikmet" yukarıdaki önemli şahsiyetlerden hangisine aittir?
A) I
B) II
C) III
D) IV

Doğru!

Yanlış!

10. ......... 1171 yılında Azerbaycan Hoy  şehrinde doğmuş ve 1262 yılında Kırşehir'de vefat etmiştir. Esnafın piri olarak şöhret bulmuş, sanatlar ve tüccarlardan oluşan meslek örgütü kurmuştur.

Panodaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Hacı Bektaş Veli
B) Yunus Emre
C) Ahi Evran
D) Mevlânâ Celâleddin-Î Rumî

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

6. Sınıf Din Kültürü İslamiyet ve Türkler Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir