Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları / 6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 

9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

Peygamber – Tevhid – Vahiy – Nebi – İlahi Kitap – Şirk – Suhuf -Resul

Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere Peygamber denir.
Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere Resul denir.
Nebi  Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları
vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere denir.
Tevhid Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, onun tek ve eşsiz olduğuna inanma,
hiçbir şeyi eş koşmadan ibadeti sadece Allah’a (c.c.) yapmaktır.
Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte onunla beraber başka varlıkları da tanrı kabul etmeye; zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmeye Şirk denir.
İlahi Kitap insanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak için peygamberler
aracılığıyla gönderilen; inanç, ibadet, ahlak ve her türlü toplumsal kuralları içeren vahiyler bütününün içinde yer aldığı kitaplara denir.
Peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere ve bu bilgilerin gönderiliş tarzına Vahiy denir
Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirler ve bu emirleri içeren sayfalara Suhuf denir.

10. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y”yazınız.

  • Cevap:

Y ) İnsan çok ibadet ederek, çok çalışarak ve gayret göstererek peygamber olabilir.
( Y) Kur’an-ı Kerim’de 35 peygamberin adı geçmektedir.
(Y ) Kur’an ayetleri Peygamberimiz’e (s.a.v.) toptan bir kitap hâlinde indirilmiştir.
( D) Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında hem yazılmış hem de ezberlenmiştir.
(D ) Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır.
(D ) Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.
( Y) Bütün ilahi kitaplar indirildiği şekliyle günümüze kadar ulaşmıştır.
(D ) Asr suresi, Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir.
(Y) Asr suresi, Medine’de indirilmiştir ve 13 ayettir.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!