Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Biz ve Değerlerimiz Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Biz ve Değerlerimiz Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Biz ve Değerlerimiz Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Biz ve Değerlerimiz Sayfa 32, 33, 34 Biz ve Değerlerimiz Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

Biz ve Değerlerimiz Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

“Her milletin var olduğu günden bu yana vazgeçemediği belli başlı millî ve evrensel kültür değerleri vardır. Bu millî ve evrensel kültür değerleri o milletin özelliklerini yansıtır. Bu değerler toplumdaki tüm bireylerin katkılarıyla meydana gelmektedir.
Türk milleti olarak millî değerlerimiz: vatan sevgisi, bayrak, millî marş, istiklal, dinî inançlarımız, gelenek ve göreneklerimiz, tarihte verdiğimiz mücadeleler, devlet ve millet büyüklerimiz, tarihî kişiliklerimiz, dilimiz, bayramlarımız, halk oyunlarımız, türkülerimiz…
Bir de evrensel olan değerlerimiz vardır: kişisel bütünlük, bilinçli çalışma, saygı, hizmet etme, hakkaniyet, insan şerefine saygı, sabır, denge, kalite, bale, binicilik, heykeltıraşlık, olimpiyat oyunları.”

A) 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Metne göre evrensel değerleri ve millî kültür değerlerini kimler belirler? 

2. Metne göre millî değerlerimiz nelerdir? 

3. Yukarıdaki metinde dünyadaki bütün insanlar için ortak olan değerlere örnekler veriniz.

4. Metne uygun bir başlık yazınız.

B) Aşağıdaki eş anlamlı (anlamdaş) kelimeleri eşleştiriniz.

C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

(Y) “Baykuş, komşusu bülbüle seslendi/’ cümlesinde konuşturma sanatı vardır.
(Y) Fabllarda kahramanlar genellikle günlük hayattan seçilir.
(D) Yazılışları aynı, anlamları farklı kelimelere eş sesli (sesteş) kelime denir.
(Y) Söyleyeni belli olan kalıplaşmış özlü sözlere atasözü denir.
(D) Birleşik kelime dışında yapım eki almış tüm kelimeler türemiş kelimedir.

D) Aşağıdaki kelimeleri tabloda uygun yerlere yazınız. 

E) Aşağıdaki cümleleri öznel ve nesnel oluşlarına göre değerlendirip yanındaki noktalı yerlere yazınız. 

F) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) yoktur?
A) in B) göz C) kaz D) bin

 • Cevap: B

2. “Masallarda iyiler ödüllendirilirken kötüler cezalandırılır.” cümlesinde altı çizili kelimelerdeki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) canlı – cansız C) vakit – zaman B) talebe – öğrenci D) eski – yeni

 • Cevap: D

3. “Yapılan iyiliklerin kıymetini bilirdi.” cümlesinde kalınlık-incelik uyumuna uymayan kelime aşağı- dakilerden hangisidir?
A) yapılan B) iyiliklerin C) kıymetini D) bilirdi

 • Cevap: C

4. “Şair, ahşap evinde vefakâr kalemiyle nice güzel şiirler yazdı.” cümlesinde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir.
A) ahşap B) ev C) kalem D) şiir

 • Cevap: C

5. “Atom karınca gibi çalışmanın nedeni nedir?” cümlesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) benzetme B) abartma C) kişileştirme D) konuşturma

 • Cevap: A

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Öğretmenin gözünden düşmemek için çok çalışıyor.
B) Eli sıkı insanların dostu olmaz.
C) Her zaman kardeşine göz kulak olurdu.
D) Bir kez daha anladım ki ak akçe kara gün içindir.

 • Cevap: D

7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dizelerin ilk harflerinden anlamlı bir sözcük meydana getirmeye akrostiş denir.
B) Bir metinde yardımcı fikirler ana fikirden tamamen bağımsızdır.
C) Basit kelimeler yapım eki almaz ancak çekim eki alabilirler.
D) “de” ve “ki” bağlaçları kelimeden ayrı yazılır.

 • Cevap: B

8. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Ben ödevimi getirdim, senin ki nerede?
B) Sizde millî değerlerimiz konusunda hassas olunuz.
C) Güzelmi güzel bir evde yaşıyor.
D) Bayramda büyüklerimizi ziyaret etmeliyiz.

 • Cevap: D

9. “Yazarın herhangi bir konu hakkında kendi düşüncelerini ispatlamak zorunda kalmadan yazdığı yazılara………………..denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) deneme B) anı C) hikâye D) fabl

 • Cevap: A

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kök ve eklerine ayrılırken yanlışlık yapılmıştır?
A) yokuş-tan C) kaz-ak-lar-ım B) ara-lık-lar D) dil-imiz-in

 • Cevap: C

11. “Bu olaylardan sonra iyice akıllandı.” cümlesindeki kelimelerden hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?
A) iyice B) akıllandı C) olaylardan D) sonra

 • Cevap: B

12. “Cekyatın üzerinden atkısını alarak dışarı çıktı.” cümlesinde altı çizili kelimelerin yapısı sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) birleşik – basit C) türemiş – birleşik B) birleşik – türemiş D) basit – türemiş

 • Cevap: B
1
like
2
love
3
haha
8
wow
4
sad
15
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir