Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Uzay ve Zaman Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Hazırlık Çalışmaları Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Dünya ve Çevre Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Dünya ve Çevre Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Dünya ve Çevre Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 3. Tema Dünya ve Çevre Sayfa 100, 101, 102 Dünya ve Çevre Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

Dünya ve Çevre Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

“Doğal afetler jeolojik ve meteorolojik kökenliler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Kaynağını doğrudan yer kabuğundan ya da yerin derinliklerinden alan jeolojik doğal afetler; deprem, heyelan, yanardağ patlamaları, tsunami gibi olaylardır. Atmosferdeki doğa olayları sonucunda meydana gelen meteorolojik doğal afetler ise; sel, fırtına, kuraklık, çığ, erozyon ve su taşkınları gibi olaylardır.
Ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülkenin büyük zararlar almasına sebep olan deprem, yer kabuğu içinde meydana gelen kırıkların ani titreşimlere sebep olması ve bu titreşimlerin yeryüzünde sarsılmalar olarak hissedilmesi şeklinde olur. Depremin nasıl oluştuğu, ölçü aletlerini ve yöntemlerini ve deprem ile ilgili her şeyi inceleyen bilim dalına ‘sismoloji’ denir.”
Hakan KUTLUAY

A) 1, 2, 3, 4 ve 5. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Doğal afetler kaça ayrılır?

 • Cevap:  Doğal afetler ikiye ayrılır: jeolojik kökenliler, meteorolojik kökenliler.

2. Meteorolojik doğal afetler hangileridir?

 • Cevap: Sel, fırtına, kuraklık, çığ, erozyon ve su taşkınları.

3. Jeolojik doğal afetler kaynağını nereden alır? Bu afet türlerine metinden örnekler veriniz.

 • Cevap:  Jeolojik doğal afetler kaynağını yer kabuğundan  ya da yerin derinliklerinden alır. Deprem, heyelan, yanardağ patlamaları, tsunami vb.

4. Deprem nasıl meydana gelir?

 • Cevap: Deprem yer kabuğu içinde meydana gelen kırıkları ani titreşimlere sebep olması bu titreşimlerin yeryüzünde sarsılmalar olarak hissedilmesi şeklinde olur.

5. Depremle ilgili her şeyi inceleyen bilim dalı hangisidir?

 • Cevap: Sismoloji

B) Aşağıda verilen altı çizili kelimelerin cümledeki anlamlarını (gerçek/mecaz/terim) boşluklara yazınız.

 • Cevap:

1. Çığ gibi büyüyen bir kitlesi var. (Mecaz)
2. Çığ genellikle aşırı kar yağışının görüldüğü yerlerde meydana gelir. (Terim)
3. Dünya kendi etrafındaki turunu 24 saatte tamamlar.(Terim)
4. O, yanıma gelince dünyalar benim oldu. (Mecaz)
5. İki ülke arasında barış köprüleri kuruldu. (Mecaz)
6. Dişçi, kadının dişlerine köprü yaptı. (Terim)
7. Sel suları köprünün ayağını zedelemiş. (Gerçek)
8. Bembeyaz dişleriyle bana gülümsedi. (Gerçek)
9. Rakibi pek dişliydi, ona hiç fırsat tanımadı. (Mecaz)
10. Evin bütün yükünü sırtında taşıyordu. (Mecaz)
11. Sırtındaki ağrı bir türlü geçmedi. (Gerçek)

C) 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız. 1. Şair, tabiatı hangi mevsimde anlatıyor?

2. Şiirin ana duygusu nedir?

 • Cevap: Doğa ve tabiat sevgisi

3. Şiirde altı çizili kelimelerdeki ses olaylarını bulunuz.

 • Cevap:

Sarardığı= ünsüz yumuşaması

diyorum= ünlü daralması

Vakti= ünlü düşmesi

Toprakta= ünsüz sertleşmesi

Bitti= ünsüz sertleşmesi

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kelime kullanılmamıştır?
A) Kostümlerini giyip sahneye çıktı.
B) Bu maçta iki takım da gol atamadı.
C) Temiz hava almak için bahçeye çıktı.
D) Öğretmenimiz, notaların başına sol anahtarı çizmemiz gerektiğini söyledi.

 • Cevap: C

2. “Bilip bilmeden konuşmak yanlış anlaşılmalara sebep olabilir.” cümlesindeki altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Elindekileri yukarı bırakıp aşağı indi.
B) Gece gündüz demeden çalışıyor.
C) Sahildeki irili ufaklı taşları topladı.
D) Anlamlı anlamsız bütün sorulara cevap verdi.

 • Cevap: D

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlı değildir?
A) Umudunu yitirmiş insanlar eser üretemezler.
B) Odadaki ışık onu rahatsız ediyordu.
C) Her insanın özünde iyilik barındırır.
D) Yaşama saygısı olan, duyarlı biriydi.

 • Cevap: B

4. “Bunca telefon direğine………………………….kimse kimseyi duymuyor.”
Ferman KARAÇAM
Yukarıdaki dize hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A) üstelik
B) rağmen
C) hiç değilse
D) dolayısıyla

 • Cevap: B

5. İstanbul’un günlük katı atığının 13.000 ton olduğunu biliyor musun? Yani İstanbul’da yaşayan herdir kişi günde yaklaşık 1,2 kg çöp üretiyor. Bu yılda ortalama 438 kg eder. Gittikçe çoğalan bu atıklar hem çevreyi kirletiyor hem de işlenmeleri gün geçtikçe daha pahalıya mâl oluyor. Bu nedenle çöplerini acilen diyete sokman gerekiyor.
Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Sayısal verilerden faydalanma
B) Benzetme
C) Karşılaştırma
D) Tanık gösterme

 • Cevap: A

6. Sabahın altısı. Saroz Körfezi kıpırtısız. Kıvrım kıvrım bir sahil… Tahta bir iskele… İskelede tek ayak üstünde duran iki martı ve balık tutmaya çalışan bir babayla bir oğul… Tüm hareketler ağır çekim… Parçada anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Öyküleme
B) Tartışma
C) Betimleme
D) Açıklama

 • Cevap: C

7. “Sel, yüzeyi bir süreliğine tamamen ya da kısmen su altında bırakan, ani ve büyük akıntılardır. Özellikle deniz, akarsu, göl gibi büyük su birikintilerinin aşırı suyla dolmasıyla beraber, bu birikintilerin çevresinde yaşayanlar can ve mal kaybı ile karşılaşabilirler.”
Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Örneklendirme
B) Tanık gösterme
C) Sayısal verilerden yararlanma
D) Tanımlama

 • Cevap: D

8. “Bir yazarın günlük olaylar arasından seçtiği bir konuyla ilgili kendine özgü görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden karşısındakilerle konuşuyormuş gibi anlattığı yazı türüne………………………………
denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) sohbet B) deneme C) anı D) hikâye

 • Cevap: A

9. “Barınaktaki hayvanlara sevgi göstermeli ve onlarla ilgilenmeliyiz.” cümlesinde kaç tane türemiş kelime vardır?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

 • Cevap: B

10. “Çevreyi koruyan yurdunu korur.” cümlesindeki altı çizili kelimede görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ünlü türemesi B) ünsüz yumuşaması C) ünsüz sertleşmesi D) ünlü daralması

 • Cevap: B
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

 1. cevaplar 10 numara bence

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir