Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Milli Kültürümüz Sayfa 135, 136, 137 Milli Kültürümüz Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

Milli Kültürümüz Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği olan UNİMA’nın birçok ülkede üyesi var. Birbirinden renkli kültürlere ait tipleme ve oyunlar UNİMA’da birleşiyor. Böylece ortaya eğlenceli bir sanat şenliği çıkıyor. Ülkelerin gölge ve kukla oyunlarının tanıtılması için pek çok etkinlik ve çalışma düzenleniyor. Yapılan çalışmalarla bu değerli kültürel hazineler korunup yaşatılıyor. Böylece gelecek nesillere miras olarak kalıyor. Gölge oyunu ve kukla sanatçıları da bu sanat dallarıyla birlikte eşsiz birer kültürel miras olarak kabul ediliyor. Şaşırdınız mı?
Zengin tarihiyle Gölge Oyunu da UNİMA’ya dahil edildi. Böylece 1990 yılında UNİMA Türkiye Millî Merkezi kuruldu. 1997’de Bursa’da, 2009 yılında da İstanbul’da UNİMA şubeleri açıldı. Çeşitli ülkelerin katılımıyla gerçekleşen festival ve etkinlikler düzenlenmeye başlandı.
Gülizi ÖZEN

A) 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Metne göre Unima hangi amaçla kurulmuştur?

 • Cevap: Birbirinden renkli kültürlere ait tipleme ve oyunlar unima’da birleşiyor. Ortaya sanat şenliği çıkıyor . yapılan çalışmalarla kültürel hazineler yaşatılıyor. Ve gelecek nesillere miras olarak kalıyor.

2. Unima Türkiye Millî Merkezi ne zaman kurulmuştur?

 • Cevap: 1990 yılında kuruldu.

3. Metne göre Unima, Türkiye’nin hangi şehirlerinde şube açmıştır?

 • Cevap: 1997’de Bursa’da, 2009 yılında da İstanbul’da UNİMA şubeleri açıldı.

4. Gölge Oyunu denilince aklınıza hangi millî kültür mirasımız geliyor?

 • Cevap: Karagöz ve Hacivat oyunu geliyor.

B) Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangi anlamda (gerçek/mecaz/yan/terim) kullanıldığını noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

1. Uçak, kanatlarıyla kuş gibi süzülüyordu. (yan)
2. Rakipten gelen topu manşetle mi karşılamış? (terim)
3. Pişkinliği ev sahibini çok kızdırıyor. (mecaz)
4. Kelimeleri kök ve eklerine doğru ayırdı. (terim)
5. Hoca, bindiği dalı kesince yere düştü. (mecaz)
6. Sporcunun hangi dalda ödülü aldı? (mecaz)
7. Yolun başındaki mavi ev, muhtarın evidir. (yan)

C) Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri (adılları) bulunuz. Zamirlerin türünü noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

1. En çok bunu beğeniyorum. (işaret zamiri)
2. Yemeğin hepsini bitirince izin alarak masadan kalktı. (belgisiz zamir)
3. Sinemaya bizimle gelmek ister misin? (kişi zamiri)
4. Evdekini bulamayınca yenisini aldı. (ilgi zamiri)

5. Haber vermeden onlar kendileri gelmiş. (kişi zamiri)
6. Mezuniyete kiminle gideceksin? (soru zamiri)
7. Onları masadan alıp kitaplığa yerleştir. (işaret zamiri)
8. Hat sanatı kültürümüzün bir parçasıdır. (iyelik zamiri)

D) Cümlelerdeki noktalı yerleri doğru bir şekilde tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Tanınmış bir kişinin hayatının bir başkası tarafından anlatıldığı yazılara biyografi denir.
2. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen gerçek ya da gerçek üstü olayları konu edinen yazılara efsane denir.
3. Gezilip görülen yerlerin belirgin özellikleriyle tanıtıldığı yazılara gezi yazısı denir.
4. Özlü bir anlatımı olan, nükteli ve güldürücü kısa hikâyelere fıkra denir.
5. Yazarın herhangi bir konu hakkında kendi düşüncelerini ispatlamak zorunda kalmadan yazdığı yazılara sohbet denir.

E) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. “İşe girebilmek için iyi bir CV bırakmalısınız.” cümlesindeki altı çizili kelimenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) özgeçmiş B) dilekçe C) rapor D) kağıt

 • Cevap: A

2. “Ağacın altına oturup boğazdan geçen gemileri seyretti.” cümlesinde altı çizili kelimelerin kullanıldığı anlamlar hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) yan – terim C) gerçek – terim B) mecaz – yan D) yan – gerçek

 • Cevap: D

3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi isimden isim türeten yapım eki almıştır?
A) Yapılar B) sebepsiz C) başlıyor D) söyletmiş

 • Cevap: B

4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?
A) kalecimiz B) görgülü C) karma D) baykuş

 • Cevap: D

5. “Anadolu halk ozanlarının bir yönü de destan şairi olmalarıdır. Hemen her ozan bir ya da birkaç destan söylemiş, yazmıştır. Destanları; halkı etkileyen, halka heyecan veren olaylar yaratır. Bir savaş, savaşta bir kahramanlık, kazanılan bir zafer destanlara konu olduğu gibi; toplumu içinden yaralayan acıklı olaylar da destanlara kaynak olabilir. Can ve mal kaybına yol açan büyük depremler, sel baskınları, yangınlar gibi…”
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Anadolu halk ozanları aynı zamanda destan şairidir.
B) Anadolu halk ozanları en çok kahramanlık üzerine destanlar yazmıştır.
C) Destanlar toplumu derinden etkileyen olayları anlatır.
D) Destanlar farklı konularda yazılabilir.

 • Cevap: B

6. “Günün bitiminde rüzgâr, uzak tepelerden bir kaplan kükremesi gibi birdenbire koptu. Bu rüzgârlar, ışığı çoktan sönmüş yağmurdan ağırlaşmış bulutları, gökyüzünün sıcağını yıkayıp götürdü. Yağmurdan sonra ortalığı basan sisler sonunda açılınca sakin, kurşuni ufuklardan serin bir şafak söktü.” Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öyküleme B) Tartışma C) Betimleme D) Açıklama

 • Cevap: C

7. “Roman okumayı sevmeyenler arasında masaldan, destandan tat alanlar bulunabilir. Masal bize olmayacak şeyleri anlatır. Bizi yeryüzünün zorluklarından, yasalarından, törelerinden uzaklaştırıp cinlerin, perilerin dünyasına götürür. Roman ise gerçekten uzaklaşmaz, hep gerçeği anlatmaya çalışır.”
Yukarıdaki metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örnekleme B) Tanık gösterme C) Karşılaştırma D) Benzetme

 • Cevap: C

8. “Kendisine değer verilmemek, adı anılmamak” anlamındaki deyim aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Esprileri kabak tadı vermeye başladı.
B) Onun buralarda esamesi okunmaz.
C) Zerrin’in sağı solu belli olmaz, her an konuşabilir.
D) Yaptıklarımız bize pahalıya patladı.

 • Cevap: B

9. Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere Dikenler içinde sarı gül vardır.
Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI Yukarıdaki şiirin ana duygusu hangisidir?
A) Sıla özlemi C) Anne sevgisi B) Yaşama sevinci D) Yalnızlık korkusu

 • Cevap: A

10. Aşağıdakilerin hangisinde “ki” ilgi zamiri olarak kullanılmamıştır?
A) Yerdeki çöpleri alarak çöp kutusuna attı.
B) Neşe’dekileri çok beğendik.
C) Bizimkilerin erken geleceği yok.
D) Bu tasarımlar Murat’ınkinden iyi değil.

 • Cevap: A

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Hangi yolu kullanarak buraya geldiniz?
B) İlaçlarını düzenli olarak kullanıyor musun?
C) Bu güzelim çiçekleri nereden aldınız?
D) Verilen adrese nasıl ulaşabiliriz?

 • Cevap: C

12. “O” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir zamir olarak kullanılmıştır?
A) Evden çıkmadan önce onu ütüleyeceğim.
B) Onu cebine koy diyerek arkadaşını ikaz ettı.
C) Ondan bir yudum alıp kitabımı okumaya devam ettım.
D) Ülkemize gelince onu önce Sultanahmet’e götüreceğiz.

 • Cevap: D

13. “Oğlunuz kitaplarını benim kardeşime bırakarak yanınıza gelmiş.” cümlesinde iyelik zamiri almış kaç sözcük vardır?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

 • Cevap: B
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir