Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İslamiyet’te Türk İzleri Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İslamiyet ve Türkler Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 3. Ünite İpek Yolunda Türkler Sayfa 70, 71, 72, 73 İslamiyet ve Türkler Etkinlik Soruları ve Cevapları

İslamiyet ve Türkler

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

İslamiyetin doğuşu sırasında dünyada hangi din ve inançların bulunduğunu araştırınız.

  • Cevap: İslamiyet’in doğuşu sırasında hristiyanlık, yahudilik, mecusilik, putperestlik gibi dinler yaygın olarak bulunmaktaydı.

Harita 3.6’yı inceleyiniz. İslamiyetin doğuşu sırasında Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında hüküm süren siyasi güçler hangileridir? Söyleyiniz.

  • Cevap: Çin, Tibet, Kök Türk Devleti, Sibirya, Hindistan, Sasaniler, Bizans İmparatorluğu gibi üç kıtada farklı farklı hüküm süren devletler bulunmaktaydı.

İslamiyet’in kabulü ile kadınların elde ettiği hakların neler olduğunu araştırınız.

  • Cevap: İslamiyet’in kabul edilmesiyle, kadınlar köle olmaktan çıktı. Hür oldular. Çok eşlilik yerine olağanüstü durumlardaki dört eşli evlilik ruhsatı dışında tek eşlilik geldi. Kız çocukları diri diri gömülmekten kurtuldu. Kadınlar, aile hayatının baş tacı edildi.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

Temsilî resim 3.6’yı inceleyiniz. Resme göre İslam toplumunda insanların yaşantıları hakkında ne tür çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Belirtiniz.

  • Cevap: İnsanlar iklim özelliklerine göre giysiler giymekte ve ipek giysilerden ve altın takılardan özellikle erkekler uzak durmakta, çarşı ve pazarlar kurulmakta, ticaret revaçta tutulmakta, han ve hamamlar inşa edilmektedir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

Abbasîler, Arap olmayan Müslümanlara karşı nasıl davranmış olabilirler? Söyleyiniz.

  • Cevap: Abbasiler, Emeviler’in aksine Arap olmayanlara daha olumlu bakmışlardır. Ordularını Türk birliklerinden kurmuşlardır. Ayrıca Türklere ait şehirler kurmuşlardır. Türklerle akrabalık ilişkileri kurmuşlardır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

Abbasî Devleti’nin, İlk Çağın Yunan, Helen ve Roma uygarlıklarına ait bilimsel eserleri Arapçaya çevirme çalışmaları yapması neyin göstergesidir? Açıklayınız.

  • Cevap: Kültürler arası etkileşimi göstermekte ve bilginin nerede olursa olsun alınması ve özümsenmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Hikmet müminin yitik malıdır, sözü gereğince hareket etmişlerdir. Bu nedenle bilgiye ulaşmak için her yolu denemişlerdir.

Aşağıda yer alan Harita 3.8’i inceleyiniz. İslamiyetin yayıldığı kıtalar hangileridir? İslamiyet, Afrika kıtasına hangi dönemde yayılmıştır? Belirtiniz.

  • Cevap: İslamiyet, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının topraklarında yayılmıştır. Bu topraklar üzerinde daha çok güneyde konuşlanmıştır.
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!