Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Test Çöz / 6. Sınıf Testleri / Sosyal Bilgiler / 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İpek Yolu’nda Türkler Test 1
6. Sınıf Testleri Çöz

6. Sınıf Sosyal Bilgiler İpek Yolu’nda Türkler Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. İlk Türk Devletlerinde herkes törelere uymak zorundaydı.
• İlk Türk Devletlerinde yerleşik hayata geçenler kendi arazilerinde tarım yapabiliyordu.
• İlk Türk Devletlerinden Göktürkler madeni parayı kullanmışlardır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Göktürkler ticarette parayı kullanmıştır.
B) Hanedan üyeleri arasında taht kavgaları olmuştur.
C) Kanun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.
D) Halk özel mülkiyet hakkına sahiptir.

Doğru!

Yanlış!

2. Türk devletlerinin egemenlik anlayışı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kurultayda alınan kararlara hükümdar uymak zorundaydı.
B) Devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.
C) Kağan ve ailesi devleti yönetme yetkisine sahiptir.
D) Kut yetkisinin kan yoluyla hanedan üyelerine geçtiğine inanılırdı.

Doğru!

Yanlış!

3. • Kalıcı mimari eserler yapan Türk devletidir.
• Avrupa kıtasında kurulan Türk devletidir.
• Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.

Verilen bilgiler aşağıdaki devletlerle eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?
A) Göktürkler
B) Uygurlar
C) Asya Hun Devleti
D) Avrupa Hun Devleti

Doğru!

Yanlış!

4. Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Balkanlara doğru ilerleyen Hun topluluklarının egemenliğine girmek istemeyen kavimlerin Avrupa’nın içlerine doğru göç etmesine Kavimler Göçü denir.

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?
A) Avrupa’da İslamiyet yayılmıştır.
B) Fransa, Almanya ve İspanya gibi devletlerin temelleri atılmıştır.
C) Feodalite ortaya çıkmıştır.
D) Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.

Doğru!

Yanlış!

5. Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarının göç etmelerinde;
I. Boylar arasındaki mücadeleler
II. Otlakların yetersiz kalması
III. Çinlilerin baskıları

durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

6. Türk adının geçtiği ilk tarihsel metinler olan Orhun Yazıtları, aşağıdaki devlet adamlarından hangisi adına yazılmamıştır?
A) Kül Tigin
B) Tonyukuk
C) Bilge Kağan
D) Bilge Kül Kağan

Doğru!

Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir?
A) Yöneticiler, boy beyleri ve hükümdarın eşi hatun kurultaya katılırdı.
B) Askerî, siyasi ve ekonomik kararlar alınırdı.
C) Kurultayda hükümdarın teklifleri tartışmaya kapalıydı.
D) İlk Türk Devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü yerdi.

Doğru!

Yanlış!

8. Kavimler Göçü’nden sonra kurulmuştur. En ünlü hükümdarı Attila’dır. Batı Roma İmparatorluğu’nu yıkmışlardır.

Yukarıda bilgileri verilen devlet aşağıda- kilerden hangisidir?
A) Asya Hun Devleti
B) Avrupa Hun Devleti
C) Göktürkler
D) Uygurlar

Doğru!

Yanlış!

9. • Yerleşik hayata geçen ilk Türk Devletidir.
• Mani dinini benimsemişlerdir.
• Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?
A) Avrupa Hun Devleti
B) Uygurlar
C) Göktürkler
D) Asya Hun Devleti

Doğru!

Yanlış!

10. • İlk Türk devletlerinde yazılı olmayan
hukuk kurallarıdır.
• Eski Türklerde ölüler için yapılan törendir.
• Eski Türklerde kişinin anılması için mezar başlarına dikilen taşlardır.

Türk devletlerine ait tanımları verilen kavramlar aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?
A) Kurgan
B) Töre
C) Balbal
D) Yuğ

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

6. Sınıf Sosyal Bilgiler İpek Yolu’nda Türkler Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir