Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Test Çöz / 6. Sınıf Testleri / Türkçe / 6. Sınıf Türkçe Parçada Anlam Test 1
6. Sınıf Testleri Çöz

6. Sınıf Türkçe Parçada Anlam Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


Başarılı olmak sonuç almakla ölçülür. Ayrıca başarmak, amaca uygun sonuç almaktır. Amaç sonucun önceden tasarlanması, sonuç amacın gerçekleştirilmesidir. Amaca uygun sonuç alınması bu yüzden başarının ta kendisidir. Başarısızlık ise konuşmaktır. Başarısızlıklar çok konuşmayı, başarılar sonuçları konuşturmayı bilir.

1. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tanımlamalardan yararlanılmıştır.
B) Karşılaştırmalar yapılmıştır.
C) Öznel yargılara yer verilmiştir.
D) Amaç - sonuç ilişkilerinden yararlanılmıştır.

Doğru!

Yanlış!

Gündüz yerini nazlı nazlı geceye bırakıyordu. Doğa yavaşça evine çekilmişti artık. Tüm gün etrafı dolduran insan seslerinin yerini böcek sesleri almıştı. Bu seslerin getirdiği huzur yayılıyordu etrafa.

2. Bu paragrafta aşağıdaki dil ve anlatım özelliklerinin hangisinden yararlanamamıştır?
A) Benzetmelerden
B) Betimlemelerden
C) İkilemeler ve pekiştirmelerden
D) Mecazlı söyleyişlerden

Doğru!

Yanlış!

Çoğu sanatçı dilin kullanımına önem vermiyor. Ancak ana malzemesi dil olan, dil üzerinden anlatmak istediklerini okurlara ileten yazarların bu konuda titiz davranmaması olur şey değil. Konusunu, üslûbunu seversin sevmezsin ama Ömer Seyfettin’in dili kullanmadaki başarısı ve titizliği yadsınamaz.
3. Bu parçada asıl vurgulamak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin dili ustalıklı kullanan bir yazardır.
B) Çoğu sanatçı dili etkili kullanamamaktadır.
C) Derdini dili kullanarak anlatanlar dili titiz kullanmalıdır.
D) Okurlar Ömer Seyfettin’in eserlerinin konularını sevmemektedir.

Doğru!

Yanlış!

Kelebek, pul kanatlılar takımının kanatlı fertlerine verilen genel ad. 150.000 kadar türü olduğu bilinmektedir. Vücutları pullarla örtülüdür. Kanatlarının büyüklüğü türüne göre değişir. Bazı ergin kelebeklerin ömrü 24 saatken bir kısmının ömrü 1-2 aydır. Birkaç mevsim kış uykusuna yatar veya sıcak yerlere göç ederler. Kuşların aksine kelebeklerin göçü tek yönlüdür, bir çeşidin dışında hiçbiri geri dönmez.

4. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tartışma - Tanık gösterme
B) Açıklama - Sayısal verilerden yararlanma
C) Betimleme - Tanımlama
D) Öyküleme - Benzetme

Doğru!

Yanlış!

1. Başka türlü söylenildi mi onun şiir
olmadığı anlaşılır.
2. Düzyazıyla ifade edilen bir cümle, anlamı değiştirilmeden çok değişik bir biçimde söylenebilir.
3. Herhangi bir düzyazıyı okuyup özetini çıkarabilirsiniz ama şiirin özeti çıkmaz.
4. Oysa bir şiir dizesi birkaç türlü değil, ancak söylenmiş olduğu gibi söylenir.

5. Numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturmak istenirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 3-1-4-2
B) 1 - 4 - 2 - 3
C) 2 - 4 - 3 - 1
D) 2 - 3 - 1 - 4

Doğru!

Yanlış!

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygundur?
A) Bilimdeyse, duyguya yer yoktur; o deneye, gözleme, nedenlere bakar.
B) Eleştiri, sanatçı ve eserinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.
C) Betimlemelerde bu yüzden de görsellik duygusu ön plandadır.
D) Öğütleri sayesinde bir halk aydınıydı da Nasrettin Hoca.

Doğru!

Yanlış!

Her yazar, okunmak amacıyla kalemi alır eline. Ama yazar, kalemin yalnızca okuyanları memnun etmek, şöhrete kavuşmak için kullanıyorsa zamanla edebiyat sahnesinden silinmeye mahkûm olacaktır. Çünkü popülist yazarlar her zaman gerçek okurlar tarafından değerlendirilmiştir. Edebiyat okurun sayısına değil, yazarın niteliğine göre değer biçer.

7. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Sanatçı eserini oluştururken yaranmanın, ünlenmenin peşine düşmemeli.
B) Çıkarlar doğrultusunda yazı yazanlar edebiyat dünyasında unutulur.
C) Gerçek eser anlattıklarıyla ölçülür, onu okuyanların sayısıyla değil.
D) Diller, bilimsel gelişmelerden olumsuz da etkilenebilir.

Doğru!

Yanlış!

Dil, toplumun nabzını tutar. Bilimde, sanatta, teknikte gelişmiş toplumların diline bu gelişmeler yansır. Yani toplumla birlikte dil de gelişir. Öyleyse dili anlatım yönünden zengin olan toplumlarda refah düzeyinin yüksek, anlatım yönünden fakir olan toplumlarda refah düzeyinin düşük olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

8. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil, bilimsel gelişmelerden etkilenerek toplumun refah düzeyini yansıtır.
B) Bilimsel gelişmeler ve dil birbirini etkiler.
C) Dil, bilimsel gelişmeleri mutlaka takip etmelidir.
D) Diller, bilimsel gelişmelerden olumsuz da etkilenebilir.

Doğru!

Yanlış!

Sanat, insanın kendini tanımasını kolaylaştırır. (1) Sanat, insan yaşamına daha geniş, daha evrensel bir kavram katarak derinleştirir. (2) İnsanı, olumlu davranışlar yapmaya yöneltir. (3) Tiyatro doğduğu günden bugüne bir eğitim aracı olarak görülmüştür. (4) Sanat sayesinde insan, yalnızlıktan kurtularak toplumsallaşır.

9. Numaralanmış cümlelerden hangi anlatımın akışını bozmaktadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Doğru!

Yanlış!

10. Aşağıdaki bilgi eşleşmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Makale —► Bilimsel bir konu üzerine okuyucuyu bilgilendirmeye dayalı, uzmanlık gerektiren yazılardır.
B) Biyografi -* Bir konuda uzmanlaşmış; insanlar tarafından tanınan, bilinen bir kimsenin kendi hayatını anlattığı yazılardır.
C) Hikâye Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların yer ve zaman belirtilerek yazıldığı kısa yazılardır.
D) Fabl -* Kahramanlarını genellikle insan dışı unsurların oluşturduğu, ders verme amacı güden kısa yazılardır.

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

6. Sınıf Türkçe Parçada Anlam Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir