Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Yasalar Haklarımızı Koruyor Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite Derse Hazırlanalım Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Ada Matbaacılık Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları / 7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ülkemizde Nüfus Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ülkemizde Nüfus Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ülkemizde Nüfus Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 2. Ünite Ülkemizde Nüfus Sayfa 48, 49 Ülkemizde Nüfus Ünitemizi Değerlendirelim Etkinlik Soruları ve Cevapları

Ülkemizde Nüfus Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Ünitemizi Değerlendirelim

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanının karşısına “D”, yanlış olanının karşısına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. Dağlık alanlarda nüfus fazladır. (Y)
2. İzmir en yoğun nüfuslu illerimizden birisidir. (D)
3. Türkiye’nin toplam nüfusu 80.000.000’u geçmiştir. (Y)
4. Ülke nüfusumuz içinde en fazla yer tutan yaş grubu 0-14’tür. (Y)
5. Kadın nüfus oranımız erkek nüfusundan fazladır. (Y)
6. Ülkemizin nüfusu sürekli bir artış içindedir. (D)
7. Ülkemizde okuryazar oranının arttırılması için devlet kampanyalar düzenlemektedir. (D)
8. Ülkemizde insanlar seyahat etmede özgürdür. (D)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
Eski Yugoslavya
Marmaris
Batman
Bulgaristan
Batı Avrupa

 • Cevap:

1 Batman petrol çıkarılması nedeniyle nüfusu artmıştır.
2 Marmaris yaz aylarında nüfusu birkaç kat artar.
3. Türkiye’ye yurt dışından en fazla göç Eski Yugoslavya gelmiştir.
4. Ülkemizde yurt dışına en fazla göç Batı Avrupa ülkelerine olmuştur.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının sonuçlarından değildir?
A) Konut sıkıntısı yaşanır.
B) Kentlerde ulaşım hizmetleri aksar.
C) Tarımsal üretim artar.
D) Çevre sorunları artar.

 • Cevap: C

2. Aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusunda yaz aylarında yoğun bir artış gözlenmez?
A) Bodrum B) Kozan C) Alanya D) Marmaris

 • Cevap: B

3. Türkiye’de belirli aralıklarla nüfus sayımı yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımı yapılmasının nedenlerinden birisi değildir?
A) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
B) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını belirlemek
C) Nüfusun okuryazar durumunu belirlemek
D) Nüfusun hobilerini belirlemek

 • Cevap: D

4. İyi eğitim görmüş, nitelikli, seçkin, uzman ve yetenekli iş gücünün yetişdiği az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere en verimli çağında çalışma veya araştırma için göç etmeye ne denir?
A) Beyin göçü B) İç göç C) Dış göç D) Yerleşme hürriyeti

 • Cevap: A

5. Yeryüzü şekilleri ve iklim şartları hangi bölgemizin nüfusunun diğer bölgelerden az olmasında daha etkili olmuştr?
A) Doğu Anadolu B) Güneydoğu Anadolu C) Ege D) Karadeniz

 • Cevap: A

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

6. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden değildir?
A) Kentlerde iş olanaklarının fazla olması
B) Kırsal kesimde makineli tarım nedeniyle iş gücüne duyulan talebin azalması
C) Sağlık hizmetlerinin kentlerde daha fazla olması
D) Kırsal alanlarda hayvancılığın gelişmesi

 • Cevap: D

7. Türkiye’de iller arasındaki nüfus dağılışının farklılık göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
A) İklim B) Toprak verimliliği C) Yeryüzü şekilleri D) İlçe sayısı

 • Cevap: D

8. Türkiye nüfusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Nüfusumuz kıyı bölgelerde daha çok yoğunlaşmıştır.
B) Dağlık alanlarda nüfus yoğunluğu azdır.
C) Okuryazar oranımız Avrupa ülkelerinden fazladır.
D) Çalışan erkek oranı kadın oranından fazladır.

 • Cevap: C

9. I. İkliminin elverişli olması
II. Sanayisinin gelişmiş olması
III. Zengin yer altı kaynaklarına sahip olması
İstanbul’un Türkiye’nin en fazla nüfuslu ili olmasında yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin etkisi vardır?
A) I ve II B) Yalnız II C) I, II ve III D) I ve III

 • Cevap: B

10. Aşağıdakilerden hangisi seyahat ve yerleşme özgürlüğü kapsamında değildir?
A) İstenilen zamanda şehirler arası seyahat edebilme
B) İstenilen bir şehre göç edebilme
C) Her yerde konut yapabilme
D) Ulaşımda istenilen vasıtayı kullanabilme

 • Cevap: C

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Türkiye’de kırsal nüfusun 1985’e kadar kentsel nüfustan daha fazla olmasının sebeplerini değerlendiriniz.

 • Cevap:  1985’e kadar tarım ve hayvancılığın fazla olması. 1985’ten sonra sanayileşmenin yaygınlaşması ve bu yaygınlaşmada teknolojinin gelişmesi sayesinde olmuştur.

Türkiye’de nüfus yoğunlukları bölgeler ve iller arasında niçin farklılıklar göstermektedir?

 • Cevap: Sanayileşmenin fazlalaşması – İş imkanların diğer bölgelere oranla daha fazla gelişmesi

Türkiye’de yaşlı nüfus oranının artmasının sonuçları neler olabilir? Tahmin ediniz.

 • Cevap:
  İş gücü piyasasında düşüş oluşturur
  İş gücü piyasası verimi düşer
  Ekonomik büyüme zarar görür
  Sağlık harcamalarında artış oluşturur
  Sosyal Güvenlik Sistemi emeklilik giderlerini karşılayamaz duruma gelir.
  Yaşlı nüfusun harcama oranları düştüğü için ekonomik canlılık azalır.

Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu yerlerin özellikleri nelerdir?

 • Cevap:
  Ekonomik olarak gelişmiş bölgelerdir..
  Sanayi bölgeleridir.
  Verimli toprak ve su kaynaklarının olduğu bölgelerdir.
  Turizmin olduğu bölgelerdir.
  Ilıman iklim bölgeleridir.
  Arazi koşulları tarıma ve yerleşmeye müsait yerlerdir. (Ova ve platolar, ormanlık olmayan yerler)
  Tarihi öneme sahip eski yerleşim yerleridir.

Hızlı nüfus artışının Türkiye’de olumlu ve olumsuz etkileri neler olabilir?

 • Cevap:
  Nüfus artışının olumlu sonuçları:
  a.Mal ve hizmetlere talep artar.
  b.Üretim artar.
  c.Vergi gelirleri artar.
  d.Yeni endüstri dalları doğar.
  e.İşçi ücretleri ucuzlar.
  f.İhracatta rekabet kolaylaşır.
  Nüfus artışının olumsuz sonuçları
  a.Kişi başına düşen milli gelir azalır.
  b.Tüketim artar.
  c.İşsizlik artar.
  d.İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.
  e.Kalkınma hızı düşer.
  f.Çevre kirlenmesi artar.
  g.Tasarruflar azalır.
  h.İç ve dış göçler artar.
  i.Belediye hizmetleri zorlaşır.İhracat azalır.
  k.Demoğrafik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.

İç ve dış göç hükümetlerce yasaklansaydı bu durum insanların yaşantılarını nasıl etkilerdi?

 • Cevap:
  İnsanlar iş bulmakta sıkıntı yaşarlardı.
  Eğitim almak için başka şehirlere gidemezdik
  Savaş ve kıtlık sebebiyle bir çok ölüm olurdu
  Sağlık sorunlarımıza çözüm bulamazdık
  Deprem, sel gibi afetlerden dolayı yine aynı bölgede yaşamak zorunda kalırdık
  İmkanları fazla yere gidip gelmek için sürekli yolculuk etmemiz gerekirdi
  Bilim insanları aynı yerde yaşayamadığı için bilimsel gelişmeler yavaşlardı.
  Usulsüzce göç etmek isteyenler ve adli olaylar meydana gelirdi

Doğu Anadolu Bölgesi’nin iklim ve yeryüzü şekilleri ile nüfusu arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 • Cevap: İklimi karasal bitki örtüsü çayırdır. Engebeli arazi üzerindedir. İkliminden dolayı turizm azdır. Yeryüzü şekilleri yüzünden ulaşım zordur. Bu nedenlerden dolayı nüfus diğer bölgelere göre azdır

Ülkemizde nüfusu fazla olan yerlerde hangi sorunlar yaşanmaktadır?

 • Cevap: Ulaşım sorunları
  Konut kıtlığı sorunları
  Çevre kirliliği
  Çarpık kentleşme
  Sağlık, eğitim  ve altyapı ihtiyacı karşılayamaz
  Doğal kaynaklar çabuk tüketilir
  Adli olaylar artar
  Yerel hükümet (belediyeler) yeterli hizmet veremez
  Sosyal ve kültürel farklılıklar sebebiyle uyumsuzluk ve tartışmalar

Ülkemizde köyden kente göçü azaltmak için neler yapabiliriz?

 • Cevap:
  Köylerde iş imkanları artırılmalı
  Köylerde devlet desteği ile kredi verilmeli
  Köylere eğitim, sağlık vb. imkanları götürülmeli
  Köylerdeki yaşam kalitesi arttırılmalı
  Kent yaşamında ekstra vergi uygulanabilir.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
4
angry


Sponsorlu Bağlantılar

13 Yorumlar

 1. çok beğendim

 2. Helal olsun size

 3. Çok iyi teşekkürler

 4. Çok tessekkur ederim

 5. çok güzel bir site herkese tavsiye ederim

 6. wolfteam oynuyormusunuz?

 7. oyun batmasaydı oynardık 🙁 eskilerdenim

 8. İyi olmuş güzelce ödevimi yaptım teşekkürler ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir