Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Benim Adım: Şeker Çocuk Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 6. Sağlık ve Spor Sayfa 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 Benim Adım: Şeker Çocuk Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Benim Adım: Şeker Çocuk Metni Cevapları 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 191 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Sık sık hasta olur musunuz?

 • Cevap: Kendime iyi bakmadığım zamanlarda hasta olurum. Senede mevsim dönümlerinde grip olurum. Bazen de yazın terli terli su içtiğimde ateşim çıkar. Bunlar dışında pek hasta olmam.

Hasta olduğunuzda kendinizi nasıl hissedersiniz?

 • Cevap: Bitkin, yorgun ve de dünyadaki en kötü durumda olan insan gibi hissederim. Bu da beni .ok sinirli ve çekilmez biri yapıyor. 

Hasta olduğunuz zamanlarda, yapmaktan hoşlandığınız hangi etkinlikleri gerçekleştiremezsiniz?

 • Cevap: Spor yapamam, arkadaşlarımla gezmeye gidemem, mesela yaz ise denize yüzmeye gidemem, ilaç içtiğim için uyku düzenim değişebilir, sinemaya arkadaşlarımla gidemeyebilirim.

Konuşalım

Aşağıda verilen sağlıkla ilgili atasözlerini kutucuklardaki kelimelerin uygun olanlarıyla tamamlayınız. Atasözlerinden de yararlanarak “sağlığın önemi” ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • karın
 • baş
 • sağlığın
 • hastanın
 • başı
 • insan
 • çekenden
 • boğazdan
 • doktor
 • varlıktan
 • sağlık

Güneş girmeyen eve .doktor.. girer.
Sağlık ..varlıktan. yeğdir.
Hastalık da ..sağlık. da ..insan. içindir.
Her işin .başı.. sağlık.
Can .boğazdan.. gelir.
Hekimden sorma ..çekenden. sor.
Hasta olmayan .sağlığın.. kadrini bilmez.
İyi olacak .hastanın.. doktor ayağına gelir.
Fazla aş ya .karın.. ağrıtır ya..baş..

Okuyalım

Metni okumadan önce şeker hastalığı ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Hastalık Hakkında Bildiklerim

 • Cevap: Vücudumuzda midemizin arkasında pankreas adında biz bez bulunur. Bu bez kan şekerini düzenleyen hormonlar sağlar. Bu hormonlardan birisi de insülindir. İnsülinin salgılanmaması ya da etkisiz kalması sonucunda hücrenin enerji karşılamak gibi çok önemli bir görevi olan şeker hücreye giremez. Hücreye giremeyen bu şeker kan da birikir ve kan da normal bulunması gereken seviyeden daha fazla bulunur. Bu da bütün hücrelere zarar verir. Çünkü fazla şeker vücutta zehir gibidir.

“Benim Adım: Şeker Çocuk” adlı metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Okuma sırasında metinde yer alan soruları cevaplayınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 192 Cevabı

BENİM ADIM: ŞEKER ÇOCUK

Diyabetin yaygın adı nedir?

 • Cevap: Yaygın adıyla şeker hastalığıdır

Çocuk, pankreas beziyle ne konuşuyor olabilir?

 • CevapBak, görevini yapsaydın annem böyle üzülmeyecekti. Bedenimde tembel tembel oturuyorsun, yan gelip yatıyorsun demiş olabilir.

Çocuk annesine nasıl cevap vermiştir?

 • Cevap: Çocuk aklıyla şöyle cevap vermiştir:  Kampa gitmeye istekli değilmiş. Çünkü hem evden uzakta olmak hem de bilmediği bir yere gitmek istemiyormuş.

Çocuk hangi şeker adlarını saymış olabilir?

 • Cevap:  akide şekeri, nane şekeri, badem şekeri… 

Doktor, çocuğa ne söylemiş olabilir?

 • Cevap: Bak Şeker Çocuk, bundan sonra iğneni kendin yapacaksın. Burada kampta bizlerle birlikte yaşayacaksın ve bundan sonra şeker hastalığını beraber yeneceğiz demiştir. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 195 Cevabı

Söz Varlığım

“Benim Adım: Şeker Çocuk” metninde geçen aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

 • a. iğne
 • b. diyabet
 • c. hastalık
 • ç. insülin
 • d. pankreas

Sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık. (hastalık)
Midenin arkasında bulunan iri bir organ (pankreas)
Pankreas tarafından salgılanan, kan şekeri düzeyini ayarlayan bir hormon. (insülin)
Vücuda sıvı bir ilacı basınçla vermek amacıyla enjektör ucuna takılan, boru biçiminde, ucu keskin metal araç. (iğne)
Şeker hastalığı. (diyabet)

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak yazınız. Kelimeleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

 • doğuştan: doğumla birlikte (gelen), yaradılıştan, doğumsal.
 • Cümlem: Hastalığım doğuştanmış. 
 • hormon: iç salgı bezlerince salgılanan ve kana geçen, kimi organların çalışmasını düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin gibi maddelerin ortak adı.
 • Cümlem: Hormonal dengesizlikler yaşıyormuş.
 • doz: bir kezde ya da bir gün içinde alınması gereken ilaç miktarı.
 • Cümlem: Fazla dozda ilaç almak zararlıdır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 196 Cevabı

Okuduğunuz metinden alınan kelime gruplarının yerine aynı anlama gelecek başka kelime veya kelime grupları yazınız.

Bedenimde tembel tembel oturuyorsun, yan gelip yatıyorsun.

 • Cevap: Bedenimde tembel tembel oturuyorsun, hiç bir şey yapmıyorsun.

Birden başımdan kaynar sular döküldü sandım.

 • Cevap: Birden kendimi çok kötü hissettim, dünya başıma yıkılıyor sandım.

Burada herkes kendiyle barışık.

 • Cevap: Burada herkes kendisiyle olan sorunlarını çözmüş ve mutlu.

Gözümde büyüttüğüm kadar zor değilmiş.

 • Cevap: Öyle çok da korkulacak kadar değilmiş.

Her zaman dilimin ucuna şu geliyor.

 • Cevap: Her zaman aklıma hep şu geliyor. 

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Benim Adım: Şeker Çocuk” metnine göre cevaplayınız.

1. Ufuk, Şeker Çocuk adını nerede almıştır?

 • Cevap: Hastalığından dolayı bu adı almış olabilir. Şeker hastası olduğu için ona öyle sesleniyor olabilirler.

2. Ufuk, kamptan nasıl haberdar olmuştur?

 • Cevap: Annesi gazete okurken Diyabet Vakfı’nın böyle bir kamp açtığını okumuş ve Ufuk’a söylemiştir. 

3. Kamp hangi kurum tarafından açılmıştır?

 • Cevap: Diyabet Vakfı

4. Ufuk kampa katılmaya nasıl ikna olmuştur?

 • Cevap: Annesi katılmanın şart olmadığını en azından görmesini beğenmezse döneceklerini söylemiştir. 

5. Ufuk kampta neler yapmıştır?

 • Cevap: Kampta kendisi gibi şeker hastaları çocuklarla tanışmış onlarla oyun oynamıştır bunun yanında akşam kampa katılan yeni şeker çocuklar için yapılan eğlenceye katılmıştır. 

Hikâye Unsurlarını Belirleyelim

Metnin hikâye unsurlarını belirleyerek noktalı yerlere yazınız.

Benim Adım: Şeker Çocuk

 • Şahıs ve Varlık Kadrosu: Anne, Şeker Çocuk Ufuk, doktor, diğer şeker çocuklar
 • Anlatıcı: Yazar
 • Olay Örgüsü: Şeker hastası bir çocuğun annesi ile geçen sohbetleri ve daha sonra Şeker Çocukların olduğu kamp katılması
 • Mekân: Çocuğun evi ve Diyabet Vakfının kampı. 
 • Zaman: Şimdiki zaman.

Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandırınız.

Şeker Çocuklarla karşılaşınca kampa katıldım. (6)
Annem, gazetede diyabetli çocuklar için bir kamp açıldığını okudu. (2)
Kampa katılmaya isteksizdim ancak yine de gidip görmeye karar verdim. (4)
Orada pek çok şeker hastası çocukla tanıştım. (5)
Elimi pankreas bezimin üzerine koyar, onunla konuşurdum. (1)
Şekerlerle arada bir telefonla görüşüyoruz. (7)
Annem bana, kampa katılmak isteyip istemediğimi sordu. (3)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 197 Cevabı

Düşünelim – Yazalım

Kendisiyle barışık olmak” ifadesi ne anlama gelmektedir? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.

 • Cevap: Bir insanın mutlu, huzurlu ve sevinçli olmasında kendisini olduğu gibi kabullenmesi anlamına gelen bir deyim olarak kullanılmaktadır.Kendisiyle barışık olmak deyimi ile ilgili cümleler şu şekildedir:*Bir insanın kendisiyle barışık olması çok önemli bir şeydir.

  *Her insan kendisiyle barışık yaşamak ister.

Karşılaştıralım

Ufuk’un kampa katılmadan önceki davranışları ile kampa katıldıktan sonraki davranışlarını karşılaştırınız.

Kamptan önceki davranışlar: Ufuk kampa katılmadan önce, annesinin üzülmesinden dolayı çok üzülüyordu. Karamsarlık içerisindeydi.

Kamptan sonraki davranışlar: Kamptan sonra kendisiyle barışık hale gelmiştir. İğnesini kendi yapabildiği ve böylece annesi üzülmeyeceği için mutluydu.

Yorumlayalım

Yaptığınız karşılaştırmadan hareketle kampa katılmanın Ufuk’a neler kazandırdığını yazınız.

İnsanları tanıma şansı bulmuştur

Hastalığa sahip çocukların da olduğunu öğrenmiştir

Kendi kendine iğne yapmayı öğrenmiştir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 198 Cevabı

Duyguları Belirleyelim

“Benim Adım: Şeker Çocuk” metninde aşağıdaki duyguların ifade edildiği cümleleri yazınız.

üzülmek: Bak, görevini yapsaydın annem böyle üzülmeyecekti.
utanmak:
şaşmak: Sonra benim şaşkın yüzüme aldırmadan elimden tutup bahçeye sürükledi.
sevinç: Annem sevinçle el salladı.
neşe: Bir anda çevremiz çocuklarla doldu. Neşeyle bağırdılar:
korku: Birden başımdan kaynar sular döküldü sandım.
özlem: Arada bir Şekerlerle telefonda konuşuyoruz.
gurur:  “Artık kendi iğnemi kendim yapacağım.” dedim gururla.

Görsel Yorumlayalım

Aşağıdaki görseli inceleyiniz ve görselden nasıl bir anlam çıkardığınızı yazınız.

 • CevapGörseldeki çocuk, şekeri azaltma konusunu yanlış anlamıştır. Şekeri azaltma konusunu adet olarak azaltmak sanmaktadır. Asıl olan adet olarak değil miktar olarak azaltmaktır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 199 Cevabı

Mektup Yazalım

Sizce Ufuk, kampta tanıştığı arkadaşlarına nasıl bir mektup yazmış olabilir? Ufuk’un adına Şeker Çocuklardan birine mektup yazınız.

 • Cevap:Merhaba Şeker Çocuk,Nasılsın? Ben çok iyiyim. Kampta sizinle birlikte çok iyi vakit geçirdik. Kamptaki günlerimizde beni en çok sevindiren iki şey senin gibi değerli dostlar edinmek ve kendi iğnemi kendim yapmayı öğrenmekti.

  Artık kendimle barışığım. Hastalığıma, pardon sorunuma artık eskisi kadar üzülmüyorum. İğnemi kendim yapabildiğim için gururluyum. Artık annem iğnemi yapmayı unutmaktan korkmuyor.

  Artık yalnız olmadığımı bilmiyorum. Senin gibi beni destekleyecek, bu sorunumla ilgili üzüntülerimi görmezden gelmemi sağlayacak dostlarım var. Tek umudum, bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak bir tedavinin bulunmasıdır.

  Görüşmek üzere…

  İmza
  Şeker Çocuk Ufuk

Bildiklerimizi Karşılaştıralım

Okuduğunuz metinden sonra şeker hastalığı ile ilgili neler öğrendiğinizi yazınız.

 • Cevap: Şeker hastalığı ile ilgili bilgiler edindim. Hastalığın diğer adı tedavisi ve bu hastalığa sahip çocuklar için ne gibi yerlerin olduğunu öğrendim. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 6. Sağlık ve Spor Sayfa 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 Benim Adım: Şeker Çocuk Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
2
6
0
2
0
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!