Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Hastahane Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 6. Hastahane Sayfa 207, 208, 209, 210, 211,  Hastahane Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Hastahane Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 207 Cevabı

Metne Hazırlanalım

“Sağlık” kavramının hayatımızdaki önemi nedir?

 • Cevap: Sağlık kavramı hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Çünkü sağlıklı olmak hayatta kalmak, hastalıklardan uzak yaşamak, mutlu ve refah seviyesi yüksek bir hayat yaşamak anlamına gelir. Bu nedenle sağlıklı beslenmek, dengeli beslenmek ve düzenli spor yapmak da gerekir. Sağlıklı olmak, vücudun doku, organ ve sistemler bakımından iyi olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hayatta kalmak demektir.

Hastanelere sadece sağlığımız bozulduğunda mı gideriz? Niçin?

 • Cevap: Darüşşifa; kökeni Arapça dilinden gelmektedir. Sağlık yurdu anlamına gelmektedir. Hastane, sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları kurumdur. Hastanelere sadece sağlığımız bozulduğunda gitmeyiz. Sağlığımız bozuk olmadığında hastalarımıza moral ve destek olmak için, kan bağışı yapmak için, kan grubumuzu öğrenmek için ve sağlık kontrollerimizi yaptırmak için gideriz.

Konuşalım

Aşağıda verilen haber yazısını okuyunuz. Verilen soruları cevaplayarak duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sizce bu proje amacına ulaşmış mıdır?

 • Cevap: Bence ulaşmıştır. Çünkü bu şekilde çocuklar hem hastaneden hem de doktorlardan korkmamaları gerektiğini öğrenmişlerdir. Bunun yanında oyun sayesinde bundan sonra hastalandıklarında hastaneye gitmekten korkmayacaklar.

Siz olsanız hastanelere, doktorlara olan korku ve ön yargıyı yıkmak için ne yapardınız?

 • Cevap:Ben de doktorlar ile öğrencilerin daha fazla vakit geçirebilecekleri çocukların doktorları daha çok tanıyabilecekleri etkinlikler düzenlerdim. Mesela doktorların okulları ziyaretlerini sağlardım. Böylece çocuklar doktorları daha yakından tanımış olurlardı.

Hastahane” şiirini dinleyiniz. Şiirde boş bırakılan yerleri şiiri dinlerken tamamlayınız.

 • Cevap

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 208 Cevabı

Söz Varlığım

“Hastahane” şiirinden dizeler verilmiştir. Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin şiirde kullanıldığı anlamları işaretleyerek belirleyiniz.

Dertliler dermanı sende arıyor,

Çıkar yol, çare. (X)
Güç, takat, mecal. ()

Elinden geldikçe incitmez canı,

İncinmesine yol açmak. ()
Kötü söz veya davranışla birbirini kırmak, üzmek. (X)

Hastahane büyük nimet Sivas’ta,

İyilik, lütuf, ihsan. (X)
Yaşamak için gerekli her şey. ()

Elim çalar, dilim söyler dertleri,

Bir müziği dinlemeyi sağlayan aleti çalıştırmak. (X)
Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak. ()

Bu da benim için kâr hastahane.

Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı. ()
Yarar, fayda. (X)

Dünya durdukça dur hastahane” dizesinde Âşık Veysel “durmak” kelimesini “varlığını sürdürmek” anlamıyla kullanmıştır. Siz de bu kelimeyi farklı bir anlama gelecek şekilde cümlede kullanınız.

 • Cevap: Bütün ordu Ata’yı selama durdu.

Günümüzdeki Yazımı

Âşık Veysel şiirinde “hastahane” yazımını kullanmıştır. Bu kelimenin günümüzdeki yazımı nasıldır?

Şiirde: hastahane

Doğru Yazımı: hastane.

Şairin “Bu fâni dünyaya gelelden beri,” dizesindeki altı çizili ifadenin günümüzdeki kullanımı nasıldır?

 • Cevap: geldiğimden beri 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 209 Cevabı

Dinleyelim – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Hastahane” şiirine göre cevaplayınız.

1. Dinlediğiniz şiirde şair hastanenin işlevleri arasında neleri sıralıyor?

 • Cevap: Dertlilerin derman bulduğu, türlü türlü yaraların sarıldığı, göz açılan, kulak verilen dil verilen, tedavisi bitenlere yol verilen, insanlık için büyük nimet olan bir yerdir.

2. Şair hangi şehirdeki hastaneden hareketle duygularını dile getirmiştir?

 • Cevap: Sivas’taki hastaneden hareket etmiştir.

3. Şair “Elim çalar, dilim söyler dertleri / Bu da benim için kâr hastahane.” dizelerinde ne anlatmaktadır?

 • Cevap: Her insanın bir yeteneği vardır. Doktor şifa verir, kimisi de sazıyla sesiyle ve şiiriyle dünyayı yorumlayarak insanlara ulaştırır. Aşık Veysel’de şiir ve sazıyla bu dünyaya şifa dağıtan bir hastane olduğunu bunun da kendisine yettiğini anlatmaktadır.

Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleyelim

Dinlediğiniz şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz.

Konu: HASTANE VE YARARLARI

Ana duygu: HASTANENİN ÖNEMİ

Sözlü Olmayan Mesajlar

Dinlediğiniz şiirde bulunan mesajları işaretleyerek belirleyiniz.

Bütün dertlerin çaresi hastanededir. (X)
Hastanelerde çeşitli sıkıntıların çözüm yolu aranır. (X)
Şair Sivas’ta bulunan hastaneden memnundur. (X)
Hastanelerin ve hekimlerin varlığı insanlar için çok önemlidir. (X)
Her hastane veya hekim güvenilir değildir. ()

Araştıralım

Dinlediğiniz şiirin şairi olan Âşık Veysel Şatıroğlu’nun edebiyatımızdaki yerini ve önemini çeşitli kaynaklardan araştırınız. Edindiğiniz bilgileri düzenleyerek aşağıdaki noktalı yere yazınız.

 • Cevap: Aşık Veysel, bir Anadolu Ozanı olarak yaşamıştır. Sivaslı olan ozan, yıllar boyu şiirlerini sazla söylemiş ve geleneksel sanat anlayışının gelişmesinde çok önemli katkılar ortaya koymuştur. Aşık Veysel deyince halk şairi olarak mütevazı bir hayat ve kelimeler akla gelmektedir. Edebiyatımızdaki yeri çok ayrı olan halk ozanı sazıyla ve sözüyle hatırlanmaktadır. Aşık Veysel Şatıroğlu, edebiyatımızda şiirin gelişmesinde ve sözlü olarak şiirin gelişmesinde etkili olmuştur. Aşık Veysel deyince aklımıza Anadolu kültürü ve hayatı gelmektedir. Anadolu ahlakına sahip olan bir ozan olarak halk edebiyatının belli bir noktaya gelmesinde katkılar ortaya koymuştur.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 210 Cevabı

Günlük Türünün Özelliklerini Berlirleyelim

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle verilen soruları cevaplayınız.

Okuduğunuz metnin özelliklerini belirten ifadelerin başındaki kutucuklara “✓” işareti koyunuz.

Birinci kişi ağzından yazılmış kısa, özlü ve öznel bir yazıdır. ()
Ortaya atılan düşünce kanıtlarla desteklenmiştir. ()
İnandırıcı ve samimi bir yazıdır. ()
Yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal yapısını yansıtır. ()
Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi yazılmış bir yazıdır. ()
Yaşanılan olayların ve izlenimlerin günü gününe yazılması ile oluşmuştur. Yaşanan olaylar değiştirilmeden yazılmıştır. ()

Özelliklerini belirlediğiniz “Hasta Öğretmenimi Ziyaret” adlı metnin türü nedir?

 • Cevap: Hatıraya benzese de bir hikayeden alınmış gibi durmaktadır.

Enrico’nun öğretmeninin hastalığı nedir? Günümüz sağlık imkânları düşünüldüğünde bu hastalığın tedavisi nasıl ve ne sürede gerçekleştirilir?

 • Cevap: Fazla çalıştığı için vücudunun direnci kırılmıştır. Bu da onun yorgun ve bitkin düşmesine yol açmıştır. Günümüzde iyi bir dinlenme ve sağlıklı bir beslenmeyle bu hastalık kolayca tedavi edilebilir.

Hasta olan yakınlarımızı ziyaret etmenin önemi sizce nedir?

 • Cevap: Hasta insanlar, yardıma ve şefkate muhtaç insanlardır. Bu kimseler, kendilerini yalnız hissederler ve insanların yanlarına gelip kendilerine destek olmalarını isterler. Hasta olan yakınlarımızı ziyaret etmek, yakınlarımızla güzel ilişkiler kurmamız adına önemlidir. Hasta ziyareti sayesinde yakınlarımıza moral vermiş oluruz. Böylece akrabalık ilişkilerimiz kuvvetlenir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 211 Cevabı

Düşünelim – Yazalım

Sizce hastane ve hekimlerin günlük hayatımızdaki önemi nedir? Dinlediğiniz şiirden hareketle duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Düşüncelerinizi desteklemek için TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından oluşturulmuş sağlıkla ilgili grafik ve tablolardan yararlanabilirsiniz.

 • Cevap: Toplumda insanların bazı ihtiyaçları olmaktadır. Sağlıklı yaşamak bir haktır. Bu kapsamda sağlıklı olma ihtiyacına karşı hastaneler ve hekimler insanlara hizmet sunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin gerçekleşmesi hastane ve hekimlerin varlığına bağlı olarak değişmektedir. Hastane ve hekimlerin günlük hayatımızda önemli bir yeri vardır. Hastalandığımızda, yaralandığımızda, kaza geçirdiğimizde, bulaşıcı hastalıklara maruz kaldığımızda hastanelere giderek hekimlerden sağlık hizmeti alırız. İyileşmemiz için uzman kişilerin tavsiyelerine uymak zorundayız. Sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenmek gerekir. Dengeli beslenmek ve düzenli spor yapmak gerekir. Böylece sağlıklı insanların hastalanması oldukça zor olur ve hastalansalar da iyileşmeleri daha kolay olur.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 6. Hastahane Sayfa 207, 208, 209, 210, 211,  Hastahane Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!