Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Medya Yalnızca Televizyon ve Gazeteden İbaret Değildir Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 8. Bilim ve Teklonoji Sayfa 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 Medya Yalnızca Televizyon ve Gazeteden İbaret Değildir Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Medya Yalnızca Televizyon ve Gazeteden İbaret Değildir Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 263 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Medya aracı denildiğinde aklınıza hangi araçlar geliyor? Aşağıdaki şemaya örnekteki gibi yazınız.

Medya Araçları

 • Televizyon
 • Cevap: Radyo
 • Cevap: Dijital kanallar (internet ortamındaki)
 • Cevap: telefon
 • Cevap: gazete
 • Cevap: dergi

Yazdığınız medya araçlarını örnekteki gibi bir cümlede kullanınız.

• Türk toplumunda televizyon vakit geçirme amacıyla kullanılan bir medya aracıdır.

 • Cevap: Telefon internetten video izleme için kullanılan bir araçtır
 • Cevap: Radyo müzik dinlenilen ve haber dinlenilen bir medya aracıdır
 • Cevap: Gazete haber okunan bir medya aracıdır.
 • Cevap: Dergi araştırmaların takip edildiği bir medya aracıdır.
 • Cevap: Dijital kanallar video izlenilen haber dinlenilen ve müzik dinlenilen medya aracıdır.

Konuşalım

Sınıf mevcudunuza göre gruplar oluşturunuz. Gruplar olarak aşağıdaki tartışma konularından birini seçip savunduğunuz düşünceyi karşı gruba tartışma kurallarına uygun bir biçimde kabul ettirmeye çalışınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 265 Cevabı

Söz Varlığım

Okuma sırasında belirlediğiniz kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

 • Kelime: tuş
 • Anlamı: piyano, org gibi kimi müzik araçlarında, daktilo makinesi, bilgisayar vb. klavyelerinde, tuşlu telefon almacında, hesap makinesinde parmakla vurulan yerlerin adı
 • Cümlem: Telefonumun tuşu bozuldu.

************

 • Kelime: yığın
 • Anlamı: bir şeyin üst üste birikmesiyle, yığılmasıyla oluşmuş olan küme.
 • Cümlem: Bir yığın sorunla karşı karşıyayım.

************

 • Kelime: broşür
 • Anlamı: çok az sayfalı küçük kitap, kitapçık
 • Cümlem: Küçük bir broşür hazırlamıştım.

Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerin cümle içinde kazandığı anlamı belirleyip ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

Bu nedenle izleyicinin ilgisini çekecek, onları eğlendirecek programlara yer verirler.

Radyo ve televizyonda sunulan haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. (X)
Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt ()

İnternet büyük kolaylık, bir bakmışsınız tek tuşla ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler karşınızda.

Piyano, org vb. müzik aletleriyle daktilo, hesap makinesi, bilgisayar ve telefon gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı (X)
Yağlı boya ressamlığında fırçadaki boyanın tuvale sürülen biçimi ()

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 265 Cevabı

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Yazar arama motorundaki arama sonuçlarının sayısını düşürmek ve aranılan bilgiye daha kolay ulaşmak için neler öneriyor?

 • Cevap: Aranılan kelimeleri tırnak içinde aramayı öneriyor. Böyle yapılırsa arama sonrası çıkan sayı çok aza düşüyor. Ayrıca Web sitelerinin isimlerinden sonra gelen soyadları diyebileceğimiz (com, net, edu) uzantılarına dikkat ettiğinizde ve arama seçeneklerini sınırlandırdığınızda konunuzla ilgili bilgiye ulaşmanız daha kolay hâle gelecektir demektedir. 

2. Yazar reklamların güvenilirliğini sorgularken hangi örnekleri veriyor?

 • Cevap: Özellikle ilaç reklamlarını, çizgi film arasında yayınlanan oyuncak reklamlarını, yiyecek reklamlarını sorgulamaktadır.

3. Yazara göre medyanın amaçları nelerdir?

 • CevapMedyanın üçüncü ve son amacı ise bilgilendirmektir. Medya kuruluşları; yaşadığımız bölgede, ülkemizde ya da dünyada neler olduğu ile ilgili güncel bilgileri bizlere ulaştırır.Medya mesajları çoğunlukla ticari bir kaygıyla oluşturulmuştur ve temel amacı para kazanmaktır.

4. Sizce çizgi film izlerken neden babanızın ilgisini çekecek bir reklam çıkmıyor?

 • Cevap: Çünkü çizgi filmi babamız izlemediğini reklam şirketleri ve televizyoncular bilmektedir. Bunun için babam yerine hedef kitle olarak çocuklar seçiliyor ve oyuncak yemek reklamları çıkıyor.

5. Medya mesajları genellikle hangi kaygıyla oluşturulur?

 • Cevap: Çoğunlukla ticari bir kaygıyla oluşturulmuştur ve temel amacı para kazanmaktır

6. Yazar medya sayesinde öğrendiklerimizin arasında neleri sıralıyor?

 • Cevap: Medya kuruluşları; yaşadığımız bölgede, ülkemizde ya da dünyada neler olduğu ile ilgili güncel bilgileri bizlere ulaştırır. Bizler gündemi medya sayesinde takip edebiliriz. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılacağını, anne ve babamızın maaşlarının arttığını vb. hepsini medya sayesinde öğreniriz.

Doğru mu, Yanlış mı?

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.

Metinde daha çok öznel ifadeler dile getirilmiştir. (Y)
Metinde duygu belirten ifadelere yer verilmemiştir. (D)
Metinde anlatımı güçlendirmek için soru cümlelerine yer verilmiştir. (D)
Metinde sözcükler genellikle mecaz anlamlarıyla kullanılmıştır. (D)
Metinde düşünceyi geliştirme yollarından örneklendirme tercih edilmiştir. (D)
Metinde düşünceler daha çok amaç-sonuç ilişkisiyle verilmiştir. (D)
Metinde örneklendirme belirten ifadeler vardır. (D)

Medya Metinleri ?

Yanda bir medya aracı olan gazeteden medya metni örneği verilmiştir. Metni inceleyerek soruları cevaplayınız.

1. Metnin başlığı dikkat çekici midir?

 • Cevap: Evet dikkat çekicidir.

Bu metnin hedef kitlesi kimdir?

 • Cevap: Hedef kitlesi gençlerden yaşlıya herkestir. Her okuyanı ilgilendiren bilgiler mevcuttur.

2. Bu medya metninin iletisini değerlendiriniz.

 • Cevap: Genç bir Türk’ün bütün Dünya’nın alkışladığı mekanik ve teknolojik alandaki başarısı aktarılmaktadır.

3. Bir medya metninde kullanılan yazı biçimi, renkler, görseller okuyucuyu nasıl etkiler? Bu metinde önemli kısımlar nasıl vurgulanmıştır? Değerlendiriniz.

 • Cevap: Okurun ilgisini çekebilir. Mesela çocuklar daha renkli yazı biçimlerini tercih ederler. Yaşlılar daha büyük tonda yazılmış metinleri daha iyi ayırt edebilirler. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 267 Cevabı

Hangi Bilgi Kaynağı?

Aşağıdaki soruları cevaplayarak araştırma yaparken ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bilgi kaynaklarını değerlendirip kıyaslayınız ve bir karara ulaşınız.

1. İhtiyacımı karşılayabilecek kaynaklar şunlardır (Olabilecek kaynakları yazınız.):
a (internet)
b (ansiklopediler)
c (kitaplar)
2. Başvurabileceğim kaynakları karşılaştırırsam (Kolay ulaşım, güvenilirlik, maliyet, kapsam…):

 • Birinci kaynağın diğerlerinden üstün yanları: Her türlü bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilme.
 • İkinci kaynağın diğerlerinden üstün yanları: Her türlü yazılı bilginin varlığı
 • Üçüncü kaynağın diğerlerinden üstün yanları: her türlü konu hakkında kitap çıkarılmış olması
 • Birinci kaynağın diğerlerinden eksik yanları: Elektrik kesilirse çalışamam
 • İkinci kaynağın diğerlerinden eksik yanları: kısıtlı sayıda bilgi içerir
 • Üçüncü kaynağın diğerlerinden eksik yanları: sadece bir konuyu araştırmış olmaları

3. O hâlde şu kaynağı tercih etmeliyim (Artık kararınızı verebilirsiniz.): İnterneti. Çükü en hızlı ve en ayrıntılı bilgiye ulaşma yöntemi internettir. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 268 Cevabı

Verileri Yorumlayalım

Aşağıda TÜİK verilerine göre hazırlanan 2017 yılına ait bir istatistik tablosu verilmiştir. Verilen tabloyu medya araçlarının çeşitliliği ve abone sayısı bakımından inceleyerek tablodaki verileri yorumlayınız.

Sabit telefon abone sayısında yıldan yıla bir düşüş gözlemlenirken cep telefonu abone sayısı ve internet abone sayısında yıldan yıla bir artış söz konusudur. Ancak abone sayısı yıldan yıla en çok artan abone internet abonesi olan kişi sayısıdır. 

Nasıl Sağlanabilir?

Aşağıda verilen karikatürden ve öğrendiklerinizden hareketle “Çocukların medyadan güvenli bir şekilde faydalanması nasıl sağlanabilir?” sorusuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: İnternette güvenli internet paketleri vardır. Çocukların istenmeyen içeriklere ulaşmasının önüne geçilmesi isteniyorsa bu paket kullanılabilir. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 269 Cevabı

Listeye Ekleyeceklerim

Metnin aşağıda verilen kısmında yazar, medya aracılığıyla ulaştığımız bilgileri sıralamıştır. Bu listeye neleri ekleyebiliriz? Henüz medya aracılığıyla ulaşamadığımız hangi bilgilere ulaşmak isterdiniz?

Medya kuruluşları; yaşadığımız bölgede, ülkemizde ya da dünyada neler olduğu ile ilgili güncel bilgileri bizlere ulaştırır.
Bizler gündemi medya sayesinde takip edebiliriz. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılacağını, anne ve babamızın maaşlarının arttığını vb.nin hepsini medya sayesinde öğreniriz.

Bu listeye ekleyebileceklerim:

 • Cevap: Falımızı öğrenebiliriz. Emlak ve araç alım satımı yapabiliriz. Sinema veya dizi izleyebiliriz. 

Henüz medya aracılığıyla ulaşamadığımız ama ulaşmak istediğim bilgiler:

 • Cevap: Uzaydaki en son gelişmeler, karate kursu.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 8. Bilim ve Teklonoji Sayfa 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 Medya Yalnızca Televizyon ve Gazeteden İbaret Değildir Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!