Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Mor Salkımlı Ev Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 1. Tema Erdemler Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Mor Salkımlı Ev Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları 

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 10 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanların ne gibi zorluklar yaşadığını düşünüyorsunuz?

 • Cevap: Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanlar mülteci veya göçmen olmaktadırlar. Bilmedikleri bir ülkede yabancı olarak vatansız bir şekilde yaşamaktadırlar. Bu da dağılmış aileler, zor yaşam şartları, kültürel çatışmalar ve bozulmaları da beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı göç etmek zorunda kalan insanların hem maddi hem manevi yönden büyük çöküntüye girdiklerinden çok zor bir durumdur.

Ülkemize göç etmek zorunda kalan insanlara hangi kurum veya kuruluşların yardım ettiğini biliyor musunuz? Araştırınız.

 • Cevap: Ülkemiz kendine sığınan göçmenlere sığınma barınma beslenme ya da eğitim gibi bir çok imkan sunmaktadır. Bu hizmet ve imkanları belli kuruluşlar aracılığıyla yapmaktadır. Bu kuruluşlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
 • Sığınmacıları İzleme Platformu
 • Türk Kızılayı
 • Afad
 • Meb
 • Usak
 • İgam
 • İlmi Araştırmalar Derneği gibi bir çok Sivil Toplum Kuruluşu vardır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 13 Cevabı

Söz Varlığım

“Mor Salkımlı Ev” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Metinden yola çıkarak bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

 • Kelime ve Kelime Grupları:  hışırdamak
 • Tahminim: ses çıkarmak
 • Sözlük Anlamı: Kâğıt, kumaş, kuru yaprak vb. nesneler birbirlerine sürtünürken, buruşturulurken “hışır” diye ses çıkarmak

********

 • Kelime ve Kelime Grupları: Bir dediğini iki etmemek
 • Tahminim: Hiç bir isteği geri çevrilmemek
 • Sözlük Anlamı:  her istediğini hemen yapmak

********

 • Kelime ve Kelime Grupları: Begonya
 • Tahminim: çiçek adı
 • Sözlük Anlamı:  bitki bilimi Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çeşidi bulunan sıcak ülke bitkisi.

********

 • Kelime ve Kelime Grupları: Öteberi
 • Tahminim:Bir kaç gıda
 • Sözlük Anlamı: çeşitli ve önemsiz, ufak tefek şeyler.

********

Dışarıda hafif bir rüzgâr esiyor.”, “Yıllarca birlikte yaşamışçasına birbirimizle kaynaşmıştık.” cümlelerindeki altı çizili kelimelerin kullanıldığı anlamları aşağıdaki kutucuklarda işaretleyiniz.

 • Cevap:
 • Hafif: Gücü az olan, belli belirsiz.
 • Kaynaşmıştık: Uyuşmak, yakın ilişki kurmak.

Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelime gruplarının yerine, cümlenin anlamına uygun başka kelimeler yazınız.

Komşu komşu toplanmış, hep birlikte onların gelişini seyrediyordu.

 • Cevap: Konu komşu

Ertesi gün mahallenin yaşlı başlı kişileri bir araya gelip bu zavallı aileye ne gibi yardımların yapılabileceğini konuşmaya başladılar.

 • Cevap: Yaşı geçgin görmüş geçirmiş

Çoğu kez caddeden sıra sıra askerler, askerî araçlar geçerdi.

 • Cevap: bölük bölük

Kerpiç evlerin temellerini bile sarsan tanklar büyük bir gürültüyle geçerken kalbim küt küt atardı.

 • Cevap: hızlı hızlı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 14 Cevabı

Hikâye Haritası Oluşturuyorum

“Mor Salkımlı Ev” metninin hikâye haritasını oluşturunuz.

MOR SALKIMLI EV

Hikâyedeki Olay Örgüsü:  Mahalleye Makedonya’dan göç eden yeni bir ailenin taşınması. Mor Salkımlı Evin üst katının onlara tahsis edilmesi, Mor Salkımlı Ev’in sahibi nine ile çocuğun diyalogları.
Şahıs ve Varlık Kadrosu: Makedonya’dan göç eden aile, Mor Salkımlı Evin sahibi Yaşlı Nine, köpeği Fındık, Metni aktaran çocuk ve mahalledeki çocuklar .
Olayın Geçtiği Zaman: Bilinmeyen geçmiş bir zaman dilimi kullanılmıştır.
Anlatıcı: Çocuk.
Olayın Geçtiği Mekân: Mor Salkımlı ev ve bahçesi, mahalle.

Anlayalım – Cevaplayalım

“Mor Salkımlı Ev” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Mor salkımlı evin mimarisi nasıldır? Evin içi nasıl anlatılmaktadır?

 • Cevap: Çok güzeldir. İki katlıdır. Alt ve üst katlarda toplam 8 odası vardır. Odaların tavanlarını ve duvarlarını rengârenk oyma resimler süslemektedir. Hemen her odada kristal avizeler ve gece lambaları vardır. Oyma dolapların içindeki yemek ve kristal reçel takımları ise ayrı bir güzeldir.

2. Mor salkımlı evin üst katına taşınan aileye mahalle halkı niçin yardım ediyor? En büyük yardımı kim yapıyor?

 • Cevap: Çünkü Makedonya’dan göç etmek zorunda kalmış bir ailedir. Çok zor zamanlar yaşadıkları için bütün mahalle onlara yardım etmek istiyor.

3. Mor salkımlı eve ilk girdiğinde çocuğa neler ilginç geliyor?

 • Cevap: Evdeki antikalar evin mobilyaları eski ama çok güzel olmaları çocuğun ilgisini çekmektedir.

4. Komşu nine çocuğu neden çok seviyor?

 • Cevap: Çünkü eve ve bahçeye giren tek çocuktur. Ninenin bütün alış verişini su getirip götürmeyi, özetle dışardaki bütün işlerini yaptığı için çocuğu çok sevmektedir.

5. Komşu nine, çocuktan yeni gelen ailenin çocukları için neler istiyor?

 • Cevap: Onlara Türkçe öğretmesini, onlara sahip çıkmasını, onların yabancılık çekmemeleri için onlarla arkadaş olmasını istemektedir.

Anlayalım – Düşünelim

Komşu nine aileyi evinin üst katına almasaydı bu aile hangi zorluklarla karşılaşabilirdi? Söyleyiniz.

 • Cevap: Öncelikle barınma sorunu yaşayabilirlerdi. Bu da çocukların hastalanmasına zor anlar yaşamasına neden olurdu. Aile yabancı gibi hisseder ve mahalle içinde yabancı gibi davrandıklarından uyumlu bir yaşam süremezlerdi.

Konuyu ve Ana Fikri Belirleyelim

“Mor Salkımlı Ev” adlı metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.

 • Konu: Göçmenlere kucak açmanın önemi
 • Ana Fikir: Göçmen ailelere geldikleri yöre insanı iyilikle yaklaşmalı.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 15 Cevabı

Sözcüklerle Resim Çizelim

Varlıkların durumunu, biçimini, rengini niteleyen ya da sayısını, sırasını, yerini belirten kelimeleri betimlemelerde kullanırız.

Siz de okuduğunuz metinden ve görselden hareketle “Mor Salkımlı Ev”in betimlemesini örnekteki gibi yapınız.

 • Cevap:

Mor salkımlı ev.

İki katlı Mor Salkımlı Ev.

İki katlı sekiz odalı Mor Salkımlı Ev

Merdivenlerinde çiçek olan Mor Salkımlı Ev

İçinde eski antikalar tavanlarında lambalar güzel süslemeler olan Mor Salkımlı Ev

Yardımcı Fikirler Neler?

Okuduğunuz metne ait yardımcı düşüncelerin bulunduğu kutucuğa “✓” işareti koyunuz.

( √ ) Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanların ihtiyaçlarından biri barınmadır.
( √ ) İnsanlar ihtiyaç sahiplerine kendi imkânları ölçüsünde yardım eder.
( )  Ülkelerinden göçmek zorunda kalan kişilere yardım etmek vatandaşlık görevidir.
()  Göç eden vatandaşlar yerleştikleri ülkelerin kültürlerine alışamaz.
( √ )  Ülkelerinden göçmek zorunda kalan insanların dil öğrenmelerini sağlamak onlara yapılabilecek bir yardımdır.

Çözüm Üretelim

Ülkesinden göç etmek zorunda kalan insanların yaşadığı sorunlardan biri barınmadır. Sizin bu insanların barınma sorununa çözüm önerileriniz nelerdir? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Prefabrik konutlar inşa edilebilir

Kızılay çadırları kurulabilir

Devlet sığınma evleri inşa edebilir

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 16 Cevabı

Aşağıda verilen cümlelerdeki fiilleri anlam özelliklerine göre gruplayarak ilgili kutucuklara yazınız.

1. Dışarıda hafif bir rüzgâr esiyor, yapraklar hışırdıyor, dallar birbirine vuruyordu. ( durum )
2. Oyma dolapların içindeki yemek ve kristal reçel takımları insanların gözlerini kamaştırıyordu. ( oluş )
3. Bu bölgede çiçekler ilkyazdan sonbahara kadar durmadan açar. ( oluş )
4. Onun her türlü işini ben yaptığım için beni çok seviyordu. ( durum )
5. Bir de mahalle çeşmesinden günde iki üç kez taze su götürürdüm. ( iş )
6. Ben de köpeği Fındık ile bahçeyi boydan boya dolaşırdım. ( iş )
7. Sonra dut ağacına tırmanır, kışlaya giden yolu saatlerce seyrederdim. ( iş )
8. Uzun süre yağmurda bekleyen bisikletim paslanmıştı. ( durum )
9. Tadını hâlâ damağımda duyuyorum. ( oluş )
10. Biz de buna karşılık özenle baktığı çiçekleri hemen her gün suluyor, etraflarında biten otları ayıklıyorduk. ( iş )

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 17 Cevabı

Hikâye Yazalım

“Mor Salkımlı Ev” metninde oluşturduğunuz hikâye haritasını hatırlayınız. Hikâyeyi oluşturan unsurlar ile aşağıdaki yönergeleri kullanarak defterinize serbest yazma stratejisine uygun bir hikâye yazınız.

 • Cevap: Bundan yaklaşık beş sene önceydi. Bir gün havanın çok bulutla bazı s-zamanlar yağmurlu olduğu bir akşam kapının önünden gelen seslerle irkilmiştim. Kapıya doğru yaklaştıkça seslerin şiddeti artıyordu. Kapıyı açtığımda kapının önünde uzanan siyah ve çok sıska bir köpek gördüm. Bana öyle gözlerle bakıyordu ki içimde dağlar eriyordu. Bundan dolayı hemen onu içeriye alarak üstüne battaniye örttüm. Önce titremesi kesildi. Ardından önüne koyduğum bütün yiyecekleri afiyetle bitirdi. Şimdi aradan geçen beş seneyi hatırlıyorum da ne kadar çok şey yaşamışız Kara ile. Kara artık benim sadece köpeğim değil aynı zamanda sırdaşım ve arkadaşım oldu.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 1. Tema Erdemler Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Mor Salkımlı Ev Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!