Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Müzik, İnekler, Çiçekler ve Başka Şeyler Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 7. Sanat Sayfa 232, 233, 234, 235, 236, 237 Müzik, İnekler, Çiçekler ve Başka Şeyler Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Müzik, İnekler, Çiçekler ve Başka Şeyler Metni Cevapları 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 232 Cevabı

Metne Hazırlanalım 

Müzik dinlemeyi sever misiniz? Hangi müzik türünü dinlemeyi tercih edersiniz? 

 • Cevap: Rap- Hip Hop- Rock- jazz-pop-türkü kısacası kulağıma hoş gelen her şeyi dinlerim.

Müzik insanları olduğu kadar başka canlıları da etkiler mi?

 • Cevap: Müzik insanları olduğu kadar canlıları da etkiler. Bir yılanın müzikle dans etmesi, sineklerin kanat çırpması, kuşların uçması, kedi ve köpeklerin yeme ve içmeye şartlanması örnektir.

Konuşalım

Sınıf mevcudunuza göre 5 grup oluşturunuz. “Türk Beşleri”nin üyelerini her gruba bir isim düşecek şekilde paylaşarak araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri bir sunum hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

Dinleyelim

“Müzik, İnekler, Çiçekler ve Başka Şeyler” metnini dinleyiniz. Dinleme sırasında aşağıdaki soruları cevaplayarak metindeki olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminlerde bulununuz. Metni dinledikten sonra tahminlerinizi karşılaştırınız.

♦ Yazarın sorusunu kırlarda karşılaştığı adam nasıl cevaplamış olabilir?

 • Cevap: Senin bu çığlıklarına şarkı denemez diye cevaplamıştır. Ayrıca sesinin zararının kendisine değil de ineklerine olduğunu söylemiştir. 

♦ Yazar, dergide okuduğu yazıdan bahsettikten sonra adam nasıl bir tepki vermiş olabilir?

 • Cevap: Benim ineklerim o dergiyi okumuyorlar demiştir. 

♦ Yazarın evindeki çiçeklerin solmasının sebebi ne olabilir?

 • Cevap: Ama sulamayı unutmuş yazar, çiçekleri sulayınca hemen açmış çiçekler. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 233 Cevabı

• Neden sesin soluğun çıkmıyor senin? Gene ne şeytanlık peşindesin?

 • Cevapsesi soluğu çıkmamak: Sesi çıkmamak, sessiz olmak

• Ses çıkarsanız gürültü yapıyorsunuz diye kızarlar. Sussanız kuşkulanırlar.

 • Cevapkuşkulanmak: Kuşku içinde bulunmak, kuşku duymak, şüphelenmek

• Canınızın en sıkkın olduğu zamanlarda bir melodi içinizi açabilir.

 • Cevapmelodi: Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, ezgi

• Ama çevremdekiler benim şarkı söylememe pek bayılmazlar.

 • Cevapbayılmak: Çok hoşlanmak, çok sevmek

• Şarkıcılardan her biri notaları iyi biliyor ve öteki seslere kulak veriyorsa koroyu dinlemeye doyum olmaz.

 • Cevapkulak vermek: Merak edip dinlemek, işitmeye çalışmak

koro:

 • CevapTek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk

doyum olmamak:

 • CevapHerhangi bir şey çok beğenilmek

Dinleyelim – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Müzik, İnekler, Çiçekler ve Başka Şeyler” metnine göre cevaplayınız.

1. Yazar niçin çocukluğun zor bir iş olduğundan yakınıyor?

 • Cevap: Büyüklerin, ses çıkarıldığı zaman gürültü yapıyorsun diye; sessiz olunduğunda yaramazlık yapma şüphesi ile kızmalarından dolayı yakınıyor.

2. Yazar şarkı söylerken karşısına çıkan adama niçin kızıyor?

 • CevapAdam yazardan şarkı söylememesini istediği için kızıyor.

3. Yazar müziğin inekler üzerindeki etkisini deneyemeyince tezini hangi canlılar üzerinde deniyor? Niçin?

 • CevapÇiçekler üzerinde deniyor. Evde inek besleyemeyeceği için çiçekler üzerinde deniyor.

4. Yazarın deneyi işe yarıyor mu?

 • CevapYaramıyor.

5. Müziğin insanlar üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

 • Cevap: Can sıkıntısını gidermesi, yaşamın güzel yanlarını akla getirmesi.

6. Yazar yaşamı hangi yönlerden müziğe benzetiyor?

 • CevapUyumlu ve uyumsuz davranışlar yönleriyle müziğe benzetiyor.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 234 Cevabı

Konuyu ve Ana Fikri Belirleyelim

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Konusu: Müzik ile toplumsal yaşamın benzerliği

Ana fikri: Tıpkı müziğin uyumu gibi, toplumsal yaşantıda mutluluk ve başarı, kişilerin uyumlu ve uyumsuz davranışlarına bağlıdır.

Düşünceyi Geliştirmenin Yolları

Aşağıda dinlediğiniz metinden paragraflar verilmiştir. Bu paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yolu hangisidir? Nedenini açıklayınız.

Bu paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yolu örneklemedir çünkü yazar müziğin canlılar üzerindeki olumlu etkisini okuduğu dergideki bilgileri örnek vererek açıklamaya çalışmıştır.

İfadelerdeki Duygular

Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği duyguları yay ayraçların içerisine örnekteki gibi yazınız.

• Benim şarkı söylememin sana ne zararı var? (kızgınlık)
• Ne zaman kırlara çıkma olanağı bulsam sevinçten iyice coşarım. (mutluluk)
• Benim türkümü dinleyen ineklerin sütü kaçacak ha?  (kibir)
• Aman onlara iyi bak, solmasınlar!  (kaygı )
• Eliyle saksılardan birindeki toprağı yokladı. “Ama sulamayı unutmuşsun.”  (kızgınlık)
• Şarkıcılardan her biri notaları iyi biliyor ve öteki seslere kulak veriyorsa koroyu dinlemeye doyum
olmaz.  (hoşlanma)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 235 Cevabı

Müzik Dinlerken

Yazar dinlediğiniz metinde müzik dinlerken yaptığı ve yapamadığı işlerden bahsetmektedir. Siz müzik dinlerken hangi işleri rahatlıkla yapabiliyor, hangi işleri yaparken zorlanıyorsunuz? İlgili kutucuklara yazınız.

Müzik Dinlerken Yapabildiğim İşler: Markete gidebilirim, yürüyüş yapabilirim.

Müzik Dinlerken Yapamadığım İşler: ders çalışamam, yemek yiyemem, uyuyamam.

Farklı Bir Başlık

Dinlediğiniz metne içerikle uyumlu farklı bir başlık öneriniz.

Metne önerdiğim başlık: MÜZİĞİN GÜCÜ

Hangi Müzik Aleti ?

Dinlediğiniz metinde yazar bir müzik aleti çalamadığını fakat ağız mızıkası çalmayı öğrenmek istediğini ifade ediyor. Peki, siz hangi müzik aletini çalmak istersiniz? Niçin?

 • Cevap: Ben gitar çalmak isterdim çünkü dayım da gitar çalıyor. 

Okuduğum En İlginç Bilgi

Yazar müzik dinleyen ineklerin daha çok süt vereceği bilgisini bir dergiden öğrendiğini söylüyor. Dergilerden çok ilginç bilgiler edinilebileceğini de ekliyor. Peki, sizin bir dergiden öğrendiğiniz en ilginç bilgi nedir? Bu ilginç bilgiyi arkadaşlarınızla paylaşmak için aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap: Ben uzay ile ilgili bir çok yeni bilgiyi dergilerden öğrenmiştim. Özellikle Mars’a yapılan yolculukların fotoğraflarını dergide gördüğümde çok etkilenmiştim. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 236 Cevabı

Form Dolduralım

Bir müzik aletini çalmayı öğrenmek, o müzik aletini çalan kişiler ile tanışmak için müzik kursları iyi bir seçenek olabilir. Aşağıda bir müzik kursunun üyelik formu bulunmaktadır. Siz de formu doldurarak bu kursa üye olabilirsiniz. “★” işareti doldurulması zorunlu olan bilgileri ifade etmektedir.

★ Ad – Soyadı: SÜLEYMAN ÇAKIR
★ Doğum tarihi: 30  KASIM 2006
★ Cinsiyet: ERKEK
★ e- posta adresi: çakırsü[email protected]
★ Telefon numarası: 0538877…
Öğrenim görülen okul: ……… HAYAT İLK OKULU
Ev adresi: ….CAD ……MAH  ……..EV NO:   ………/İSTANBUL
★ Çalmak istediğiniz müzik aleti GİTAR

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 236 Cevabı

Araştırma Yapalım

Dinlediğiniz metinde müziğin bitkiler ve inekler üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. Siz de müziğin hayvanlar üzerindeki etkisini Genel Ağ veya yazılı kaynaklardan araştırınız. Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını aşağıdaki taslağa yazınız. Araştırmayı Genel Ağdan yapıyorsanız kaynağınızın “edu” veya “gov” uzantılı bir site olmasına dikkat ediniz, yararlandığınız kaynağın web adresini aşağıdaki taslağa yazınız. Araştırmayı yazılı bir kaynaktan yapıyorsanız kaynağınızın kaynakça gösterim kuralına uygun olmasına dikkat ediniz.

Giriş: Çok hassas hayvanlar olan tavukların da insanlar gibi kolayca strese girdiklerini biliyoruz. 

Gelişme:  Tavuklar gürültüden çok çabuk etkilenirler. Örneğin uçak gürültüsü , ani kapı çarpması, tavukları çok etkiler. Gürültü anında tavukların salgıladığı kortikosteroid hormonu tavuğun strese girmesine neden olur. Bu durum verimi oldukça düşürebilir. Tavuklar yumurtayı tutar ya da yeterince olgunlaşmadan yumurtlar. Hatta aşırı gürültü nedeniyle korkuya kapılan tavukların birbirlerinin üzerine yığılması toplu ölümlere sebep olabilir, 

Sonuç: Tavuklara müzik dinletip onların streslerini ortadan kaldırabilmek mümkündür. Müziğin önemini bir kez daha anlarız. 

Kaynakça: www.evvelcevap.com

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 7. Sanat Sayfa 232, 233, 234, 235, 236, 237 Müzik, İnekler, Çiçekler ve Başka Şeyler Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!