Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Patent Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 8. Bilim ve Teklonoji Sayfa 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 Patent Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Patent Metni Cevapları 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 270 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Buluş sahiplerinin buluşları üzerindeki hakları nasıl korunabilir? ^ Türk Patent ve Marka Kurumunun görevleri nelerdir?

 • Cevap: Buluşlarını tescil ettirirlerse yani buluşlarının kendilerine ait olduğunu belirten patent belgesini alırlarsa. Türk Patent ve Marka Kurumu adını almıştır. Görevleri:
 • Kanunlarla koruma altına alınmış sınai mülkiyet haklarının tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmak,Lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmak ve mahkemelerde bilirkişilik yapmak,

  Lisans ve devir anlaşmalarını tescil etmek,

  Buluşların kullanımını takip etmek, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak,

  Yurtdışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

  Türkiye’yi sınai mülkiyet hakları konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

Konuşalım

Aşağıdaki haber yazısını okuyunuz. Verilen soruları cevaplayıp buluşlar ve kişilerin buluşları ile ilgili hakları üzerine arkadaşlarınızla konuşunuz.

Yerli patent başvurusunu artırmak için başka hangi çalışmalar yapılabilir? Bu yarışma sizce amacına ulaşır mı?

 • Cevap: Yarışmalar düzenlenebilir, bu yarışmalarda dereceye girenlere önemli ödüller ve buluşlarını geliştirme şansı verilebilir. Bizce bu yarışmalar eğer ki yarışmacıların ilgisini çekebilirse ve de yarışmacılara buluşlarını gerçekleştirme imkanı ve güveni sağlarsa amacına ulaşabilir. 

Üniversitelerin tüm bölüm ve kademelerinden başvuru yapılabilmesi sizce neyin göstergesidir?

 • Cevap: Ülke eğitiminin her aşamasında eğitim gören herkesin katılımının sağlanması ve buluş ya da düşünmenin eğitimin her kademesine ulaşması hedeflenmiştir. 

Yarışmada dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?

 • Cevap: Bence yeterli değildir. Çünkü yarışmacıların buluşlarını hayata geçireceklerinin garantisinin verilmesi gerekir ki daha azimle çalışabilsinler.

Siz bu yarışmaya katılsaydınız nasıl bir buluş yapardınız?

 • Cevap: Ben bu yarışmaya katılsaydım, dünyanın her yerinde ateş alabilecek bir silahı engelleyebilecek bir önleyici sistem geliştirmek isterdim ki savaşlar son bulsun. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 271 Cevabı

İzleyelim

“Patent” videosunu izleyiniz. Aşağıda belirtilen sürelerde videoyu durdurup, soruları cevaplayarak olayların gelişimiyle ilgili tahminlerde bulununuz.

2 dk 33 sn

Sizce çocuklar patent konusunu arkadaşlarına nasıl anlatabilirler?

 • Cevap: Kendi düşüncelerini bir çizgi film çekerek ya da video halinde anlatma yoluna gidebilirler. 

3 dk 31 sn

Çocuk gazetelere niçin bakıyor olabilir?

 • Cevap: Gazetelere değil de gazetelerin konulduğu raflara bakmaktadır. Çünkü bu rafların yağmurda otomatik olarak örtülebileceği bir proje geliştirmek istemektedir. 

6 dk 36 sn

Tekin’i takip eden adamlar kim olabilir?

 • Cevap: Onun bu projesini çalmak veya taklit etmek isteyen hırsızlardır. 

7 dk 42 sn

Tekin’in elindeki kutuda ne olabilir?

 • Cevap: Elindeki kutuda yapmış olduğu buluşun bir prototipi yani küçük bir modeli vardır. 

10 dk

Sizce taksi şoförü patent konusunu niçin bu kadar merak ediyor?

 • Cevap: Çünkü Tekin’den önce patenti alarak bu buluş üzerinden çok zengin olmayı amaçlamaktadır.

11 dk 25 sn

Çocuklara yapılacak olan sürpriz ne olabilir?

 • Cevap: Çocuklara üzerinde patent kelimesinin harflerinin olduğu birer tişört hediye edilmiştir. 

Söz Varlığım

Aşağıda verilen kelimeleri ve anlamlarını okuyunuz. Anlamı doğru verilen kelimelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış verilenlere ise “Y” yazınız. Anlamı yanlış verilen kelimelerin doğru anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak yazınız.

basşvurmak: Bir işin yapılması için bir kimsenin aracılığını istemek.

 • Cevap: D

yöntem: Yöneltme işi, çekip çevirme, idare.

 • Cevap: Y

uzman: Hiçbir konuda bilgi, görüş ve becerisi olmayan kişi.

 • CevapY

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 272 Cevabı

Aşağıda izlediğiniz videoda geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Ben arşivinizi çok sevdim.

 • Tahminim: Evrakların depolanması belgelerin saklanması
 • Sözlük anlamı: belgelerin  ve belge  değeri taşıyan şeylerin saklandığı, korunduğu ve yararlanmaya sunulduğu yer.

Buluşlara ait bilgilerin tescillendikten sonra kamuya sunulması, toplumdaki herkesle paylaşılması yeni buluşların yapılması için çok teşvik edici oluyor.

 • Tahminim: bir buluşu kendi adına onaylatma
 • Sözlük anlamı: bir şeyi resmi olarak kaydetme, kütüğe geçirme.

Çünkü buluşu yapan kişi haklarını devretmiş olabilir.

 • Tahminim: bir şeyi bir başkasının üstüne geçirme, ona verme
 • Sözlük anlamı:devretmek eylemi.

Çocuklar, sloganımızı hatırlıyor musunuz?

 • Tahminim: Her hangi bir konuda insanların dikkatini çekmek uğruna söylenen amaç cümlesi.
 • Sözlük anlamı: bir düşünceyi yaymak, bir eylemi desteklemek için ortaya atılan, kısa ve çarpıcı söz.

Patent çok özel bir belgedir, buluş sahibinin bütün haklarını korur.

 • Tahminim: Herhangi bir buluşun isme tescillenmesi olayı
 • Sözlük anlamı: bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belge.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 273 Cevabı

İzleyelim – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Patent” videosuna göre cevaplayınız.

1. Çocukların gezmeye gittikleri kurumun adı nedir? Günümüzde bu kurum hangi adı taşıyor?

 • Cevap: Türk Patent Enstitüsü bugünkü adı ise  Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. 

2. Çocukların enstitüde dikkatlerini çeken buluşlar nelerdir?

 • Cevap: Su kaynaklarının israfını önleme, enerji kaynaklarını tasarruflu kullanma ve doğanın dengesini koruma ile ilgili buluşlar dikkatlerini çekmiştir. 

3. Tekin’in gazete raflarıyla ilgili söyledikleri bakkal sahibinin dikkatini çekiyor mu? Niçin?

 • Cevap: Çok fazla çekmemiştir. Çünkü Tekin’i başından savmaya çalışmaktadır. 

4. Tekin’in yapmayı düşündüğü buluş nedir?

 • Cevap: Yağmurda otomatik olarak üstü örtülecek gazete rafları üretmek. 

5. Nedim, Tekin’e niçin “mucit çocuk” diye sesleniyor?

 • Cevap: Çünkü Tekin’in daha önce olmayan bir şeyi icat etmek istemesinden dolayı icat edene mucit denmesinden dolayıdır. 

6. Nedim’e göre buluş yapmak için ne gerekiyor?

 • Cevap: Çok çalışmak, araştırmak ve üzerinde uzun süre düşünmek gerekmektedir.

7. Nedim “Etrafımızda o kadar çok buluş var ki yenisini yapmak bence imkânsız. O yüzden de çalışmak bence çok gereksiz.” diyor.

Nedim’in bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?

 • Cevap: Bence haksız çünkü insan düşüncesinin ucu bucağı yoktur, insan hayal ettiği müddetçe yaşar ve her saniye yepyeni bir şeyi düşünerek önceden var olmuş bir çok şeyi geliştirebilir yeniden icat edebilir. 

8. Arkadaşları Tekin’i kurtarmak için ne yapıyorlar? Başarılı oluyorlar mı?

 • Cevap: Hemen birbirlerine haber ederek toplanarak Tekin’in bu zor zamanında yanında olmuşlardır. 

Düşünceyi Geliştirmenin Yollan

İzlediğiniz metinden verilen aşağıdaki bölümde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap:

Bu bölümde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu: (Örnekleme)
Çünkü: (anlatılan konuyla ilgili bir örnekten hareketle yazı oluşturulmuştur. )

Konusunu ve Ana Fikrini Belirleyelim

Konu: İcat yapmak ve icat için alınacak patentin önemi. 

Ana Fikir: Buluş yapmanın önemi

Hedef Kitlesi Kim ?

Aşağıda verilen programın hedef kitlesini işaretleyerek belirleyiniz.

Çizgi filmlerin hedef kitlesi kimlerdir?

 • Cevap: Hedef kitlesi genel olarak çocuklardır. 

Peki, izlediğiniz “Patent” adlı videonun hedef kitlesi kimdir? Bu videonun hazırlanma amacı nedir?

 • Cevap: Bu videonun hedef kitlesi öncelikle öğrenciler olmak üzere kimler izlerse izlesin bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 274 Cevabı

Tutarlı mı?

İzlediğiniz videonun başında verilen “patent” kavramıyla igili bilgiler ile çizgi filmde verilen bilgiler tutarlı mıdır? Yazınız.

 • Cevap: Tutarlıdır. Çünkü o bilgilere göre videoda olaylar gelişmiştir. 

Canlandıralım

Patent” adlı videodaki rolleri paylaşarak izlediğiniz hikâyeyi sınıfta canlandırınız. Canlandırma yaparken karakterlerin kişilik özelliklerini göz önünde bulundurunuz.

Patent Almanın Önemi

“Patent” adlı videoda izlediklerinizden ve öğrendiklerinizden hareketle patent almanın önemini açıklayınız.

 • Cevap: Eğer patent alınmazsa yapılan buluşa bir başkası sahip çıkabilir. Bu istenmeyen bir durumdur. Çünkü bütün emekler bir başkasının yararına elden uçup girmiş olabilir. Bundan dolayı bir buluşun veya icatın size ait olduğunu tescil etmeniz yani patentini almanız gerekir. 

Metinleri Karşılaştıralım

“Buluşa Doğru” metninde işlenen konu ve örneklerle “Patent” videosundakileri karşılaştırınız.

Buluşa Doğu: İki metinde de buluş yapmanın öneminden ve patent almanın gerekliliğinden bahsedilmiştir. Bunun yanında buluşun ne olduğu hangi durumlarda bir buluşa patent alınabileceği gibi konularda da izleyen ve okuyanlara bilgi verilmektedir. 

Patent:

İzlediğimizi Özetleyelim

İzlediğiniz videodaki olayları özetleyiniz.

 • Cevap: Bir grup öğrencinin Türk Patent Enstitüsünü ziyareti sonrasında insanlara patent almanın önemini anlatmak amacıyla çekilecek bir videonun yazılarak çekilmesi, bu videonun kahramanı olan Tekin’in yapmış olduğu buluşa patent alırken başından geçen maceralar ve sonunda hangi yollardan geçerek buluşuna patent aldığı anlatılmaktadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 275 Cevabı

Kızarmış Patates Kutusunun Bulunması

Aşağıda verilen görselden ve bilgilerden hareketle “Bir buluşun önemli ve başarılı sayılabilmesi için hangi kriterlere uyması gerekmektedir? Niçin?” sorusunu cevaplayınız. Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap: Teknik bir sorunun yeni ve yaratıcı bir çözüm getirmesi gerekir. Uygulanabilir ve kullanışlı olması gerekmektedir. tamamen yeni bir cihazın, ürünün, yöntemin veya sürecin yaratılması veya bilinen bir ürünün ya da sürecin sadece geliştirilmesi şeklinde de olabilir. 

Buluş nedir?

Patent dilinde bir buluş genellikle teknik bir sorunun yeni ve yaratıcı bir çözümü olarak tanımlanır. Bu tamamen yeni bir cihazın, ürünün, yöntemin veya sürecin yaratılması veya bilinen bir ürünün ya da sürecin sadece geliştirilmesi de olabilir.

Patent nedir?

Bir patent; yeni olan, bir buluş basamağı içeren ve sanayiye uygulanabilir buluşlara devlet tarafından özel bir hak verir.

1971 yılında Birleşik Devletlerde verilen “Kızarmış Patates Kutusu” patenti, ürün patenti için önemli bir örnektir. Önemi, 45 yıl önceki bir buluşun günümüzde de kullanımının sürmesidir. Şekil 2’deki oklar yönünde parmaklarla bastırıldığı zaman alt yüzey içe doğru hareket ederek kilitlenmekte ve düz bir yüzeyde durabilen kutu şekli (Şekil-3 ve Şekil-4) oluşmaktadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 276 Cevabı

Türkçelerini Kullanalım

Aşağıda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler ve bunlara TDK tarafından önerilen Türkçe karşılıklar verilmiştir. Bu kelimeler ile bunların doğru karşılıklarını eşleştiriniz.

 • patent:
 • prototip:
 • modern:
 • metot:

ilk örnek, model (prototip)

buluş belgesi (patent)

yöntem (metot)

çağdaş (modern)

Bir Patent Hikâyesi Yazalım

Bir patent hikâyesi de siz yazınız. Yazmaya başlamadan önce kullanacağınız anlatım biçimini belirleyiniz. Yukarıdaki etkinlikte belirlediğiniz kelimelere hikâyenizde yer veriniz.

 • Cevap: Otomobillerde kullanılan, “fasılalı cam silecekler”in icadı, Amerika’nın en pahalı icadı olarak görülüyor. “fasılalı”, sürekli devam etmeyen, arada durarak devam eden anlamına geliyor. Bu sileceklerin mucidi, 1927-2005 yılları arasında yaşamış, Amerikalı mühendis, Robert William Kearns.Kearns’ın bir filme de konu olmuş , oldukça ilginç bir yaşam öyküsü var. Kearns “hasılalı cam silecekler”i bulduktan ve yoğun uğraşları sonucu, istediği gibi çalıştırmayı başardıktan sonra, 1964 yılında, ürünün patentini aldı. Patenti aldıktan sonra, ünlü otomobil firmalarıyla görüşmeye başladı ve ürününü pazarlamaya çalıştı. Ürünü, Ford firmasına götürdüğünde, Ford bu fikri ve ürünü çok beğendi, Kearns’le bir anlaşma imzalayacaklarını, ürünü alacaklarını söylediler. Ancak bir süre sonra, Kearns’ı kandırdıkları ortaya çıktı. Asıl amaçları Kearns’ı aradan çıkartmak, silecekleri, otomobillerine kendi ürünleriymiş gibi yerleştirmekti. Bunu yaptılar da. 1969 yılında, Ford’un bütün modellerinde, bu silecekler kullanılmaya başlanmıştı.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 8. Bilim ve Teklonoji Sayfa 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 Patent Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
11
2
0
1
2

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!