Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sorumluluklarımız Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171  Sorumluluklarımız Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Sorumluluklarımız Metni Cevapları 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 164 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Sorumluluk olarak gördüğünüz davranışlar nelerdir?

 • CevapSorumluluk, herkesin yapmak zorunda olduğu her bir işe denir.Sorumluluğa 5 tane örnek verirsek,Çevremizi temiz tutmak.

  Ödevlerimizi yapmak.

  Okula gitmek.

  Büyüklerimize saygılı olmak.

  Derslerimize çalışmak.

Sorumluluklar yerine getirilmediğinde ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?

 • CevapToplumda, huzurun, birlik ve beraberliğin sağlanması için herkes sorumluluklarını yerine getirmelidir. Sorumlulukların yerine getirilmemesi beraberinde birçok soruna neden olur. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde birlik ve beraberlik bozulur. Toplumda güven duygusu azalır, barış ve huzur ortamı zarar görür, adalet anlayışı anlayışı yok olur.

Konuşalım

Sınıf mevcudunuza göre gruplar oluşturunuz. Grupça devlet yöneticileri ile vatandaşların görev ve sorumlulukları konusunda çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgilerle bir sunum hazırlayınız. Sunumuzunu yaparken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanmaya dikkat ediniz.

 • Cevap:
 • Vatandaşlık görevleri: Seçme ve seçilme hakkı
 • Vergi verme
 • Bayrağı ülkeyi sevme ihanet içinde olmama

Okuyalım

“Sorumluluklarımız” adlı metni “Bir bireyin üzerine düşen sorumluluklar nelerdir?” sorusuna cevap bulacak şekilde not alarak okuma yöntemiyle noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

 • Cevap:  Her devlet vatandaşlarını koruyup kollama konusunda görev tanımına uygun davranmalı, her vatandaş da üzerine düşen sorumlulukları gerektiğince yerine getirmelidir.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yükümlülüklerinden (vatandaşlık görevlerimizden) bazıları şunlardır:• Kazancımızdan devlete yasaların belirttiği oranda vergi vermek.

  • Yasalara saygı duymak ve bunlara uymak.

Söz Varlığım

Aşağıdaki bulmacayı verilen tanımlardan ve ipuçlarından yararlanarak çözünüz.

1. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. (YASA
2. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi.(SORUMLULUK)
3. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. (KURAL)
4. Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç. (HAK)
5. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. (DEVLET)
6. Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, kontrol etme. (DENETLEME)
7. Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların ön gördüğü yaptırım. (CEZA)
8. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallar. (AHLAK)
9. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu. (BASKI)
10. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. (DAVRANIŞ)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 167 Cevabı

Aşağıda verilen ifadeleri kutucuklardaki kelime gruplarının uygun olanıyla tamamlayınız (Kelime gruplarının sonuna farklı ekler getirebilirsiniz.).

 • • Buluş ve çalışmalarıyla ülkesine hizmet etmekten gurur duyuyordu.
  • Ödevlerimi not almazsam hiç aklımda kalmıyor.
  • Kötü alışkanlıklar sağlığımıza ve çevremizdekilere zarar verir.
  • Öğretmenimiz “Bu söylediklerimi hatırınızda tutun, sakın unutmayın.” dedi.
  • İhtiyacım olan o kadar çok şey var ki saymakla bitmez.
  • Arkadaşımın kalbini kırdıysam özür dilerim.

Kattığı Anlam Nedir?

Aşağıda verilen cümlelerdeki zarfları belirleyerek zarfların altını çiziniz. Zarfların cümleye kattığı anlamı yazınız.

Eğer bunu hatırımda tutarsam pek çok kuralı da düşünerek bulabilirim.
Cümleye kattığı anlam:
Cümleye kattığı anlam: durum

Büyüklere “sen” denmez, çok yakın arkadaşlara denebilir.
Cümleye kattığı anlam:

En kolayı düşünerek bulmak.
Cümleye kattığı anlam: durum

Komşumuzun bahçesindeki armutları izinsiz koparamam.
Cümleye kattığı anlam: durum

Anlayalım – Cevaplayalım

“Sorumluluklarımız” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar her duruma uygun bir kural bulunmaması sorununu kendince nasıl çözmüştür?

 • CevapDavranışlarında başkalarını rahatsız etmeme, başkalarının da haklarını olduğunu hatırından çıkarmayarak bulmuştur.

2. Yazarın kendince bulduğu kurallar nelerdir?

 • CevapArkadaşı onu doğum gününe davet ettiğinde uygun bir hediye alarak gitmek, doğum gününe gidemeyecekse davet ettiği için teşekkür edip mazeretini bildirmek, kendisine ait olmayan bir şeyi izinsiz almamak, çöpleri sokağa atmamak, evdekileri düşünmeden dolaptaki pastanın hepsini bitirmemek.

3. Yazara göre sorumluluk yalnızca başkalarına zarar vermemekten ibaret midir? Niçin?

 • CevapDeğildir. Çevremizdeki insanların zarar görmesini engellemek de sorumluluktur.

4. Davranışlarımızı denetleyen biri olmadığında nasıl davranmalıyız?

 • Cevap: İçimizdeki sesi dinlemeliyiz. Vicdanımızı dikkate almalıyız. Yapmayı düşündüğümüz şeyin sonucu bize rahatsızlık vereceğini düşündüğümüzde o şeyi yapmamalıyız.

Anlayalım – Yorumlayalım

Yazara göre kaba davranışlar nelerdir?

 • Cevapİnsanların zarar görebileceği, onların üzüleceği, rahatsızlık vereceği davranışlar kaba davranışlardır.

Siz hangi davranışları “kaba” olarak nitelendirirsiniz?

 • CevapYerlere tükürmek, metroya binerken inenlere öncelik tanımamak, yürüyen merdivenin sağında dikilmek, ter kokusu için önlem almamak, toplum içinde yüksek sesle konuşmak, gece yarısı yüksek sesle müzik açıp araba ile gezmek, arabalara ses çıkartıcı abartı egzozlar takıp ses çıkarmak, kütüphanede yüksek sesle konuşmak, ağzı şapırdatarak sakız çiğnemek…

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 168 Cevabı

İçeriği Yorumlayalım

Yazar sorumluluk kavramını hangi bakış açısıyla ele almıştır, metnin içeriğine atıf yaparak açıklayınız.

 • Cevap: Yazar sorumluluk kavramını, başkalarının zarar görüp görmeyeceği açısıyla ele almıştır.

Yazarın sorumluluk anlayışıyla kendi sorumluluk anlayışınızı karşılaştırıp benzer ve farklı olan yönleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • CevapKendi sorumluluk anlayışınıza göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Öznel Değerlendirme Yapalım

Okuduğunuz metinden iki tane öznel değerlendirme cümlesi bulunuz.

 • 1-  Kurallara uygun olan davranışı kendimiz bulmalıyız.2- İyi ve kötü hakkında içimizden gelen bir ses var sanırım. Bence ahlak denen şey bu sesle ilgilidir: Hiç de zorunlu olmadığı hâlde ve hiçbir baskı olmaksızın iyi davranmak.

Konusunu ve Ana Fikrini Belirleyelim

“Sorumluluklarımız” metninin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

 • Konu: Sorumluluklar ve uyulması gereken kurallarAna Fikir: Toplum ve düzeni ve insan ilişkilerinin sağlıklı olması için kurallara uymalı, yazılı olmayan kurallar için ahlak anlayışımıza göre kurallarımızı belirlemeli ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

Türünü Belirleyelim

“Sorumluluklarımız” metninde bulunan özellikleri “✓” işaretiyle belirleyiniz. Bu özelliklere sahip metin türü ne olabilir? Yazınız.

• Yazar nesnel düşüncelere daha çok yer vermiştir.
• Yazar toplumu ilgilendiren konuları işlemiştir. 
• Yazar içten bir dil kullanmıştır. 
• Yazar öznel düşüncelere daha çok yer vermiştir. 
• Konuya giriş tekerlemeyle yapılmıştır.
• Yazar anlatımını sorularla zenginleştirmiştir. 
• “Sorumluluklarımız” metninin türü: DENEME

 • Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 171 Cevabı

Herkes Sorumluluğunu Bilmeli

Aşağıda verilen örnek olayı okuyunuz. Metni kişilerin sorumluluklarını yerine getirip getirmemelerine göre değerlendirip olumlu bir sonuca ulaşacak biçimde tamamlayınız.

 • Cevap: 7/B sınıfı öğrencileri fen bilimleri dersinde işledikleri konuyla ilgili bir deney yapmaktaydı. Nihal Öğretmen çalışmayı bitirip deney malzemelerini toplama zamanının geldiğini söyledi. Ders zilinin çalmasına 5 dakika kalmıştı. Deney malzemeleri temizlenmeli, yerine konmalı, sıralar düzeltilmeliydi. Ali, deney malzemelerini temizlemek için gönüllü oldu. Nihal Öğretmen görev paylaşımı yaptıktan sonra laboratuvardan ayrıldı. Geri döndüğünde ise laboratuvar toplanmamıştı. Görevli öğrencilerden Ali tek başına işleri yapmaya çalışıyordu. Özlem ile Pelin ise oturmuş, konuşuyorlardı… Nihal öğretmen öğrencilerinin sorumluluk duygusunun gelişmesi gerektiğini düşündü. Bu nedenle Ali’ye yardım etti. İşler bittiğinde ise Ali’ye teşekkür etti. Özlem ile Pelin bu durum karşısında utandılar. Çünkü öğretmenleri kendilerine kızmak yerine laboratuvar işlerine yardım etmişti. Sonraki hafta yine ders sonunda deney malzemelerinin temizlenmesi ve sıraların düzeltilmesi gerekiyordu. Ali yine gönüllü oldu. Öğretmen ona yardım etmeye başladığı zaman Özlem ve Pelin öğretmenlerine işleri kendilerinin halledebileceğini söyledi. Nihal Öğretmen bir süre sonra geldiğinde üçünün birlikte çalıştığını görünce onlara teşekkür etti. Laboratuvarı kullanan herkesin burayı toplaması gerektiğini, insanın başkalarına temiz bir yer bırakmasının önemli bir görev olduğunu ve sorumluluk sahibi her insanın çalışmaktan kaçınmayacağını anlattı. Sonraki günlerde Ali, Özlem ve Pelin laboratuvarı birlikte topladılar.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171  Sorumluluklarımız Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
37
45
7
7
31

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!