Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Din Kültürü Oruç İbadeti Test 1

7. Sınıf Din Kültürü Kur'an ve Yorumu Test 1

Ana Sayfa / Test Çöz / 7. Sınıf Testleri / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / 7. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed Test 1
7. Sınıf Testleri Çöz

7. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. "Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (Ramazan ayının dışında) tutmadığım da olur!"

Hz. Muhammed (s.a.v)'e ait bu hadis-i şerifte onun hangi yönü vurgulanmıştır?
A) İnsanî yönü
B) Peygamberlik yönü
C) Eş olma yönü
D) Komutanlık yönü

Doğru!

Yanlış!

2. Hz. Muhammed (s.a.v) yaşadığı toplumun sorunlarına duyarlı biri idi. Pek çok sosyal olayda aktif rol almıştır. Bu görevlerden biri de gençlik yıllarında "Erdemliler Topluluğu'na katılmasıdır.

Buna göre Peygamberimizin Erdemliler Topluluğu'na katılması daha çok hangi yönüyle ilgilidir?
A) Haksızlıklara karşı mücadeleci olması
B) Peygamber olması
C) Arkadaşlığa değer vermesi
D) Yetim olarak büyümesi

Doğru!

Yanlış!

3. "De ki: Ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı (geleceği) bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim."
(A'raf suresi, 188. ayet)

Yukarıda yer alan ayette Peygamberimiz ile ilgili hangi bilgiye yer verilmemiştir?
A) Peygamberimizin gaybı bilemediği
B) Peygamberimizin komşularıyla iyi geçindiği
C) Peygamberimizin bir uyarıcı ve müjdeci olduğu
D) Peygamberimizin diğer insanlar gibi bir hayat yaşadığı

Doğru!

Yanlış!

4. Adamın biri bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v)'i görmeye gelmişti. Adam Peygamberimizi görünce heyecandan titremeye başladı. Bunun üzerine Peygamberimiz "Arkadaş, sakin ol. Ben kral değilim, Kureyş kabilesinden kuru et yiyen bir kadının oğluyum." diyerek sakinleştirdi.

Verilen olaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bazı insanlar Peygamberimiz karşısında heyecanlanmaktadır.
B) Allah'ın elçisi olmak dışında Peygamberler normal insanlardır.
C) Peygamberimiz insanlara karşı kral gibi davranmaktadır.
D) Peygamberler korku duyulacak insanlar değildirler.

Doğru!

Yanlış!

5. Hz Muhammed (s.a.v) vefat ettiğinde Hz Ömer; "Allah Resulü vefat etmedi. Allah mutlaka onu geri gönderecektir....." diyordu. Tam bu sırada Hz. Ebubekir geldi... Allah'a hamd ettikten sonra "Haberiniz olsun! Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki artık Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyor idiyse o da bilsin ki Allah ölümsüzdür." dedi ve "?" ayetini okudu.

Parçada "?" ile gösterilen ve Hz. Ebubekir'in okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) "(Resulüm) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik."
B) "Ey Resul! Rabb'inden sana indirileni tebliğ et...."
C) "Ey Muhammed, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler."
D) "Biz, seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler."

Doğru!

Yanlış!

6. "Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik." (Sebe suresi, 28. ayet)

Bu ayete göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Allah'ın emirlerine uyulması gerektiğini anlatmıştır.
B) İyilik yapan insanları cennetle müjdelemiştir.
C) Kötülük yapanları cehennemle uyarmıştır.
D) Tebliğ ve uyarıları yalnızca kendi döneminde geçerlidir.

Doğru!

Yanlış!

7. Buyruklarına uyarım öğütlerini tutarım Gönülden bir saygı sana duymaktayım
Peygamberim
Mustafa KILIÇ

Yukarıdaki şiirde anlatılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Peygamberimizin ilettiği tebliğe uyma
B) Peygamberimizden farklı bir yol takip etme
C) Peygamberimize saygı duyma
D) Peygamberimizin bizlere verdiği tavsiyelere uyma

Doğru!

Yanlış!

8. "O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi...?
(Âl-i İmrân suresi - 159. ayet)

Verilen ayete göre Hz. Peygamber (s.a.v)'in İslam'ı tebliğ ederken çevresine karşı nasıl davrandığı söylenebilir?
A) Sabırlı ve hoşgörülü
B) Aceleci
C) Bencil
D) Kaba ve katı

Doğru!

Yanlış!

9. "Ey örtünüp bürünen Peygamber! Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabb'ini büyük tanı. Elbiseni temiz tut, kötü şeyleri terk et." (Muddessir suresi, 1. ayet)

Ayette Yüce Allah'ın Peygamberimizden istedikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İnsanları uyarması
B) Sadece Allah'ı büyük tanıması
C) Kötü şeyleri terk etmesi
D) Medine'ye hicret etmesi

Doğru!

Yanlış!

10. Allah, Hz. Muhammed (s.a.v)'i bir uyarıcı olarak göndermiştir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki bilgiye örnek olarak gösterilemez?
A) "....... Resulullah sizin için en güzel örnektir."
B) "Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler."
C) "Sana düşen, sadece duyurmaktır, (tebliğ etmektir). Hesap görmek ise bize aittir."
D) "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle onun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak gönderdik."

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

7. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir