Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık / 7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı
7. Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ÜNİTE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan Türk devlet ve beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesine yaptığı katkılarından biri değildir?

A) Anadolu’ya gelen Türklerin düzenli şekilde yerleşmesini sağladılar.
B) Çok sayıda mimari eser inşa ederek halkın hizmetine sundular.
C) Sanatkâr, bilim insanı, şair ve yazarlar yetiştirdiler.
D) Anadolu’ya saldıran Moğollarla başarıyla mücadele ettiler.

Doğru cevap: D

****************

2.

I. Fetihler kalıcı hâle geldi, yeni fetihlere zemin hazırlandı.
II. Boş araziler ekilmeye ve vergi gelirleri artmaya başladı.
III. Yerli halk adil ve huzurlu bir yönetime kavuştu.
IV. Issız yerler, yerleşim yeri hâline geldi.

Yukarıdakilerden hangisi iskân siyasetinin ekonomik sonuçlarından biridir?

A) I B) II C) III D) IV

Doğru cevap: B

****************

3.

– Memluklerin Safevilerle ittifak yapması
– Portekizlilerin Baharat Yolu ticaretini engellemesi

Yukarıda verilenler aşağıdaki fetihlerden hangisinin nedenleridir?
A) Ege Adaları B) Trabzon C) Mısır D) Rodos

Doğru cevap: C

****************

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültür, sanat ve estetik anlayışını yansıtan eserlerden biri değildir?

A) Cami B) Medrese C) Manastır D) Kervansaray

Doğru cevap: C

****************

5. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde Osmanlı – Avrupa ilişkilerinin gelişmesini sağlamıştır?
A) Paris, Viyana, Londra gibi başkentlere elçilerin gönderilmesi
B) Lale yetiştiriciliğinin büyük bir tutku hâlini alması
C) İstanbul’da Türkçe eserler basan bir matbaanın kurulması
D) İstanbul’da köşk, saray ve çeşmeler yapılması

Doğru cevap: A

****************

6. “Türkler arasında her yerde bir paşadan dağ başındaki çadırlarda yaşayan yörüğe kadar herkeste hiçbir karşılık beklemeden hangi dinden hangi milletten olursa olsun ister fakir ister zengin olsun ayrım gözetmeksizin herkesin tek düşüncesi vardı: yabancının karnını doyurmak.”
Türkler Ansiklopedisi, C 10, s. 395

Yukarıdaki paragrafta Türklerin hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

A) Cömertlik B) Misafirperverlik C) Büyüklere saygı D) Hoşgörülü olma

Doğru cevap: A

****************

B. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Yanlış olan yargıların doğrularını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. (D) Danişmentliler Türkiye Selçukluları ile birlikte Haçlılara karşı mücadele etti.

2. (Y) Kapıkulu ordusu Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusudur.

Ekstra bilgi:

Osmanlı Devleti’nde özellikle 19. yüzyılda eğitim alanında önemli ıslahatlar gerçekleştirildi. Bu ıslahatların öncülüğünü yapan II. Mahmut, yayımladığı emirle çocukların mekteplere gönderilmesini istedi. Böylece İstanbul’da ilköğretim zorunlu hâle getirilmeye çalışıldı. II. Mahmut döneminde devlet memuru yetiştirmek için Mektebimaarifiadliyye ve Mektebiulumıedebiyye adıyla orta öğrenim seviyesinde eğitim veren iki okul açıldı. Bu
okulları ortaokul seviyesinde eğitim veren rüştiye okullarının açılması takip etti.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir