Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları / 7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 

İnsan hiçbir zaman Yüce Allah’tan ümidini kesmemelidir. Niçin? Arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap:İnsan Allah’a güvenmeli, yapması gereken herşeyi yaptıktan sonra Allah’a tevekkül etmelidir. Allah’tan ümidi kesmemelidir.

  Yesevilikte ilgimizi çeken ahlaki ilkeler, misafirlere ikramda bulunma, kibirden uzak olmak, sırları ifşa etmeyip saklamak.

  Yesevilik

  Yesi şehri nerededir?

  İslam’ın Anadolu’da ve çevresinde yayılmasında etkili olan başlıca tasav­vufi yorumlardan biri Yeseviliktir. Bu tasavvufi akım, Hoca Ahmet Yesevi’nin görüş ve düşünceleri çerçevesinde or­taya çıkıp yaygınlaşmıştır. Ünlü muta­savvıf Hoca Ahmet Yesevi, 10. yüzyılın sonlarında Batı Türkistan’ın Yesi şeh­rinde bulunan Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir. Hoca Ahmet Yesevi,
  dönemin tanınmış mutasavvıflarından biri olan Arslan Baba’dan ilim öğrenmiş­tir. Daha sonra da Buhara’ya gidip ünlü âlim Yusuf Hemedani’den ders almıştır. Hocası Yusuf Hemedani’nin vefatından sonra, doğduğu yer olan Yesi’ye dönmüştür. İlmî konularda kendini yetiştiren, özellikle de tasavvuf ala­nında derin bilgi sahibi olan Hoca Ahmet Yesevi, kendi görüşlerini yaymaya başlamıştır.

  Hoca Ahmet Yesevi yıllarca insanlara İslam dininin ilkelerini öğretmek için çaba harcamıştır. Toplum­da güzel ahlakın yaygınlaşması için çalışmıştır. Yetiştirdiği öğrenciler çeşitli bölgelere dağılarak onun görüşlerini halka anlatmışlardır. Hoca Ahmet Yesevi İslam’ın ilkelerini daha kolay ve anlaşılır şekilde ifade edebilmek için hikmet adı verilen şiirler söylemiştir. Böylece Türkler arasında İslam’ı yaymak için çalışmıştır. Bu ünlü mutasavvıfın hikmetlerinin toplandığı eser Divanı Hikmet olarak adlandırılmıştır.

  Hoca Ahmet Yesevi, 1166 yılında , doğduğu yer olan Yesi şehrinde vefat etmiştir. Onun ileri sürdüğü görüş ve düşünceler, öğrencileri aracılığıyla Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yayıl­mıştır. Hikmet adı verilen şiirleri de dilden dile dolaşmıştır.1 Yesevilik akımının kurucusu olarak kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi, insanları irşat etmeyi, onları doğru yola ulaştırmayı gaye edinmiştir. Kur’an ve sünnette yer alan ilkelere uymak, züht ve takva esas­larına bağlı kalmak, dünyanın süsüne, şöhretine, malına bağlanmamak Yesevilik düşüncesinin temel
  ilkelerinden bazılarıdır. Erenlerin, Allah dostlarının sözünü dinlemek de Yesevilikte önem verilen ilkeler­dendir.

  Yesevilik düşüncesinde misafir ağırlamaya önem verilir. Misafirlere cömertçe ikramda bulunulması, onların en iyi şekilde ağırlanması öğütlenir. Yeseviliğin kendine özgü bazı edep ve kuralları vardır. Diz üstüne çöküp tevazu ve edeple oturmak, kibirden uzak durup alçak gönüllü olmak, herkesi kendinden daha faziletli bilmek, erenlerin huzurunda edepli ve sessiz durmak, sırları ifşa etmeyip saklamak bunlar arasında ilk akla gelenlerdir.

  Yesevilik düşüncesine göre insan sürekli Allah’a yaklaşma gayreti içinde olmalıdır. Yüce Allah’tan
  korkmalı fakat hiçbir zaman ondan ümidini kesmemelidir. Devamlı Allah’a kavuşmayı düşünmeli, onu zikretmelidir.

Kadirilik kavramı size neler çağrıştırmaktadır? Abdülkadir Geylani hakkında neler biliyorsunuz?

 • Cevap: Kadirilik, sünnîliğin Hanbeli mezhebine mensup Abdülkâdir Geylânî tarafından 12. yüzyılın başlarında kurulan ve silsilesini Ali bin Ebu Talib’e dayandıran tarikata verilen isimdir.Abdülkâdir Geylânî, 1077 yılında Gilan Eyaleti’nin Neyf köyünde doğdu. Babası küçük yaşta vefat eden Geylani, 1095 yılında Bağdat’a gitti. Çok küçük yaşlardan itibaren farklı bir yapısı olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Bağdat’ta dönemin tanınmış âlimlerinden dersler alarak hadis, fıkıh ve tasavvuf eğitimini geliştirdi. Hocalarından Ebu Said Mahzumi’nin medresesinde haftada üç gün pazartesi, salı ve cuma gecesi verdiği ders ve vaazları çok yoğun ilgi görmüştür. İslam tasavvuf’unu herkesin anlayacağı şekilde sundu. Kadiriye tarikatının kurucusu olan Abdulkadir Geylani, önceden Şafii mezhebi’nde idi. Hanbeli mezhebi unutulmak üzere olduğundan, Hanbeli mezhebine geçti ve bu tercihi mezhebin yayılmasında etkin bir yeri olmuştur.

Hizmeti güzelleştirmek, azmi artırmak, nimete saygı göstermek ne demektir? Sınıfınızda tartışınız.

 • Cevap:

Hizmeti güzelleştirmek, insanlara yapılan maddi ve manevi hizmetlerin yerine getirilmesinde insani ve beşeri duygu ve düşüncelerle hareket ederek İslam dinini esas alıp o şekilde davranmaktır

Azmi artırmak, bir işin gerçekleşmesinde kararlılığı, farkındalığı, gücü ve kuvveti, fedakarlığı ve sadakati son damlasına kadar kullanmaktır.

Nimete saygı göstermek, Allah’ın yarattığı her şeyi insanlara hizmet amacıyla kullanırken bunların neden yaratıldığı anlamak ve o şekilde davranmaktır.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir