Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Meb Yayınları / 7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı Sayfa 111 Cevabı

7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı Sayfa 111 Cevabı

6. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan değildir?
A) Hanefilik B) Şafiilik C) Caferilik D) Maturidilik

7. Aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilikte yer alan on iki hizmetten değildir?
A) Gözcü B) Rehber C) Zakir D) Düvaz

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz.
(Hacı Bektaş , gülbenk, tevhit, tasavvuf, Alevi, Mevlevilik)

1. İnançla ilgili yorumların temel amacı, İslam dininin temeli olan ………….… inancı hakkında doğru ve sağlam bilgiler sunmaktır.
2. Yesevilik, Mevlevilik ve Alevilik-Bektaşilik gibi oluşumlar, Anadolu’da hoşgörü kültürünün yayılmasına öncülük yapmış başlıca …………………. yorumlardır.
3. İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlardan biri de Bektaşiliktir. Bu düşünce, ……………………………Veli’nin görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir.
4. Hz. Ali’yi (r.a.) seven, sayan ve ona taraftar olan kişiye ………………………….. denir.
5. Alevilik-Bektaşilikte dua ………………………….. olarak isimlendirilir.

Ç. Aşağıdaki bilgilerin doğrularını “D”, yanlışlarını “Y” ile işaretleyiniz.
(…) Din anlayışı hiçbir zaman dinin özüne ters düşmemelidir.
(…) Alevilik-Bektaşilikte insanlar bir araya gelerek cem yaparlar.
(…) Farklı yorum biçimleri dine zarar vermektedir.
(…) Tasavvufi yorumlar, kalp temizliği ve güzel ahlak üzerinde durur.
(…) Musahipler sahip olduklarını yol kardeşleriyle paylaşırlar.
(…) Alevilik-Bektaşilikte şubat ayında üç gün tutulan oruca Hızır orucu denir.
D. Aşağıdaki bilgileri doğru şekilde eşleştirerek numaralandırınız.

7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü Kitabı Sayfa 111 Cevabı

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir