Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 38, 39, 40, 41, 42, 43  Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 38 Cevabı

• Atatürk’ün kişilik özellikleri hakkında bildiklerinizi anlatınız.

 • CevapAtatürk, bütün dünyanın saygıyla andığı vatansever bir liderdir. İleri görüşlülüğü ve askeri dehası sayesinde ülkemize büyük hizmetleri olmuştur. Doğru bildiğini savunan, sabırlı ve disiplinli bir insandır.

Vatanseverliği: Ülkesinin bağımsızlığını kazanması adına gece gündüz çalışmış ve Milli Mücadele’ye bizzat katılmıştır.

İdealistliği: Savaştan yeni çıkmış yorgun ve fakir Türkiye’nin gelişmesini, zenginleşmesini sağlamak için çeşitli devrimler yapmış, devrimlerin sürdürülebilir olması için çalışmıştır.

Sabırlılığı: Bir konu hakkında hızlı karar vermez, o konu üzerine bolca düşünür ve çevresindekilere tanışırdı. Aceleci olmaktan kaçınır, en doğru kararı vermek isterdi.

Hakikati Arama Gücü: Etrafındaki kişilerin söylediklerine anında inanmaz, önce araştırma yaparak konu hakkında gerçek bilgiye ulaşmaya çalışırdı. Hurafelere önem vermez, aklın ve bilimin öncülüğünde hareket ederdi.

İleri Görüşlülüğü: Özellikle askeri alanda cephelerde düşmanın nereden çıkarma yapacağını hep doğru tahmin ederek zaferler kazanmıştır.

Açık Sözlülüğü: “Ben söyleyeceğimi halkımın önünde söylemeliyim. Bir yanlışım olursa halkım beni düzeltir.” diyerek doğru bildiğini herkesin içinde söylemekten çekinmezdi.

Mantıklı Oluşu: Devlet işlerinde her zaman en mantıklı olan uygulamaları tercih etmiştir. Hayalperest fikirlere kanmamış, her zaman akılcı düşünerek karar vermiştir. Ülke menfaatleri açısından her zaman doğru olan politikaları uygulamıştır.

Liderliği: Verdiği kararların uygulanmasını sağlayan bir liderdir. Sürekli yaptığı teftişlerle kendini gösterir, böylece emri altındakilerin verimli çalışmasını sağlardı. Askerlik alanında olduğu kadar sivil alanda da başarılı bir lider olmuştur.

Eğitimciliği: Atatürk, eğitime önem veren bir liderdir. Öyle ki yeni alfabenin kabul edilmesinden sonra eline tebeşiri alıp kara tahtanın başına geçerek yeni harfleri halkına kendisi öğretmiştir. Eğitimci kişiliğinden dolayı ona “Başöğretmen” unvanı verilmiştir.

• Sizce Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi ya da hangileri onu başarılı bir lider yapmış olabilir? Anlatınız.

 • Cevap

İleri Görüşlülüğü: Özellikle askeri alanda cephelerde düşmanın nereden çıkarma yapacağını hep doğru tahmin ederek zaferler kazanmıştır.

Mantıklı Oluşu: Devlet işlerinde her zaman en mantıklı olan uygulamaları tercih etmiştir. Hayalperest fikirlere kanmamış, her zaman akılcı düşünerek karar vermiştir. Ülke menfaatleri açısından her zaman doğru olan politikaları uygulamıştır.

Vatanseverliği: Ülkesinin bağımsızlığını kazanması adına gece gündüz çalışmış ve Milli Mücadele’ye bizzat katılmıştır.

Liderliği: Verdiği kararların uygulanmasını sağlayan bir liderdir. Sürekli yaptığı teftişlerle kendini gösterir, böylece emri altındakilerin verimli çalışmasını sağlardı. Askerlik alanında olduğu kadar sivil alanda da başarılı bir lider olmuştur

• Aşağıdaki görsellerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatın içinde halkın yaşantısında nasıl öncü bir insan olduğunun en güzel kanıtıdır bu fotolar. Her alanda örnek olması ve her zaman bir adım önde olan görünümüyle görmek ona hayranlığımın artmasını sağlıyor.

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 40 Cevabı

Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Belirlediğiniz kelimelerin anlamlarını şiirden hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

 • Cevap

ferah: Yeterince geniş olan, bol, geniş

sevinç: Çok istenen ya da hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyumsanan coşku.

Vatan: Bir halkın üzerinde egemen olarak yaşadığı, kültür ve uygarlığını oluşturduğu toprak parçası

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. “Sizler yaşadıkça çocuklarım / Ben de yaşıyorum demek,” dizelerini açıklayınız.

 • Cevap: İnsanın geleceğe yani sonsuza kalması demek bedenen değil de bıraktıklarının sonsuza dek yaşaması anlamına gelmektedir. Eğer çocuklar ve yeni nesil geleceğe kalırsa Mustafa Kemal’de geleceğe kalmıştır demektir.

2. Şiirde, “Vatan siz” söz grubu ile anlatılmak istenen nedir?

 • Cevap: Vatan demek vatan denilen toprak parçasını oluşturan halk anlamına gelir. Yani vatan halktır ve eğer halk var olursa vatan var olacaktır anlamına gelmektedir.

3. Şiirde, Atatürk ile çocuklar arasında nasıl bir bağ kurulmuştur? Açıklayınız.

 • Cevap: Atatürk ile çocuklar arasında manevi bir bağ vardır. Onlar üzülürse üzülür onlar gülerse güler. Çünkü bu güzel vatanı çocuklar için kurtarmış ve çocukların geleceği olsun diye kurmuştu. 

4. Şiirin sizi etkileyen dizesini/dizelerini nedenleriyle birlikte anlatınız.

 • Cevap

Sizler yaşadıkça çocuklarım
Bilin ki
Ben de yaşarım, 

Çünkü bu dizelerde Mustafa Kemal’in gelecekte de sonsuza kadar yaşamasının formülü vardır. Çocuk sevgisi ve onların geleceği vardır.

5. Sizce şair hangi duygular içerisindedir? Anlatınız.

 • Cevap: Minnet, saygı, sevgi ve Mustafa Kemal üzerinden çocuk ve gelecek nesil planları vardır.

6. Şiirin ana duygusu nedir?

 • Cevap: Mustafa Kemal’in geleceğin mimarı çocuklara olan sevgisi

3. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 41 Cevabı

Atatürk’ün ülkemizin kalkınması için neler yaptığını öğretmeninizin yönlendirmelerini dikkate alarak anlatınız.

 • Cevap: Atatürk ülkemiz için;

-Yenilikler yaptı
-Ülkeyi geliştirdi
-TBMM’yi kurdu
-Cumhuriyeti ilan etti
-TTK’nu kurdu
-TDK’nu kurdu
-Fakülteler açtı

4. ETKİNLİK 

Abartma ve duygu belirten ifadelerin geçtiği cümleleri “Atatürk’ümüz” metninden bularak yazınız.

ATATÜRK’ÜMÜZ

“Türk’e ait her şeyin içinde o vardı, onun gölgesi meydanları dolduruyor, onun karaltısı dağ başlarını tutuyor. Onun bakışı en uzak dağların ucuna, en geniş ovaların sonuna, içimiz kadar kapalı ve kuytu köşe bucaklara uzanıyordu. Kımıldayan, fırlayan, sıçrayan her şeyde onun şimşeğinden bir çizgi vardı. Her ev, her gün, kendi aile reisinden bir haber bekler gibi ondan bir işaret almaya alışmıştı. Kara haberden sonra hem de nasıl, her şey birdenbire söndü. Nasıl, nasıl!.. Sanki onsuz dağlar karardı, onsuz dallar kurudu, onsuz mesafe bomboş kaldı. Şimdi bütün gözler yaşlı, benizler uçuk, dudaklar kilitli… Sanki her evden bir cenaze çıktı.”

 • Cevap

Onun gölgesi meydanları dolduruyor, onun karaltısı dağ başlarını tutuyor: abartma vardır.

Onun bakışı en uzak dağların ucuna, en geniş ovaların sonuna, içimiz kadar kapalı ve kuytu köşe bucaklara uzanıyordu: abartma anlamı vardır.

Sanki onsuz dağlar karardı, onsuz dallar kurudu, onsuz mesafe bomboş kaldı. Şimdi bütün gözler yaşlı, benizler uçuk, dudaklar kilitli: duygu ifadeleri vardır.

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde koyu harflerle yazılmış fiilleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

 • Cevap

getirdi: 3. tekil kişi

kaybetmezler: 3. çoğul kişi

gidiyorum: 1. tekil kişi

katılmalısın: 2. tekil kişi

tırmanırız:  1.çoğul kişi

6. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 42 Cevabı

Aşağıdaki paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını bularak altlarındaki boşluklara yazınız.

 • Cevap:

1. paragraf: KARŞILAŞTIRMA

2. paragraf: BENZETME

3. paragraf: TANIMLAMA

7. ETKİNLİK 

Atatürk” ile ilgili yazılı ve görsel medyadan yararlanarak bir haber metni yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

 • Cevap: Atatürk her zaman olduğu gibi bu 30 Ağustos’ta da minnet ve şükran ile anıldı. Her sene gibi yine kent meydanında yapılan törende Mustafa Kemal için şiirler ve kompozisyonlar okundu. Sonra onun hatıralarından örnekler sunularak kutlama son buldu.

Gelecek Derse Hazırlık

Yanda Türk tarihindeki kadın kahramanlardan bazılarının isimleri verilmiştir. Verilen kadın kahramanlarımızdan birini seçerek seçtiğiniz kahramanı tanıtan bir sunum hazırlayınız.

 • CevapŞerife Bacı

Milli Mücadele kadın milli kahramanlarımızdan olan Şerife Bacı’ doğumu bilinmemektedir.  Aralık 1921, Seydiler / Kastamonu’da vefat etmiştir. Milli Mücadele döneminde  İnebolu’ya çıkarılan silah ve cephanenin, Kastamonu üzerinden Ankara’ya ulaştırılmasında yaşlı erkeklerle kadınların da insanüstü çalışmaları olmuştur. Tarihe geçen bu insanlarımızdan biri de Seydilerli, İnebolu’dan Kastamonu’ya cephane taşırken, donarak şehit olan Şerife Bacı’dır. Şerife Bacı, 1921 Aralık ayının çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü günlerde; Kastamonu Kışlası önünde, sırtında çocuğu, önünde kağnısı ile cephane taşırken mermileri ve çocuğunu korumak uğruna donarak ölmüştür.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 38, 39, 40, 41, 42, 43  Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
502
122
32
54
156
40
40

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!