Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları 2018 - 2019

Cahit Arf Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157 Cahit Arf Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Cahit Arf Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 152 Cevabı

1. Türkiye’deki bilimsel kuruluşlar nelerdir?

 • Cevap

Bilimsel araştırmalar her ülkede özellikle yapılmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler özellikle bilimsel araştırmalar yapacak kurumlar kurarak bu kurumları finanse edip ülkelerinin gelişmesini sağlamaktadır. Türkiye’de de birçok bilimsel kuruluş bulunmaktadır. Bu kurumlar ülkemizin gelişmesi için gerekli olan bilimsel çalışmaları yapmaktadır.

Bilimsel kuruluşlar, insanlığı yakından ilgilendiren gelişmelerin yaşanması, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapmaktadır. Bilim dünyasında yaşanan gelişmeler insanların gündelik hayattaki ihtiyaçları başta olmak üzere evrensel sorunların çözülmesinde etkili olmaktadır.

Türkiye’de tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, matematik gibi önemli temel bilimler alanında bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Doğa olayları, doğal afetler, hava olayları, jeolojik faaliyetler gibi durumlar bilimsel araştırmalar sonucunda çözüme kavuşmaktadır.

Türkiye’deki bilimsel kuruluşlar şu şekildedir:

– Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
– Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölüm Başkanlığı
– Devlet İstatistik Enstitüsü
– Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü – Bu kurumda ılıman iklim meyve türleri, bağcılık, süs bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitkileri hakkında incelemeler yapılır.
– Maden ve Tetkik Arama – Madencilik sektörünün gelişmesi için gerekli her türlü bilgiyi üreten ve altyapı hizmetlerini de sunan araştırmacı bir kuruluştur.
– Sosyal Araştırmalar Vakfı
– Tarımsal Araştırmalar – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olarak tarımsal araştırmalar yapan ve projeler üreten bir kurumdur.
– Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü
– Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı
– Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü
– TÜBİTAK – Türkiye’de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan çalışmalar yapar.
– TÜDAV – Türk Deniz Araştırmalarını gerçekleştirir.
– Türk Dil Kurumu – Türk dili üzerinde araştırmalar yapan bir kurumdur. Türkçenin her alanda doğru, güzel ve etkili kullanılmasına ve korunmasına yönelik çalışmalar yürütür.
– Türk Tarih Kurumu
– Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
– Türkiye Bilimler Akademisi
– Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
– Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı
– YETAM – Hacettepe Üniversitesinin Yeni ve Temiz Enerji Uygulama Araştırma Merkezine denir.

2. “Geçmişten günümüze ünlü Türk matematikçileri” konulu araştırmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

Matrakçı Nasuh: Matrakçı Nasuh, özellikle minyatür sanatıyla öne çıkan isimler arasında yer almaktadır. Bu nedenle matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır.

Molla Lütfi: Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid döneminde yaşayan en ünlü bilim insanlarından biri olarak matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır.

Kerim Erim: Yakın dönem bilim insanlarından biri olarak çalışmalarına devam eden Erim, yüksek matematik alanında araştırmalar yaparak gündeme gelmiştir.

Selman Akbulut: Yakın dönem bilim insanlarından biri olan Akbulut, Avrupa ve Amerika kıtasında bilim için matematik alanında alışmalar yapmaktadır.

Harezmi: Matematik alanında en önemli isimlerden biri olarak sıfırın bulunmasıyla dünya bilim tarihinde bir dönüm noktası oluşturmuş ve birçok eser ortaya koymuştur.

Salih Zeki: Yakın dönem matematik alanında hizmet veren ve çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapan bir bilim insanı olarak tanınmıştır.

Uluğ Bey: İslam tarihinin en önemli bilim insanların biri olan Uluğ Bey, matematik ve astronomi alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

Ömer Hayyam: Selçuklu zamanında yaşayan en önemli felsefe ve bilim insanlarından biri olarak matematik alanında da eserler ortaya koymuştur.

Cahit Arf: Yakın dönem en önemli bilim insanlarından biri olarak Arf teoremini geliştirerek bilime katkı sağlayan matematikçidir.

Ali Kuşçu: Tarihin en önemli bilim insanlarından biri olarak matematik alanında da çalışmalar ve araştırmalar yapmıştır.

1. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları videoyu izlemeden okuyunuz. Ardından “Cahit Arf” videosunu izlerken cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

 • Cevap
 • Evrende meydana gelmiş her olaya “Neden?” diye sorabilen bir bilim adamıdır.
 • Cahit Arf Osmanlı’nın Balkanlarda kalan son toprağı Selanik’te doğmuştur.
 • İzmir Lisesinin genç muallimi onu resimli matematik dediği geometri ile tanıştırdı.
 • 1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitti.
 • Paris’teki yıllarında fotoğrafçılığa da merak saldı.
 • İstanbul Üniversitesi’nin kapısından girip gençlere dersler vermeye başladı.
 • 1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurdu.
 • 26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son nefesini verdi.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle yanıtlayınız.

1. İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf nasıl bir öğrencidir?

 • Cevap: Dalgın, derslerine ilgisiz fakat zeki bir öğrencidir.

2. Cahit Arf’in bir bilim insanı olma aşamalarını sıralayınız.

 • Cevap

– İzmir Lisesi’nde okurken geometriye ilgi duyması.
– Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavla burs kazanarak Fransa’ya gitmesi. Buradaki okulu 2 yılda bitirmesi.
– İstanbul Üniversitesi’nde ders vermesi.
– Almanya’ya taşınıp buradaki Göttingen Üniversitesi’nde çalışması. Burada doktorasını tamamlaması.
– Dünyaca ünlü Arf Halkaları teorisini burada ortaya çıkarması.

3. Cahit Arf’in lise son sınıfa kadar derslerine ilgisizliği ne ile açıklanabilir?

 • Cevap: Babasının mesleği nedeniyle sürekli taşınması, okul değiştirmesi.

4. Sevdiğiniz ve başarılı olduğunuz dersler seçeceğiniz meslek üzerinde etkili midir? Açıklayınız.

 • Cevap: Etkilidir. Bu derslere duyduğumuz ilgi, seçeceğimiz mesleğe de ilgi duymamızı sağlar.

5. Cahit Arf lise son sınıfta geometri dersi ile tanışmasa yine de matematikçi olur muydu? Açıklayınız.

 • Cevap: Olmayabilirdi. Cahit Arf, geometri ile tanıştığında asıl ilgi alanını bulmuştur ve bunun üzerine giderek matematikçi olmuştur.

6. İnsanların yeteneklerini ve eğilimlerini ortaya çıkarmak için neler yapılabilir? Tartışınız.

 • Cevap: İlgi duydukları şeyler belirlenir, ona göre dersler, olaylar, fikirler karşısına çıkarılır. Bunlarla ilgili tutumlarına göre yetenek ve ilgileri ortaya çıkarılmış olur.

7. Cahit Arf’in vefat haberinin, vefatından bir gün sonra haber kanallarında 20 saniye yer almasını nasıl yorumlarsınız?

 • Cevap: Değer bilmeme ve nankörlük olarak yorumlarım.

3. ETKİNLİK 

İzlediğiniz videonun konusu nedir?

 • Cevap: Cahit Arf’ın yaşamı

4. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 153 Cevabı

İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf’ın hayatını maddeler hâlinde yazınız.

Cevap

 • 11 Ekim 1910 tarihinde Selanik’te doğmuştur.
 • Balkan Savaşı sırasında evlerinin bahçelerine düşen havan topunun patlamasından sonra ailecek İstanbul’a taşınmışlardır.
 • İstanbul’da ana sınıfına başlamıştır. Sürekli denize bakıp dalması nedeniyle öğretmeninden sık sık azar işitmiştir. Okumayı herkesten üç ay önce çözmüştür.
 • İzmir Lisesi’nin son sınıfında geometri ile tanışmıştır.
 • 1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitmiştir. Burada okulu iki yılda bitirmiştir. Buradaki yaşamında fotoğrafçılığa da ilgi duymuştur.
 • İstanbul Üniversite’sinde ders vermeye başlamıştır.
 • Arkadaşının ısrarı ile Almanya’ya taşınmıştır. Göttingen Üniversitesi’nde çalışmış, burada doktorasını tamamlamıştır. Arf Halkaları teorisini de burada kanıtlamıştır.
 • 1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurmuştur.
 • Emekli olduktan sonra küçük bir apartman dairesinde eşi ile yaşamıştır.
 • 26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son vefat etmiştir.

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) İzlediğiniz video, konusu bakımından sizce en çok hangi grubu/grupları ilgilendirir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

 • Cevap

Anne babanızı (X)
Arkadaşlarınızı (X)
Yöneticileri ()
Matematikçileri (X)
Bilim insanlarını (X)
Öğrencileri (X)
Öğretmenleri (X)

b) İzlediğniz videonun amacı sizce aşağıdakilerden hangisi/hangileri olabilir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Bir bilim insanını tanıtmak. (X)
Matematiği sevdirmek. ()
TÜBİTAK’ın kuruluşunu anlatmak. ()
Meslek seçimindeki etkenler. (X)
Sevilen işi yapmanın getireceği başarı. (X)
Tersine beyin göçü. ()
Bilirkişilik kurumunun ortaya çıkışı. ()

6. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 154 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri yapılarına göre inceleyiniz. Bu fiilleri örnekteki gibi tabloya yazarak uygun seçeneği işaretleyiniz.

 • Cevap

Cahit Arf 1910 yılında Selanik’te dünyaya geldi.
Matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu.
Doktorasını yapmak için Almanya’ya gitti.
Babası liseyi okuması için Fransa’ya gönderdi.
Tekerlek Mezopotomyalılar tarafından icat edildi.
Yükseköğrenimini 1932’de Fransa’da tamamladı.
Helmut Hesse (Helmut Hes)’le birlikte “Hesse-Arf Kuramı”nı geliştirdi.
Ortaokul yıllarında öğretmeni matematiğe olan ilgisini fark etti.
1964 yılında TÜBİTAK’ın ilk “bilim kurulu” başkanı oldu.
Baharla birlikte doğa dile geldi.
Matematiğin önemini ülkece kavradık.
Matematik sorularını hızlıca çözüverdim.
Cahit Arf onuruna İstanbul’da sempozyum düzenlendi.

 • Cevap

7. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 155 Cevabı

Aşağıdaki İnternet sitesinde verilen blog metnini ve yorumlarını inceleyiniz. Ardından yönergeleri uygulayınız.

a) Siz olsaydınız bloga nasıl bir başlık verirdiniz?

 • Cevap: Doğaya Zarar Veren Atıklar

b) Blogda verilen katı atık maddelerinin yok olma süreleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

 • Cevap: Katı maddelerin yok olma süresi çok ama çok uzun. Bu katı maddelerin geri dönüşümde tekrar değerlendirilmesi ve doğaya atılmaması gerekiyor. 

c) “gov ve edu” uzantılı siteler hangi kurumlara aittir ve neden güvenilirdir?

 • Cevap: “gov” uzantılı siteler devlete ait sitelerdir. “edu” uzantılı siteler eğitim kuruluşlarına ait sitelerdir.

d) Blogdaki boş bırakılan yere siz nasıl bir yorum yazardınız?

 • Cevap: Belediye görevlileri geldiğinde ise okulumuzdaki öğrencilere de duyuru yaptıktan sonra bizlere yardımcı olmasını isteyeceğim. Böylelikle bir farkındalık yaratarak doğayı korumanın ve kirletmemenin ne kadar önemli olduğunu göstereceğiz. 

8. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 156 Cevabı

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Dilekçenin yazılma amacı nedir?

 • Cevap: Okulda çevreyi koruma ve temiz tutma amaçlı yapılan çalışma için belediyeden yardım istemek.

b) 7. etkinlikteki blog metninden ve dilekçenin konusundan hareketle “doğada uzun süre yok olmayan ürünler ve çevre kirliliği” konusunda neler yapılabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: Her atık için ayrı ayrı kutular kullanılır. Bu kutularda biriken atıklar geri dönüşüm için ilgili kuruluşlara gönderilir.

9. ETKİNLİK 

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Karikatürlerin vermek istediği mesajlar üzerinde düşününüz.

 • Cevap: Birinci karikatürde, canlıların yaşamı için suyun gerekli olduğu, su kaynaklarımızın git gide tükendiği fakat insanların bunun önemini fark etmediği mesajı verilmektedir.
  İkinci karikatürde dünyamızın git gide eskidiği ve buna önlem alınmazsa ileride işe yaramayan, sadece sergilenmek üzere korunan tarihi eserler gibi olacağı mesajı verilmektedir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 157 Cevabı

b) Karikatürlerin verdiği mesajdan hareketle aşağıda “yer, zaman, kişi ve olay” unsurları verilmiş olan hikâyeyi yazınız. Hikâyenizi yazarken noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Yazım kılavuzundan yararlanınız.

Yer : Bir sahil kasabası.
Zaman : Yaz mevsimi.
Kişiler : Zafer (20-21 yaşlarında, üniversite öğrencisi, Esma’nın ağabeyi), Arif (38-40 yaşlarında, üniversitede öğretim üyesi),
Esma (12-15 yaşlarında, öğrenci),
Utku (12-15 yaşlarında, Esma’nın sınıf arkadaşı)
Olay : Yeşil alanların yok edilmesi ve betonlaşma.

 • Cevap: Aylardan bir yaz mevsimi bir sahil kasabasında güneş batarken Zafer ve Esma birlikte oturmuş sokaklara bakıyorlardı. Fakat yüzlerinde çok büyük bir acı vardı. Her yer betonlaşmış ve çok az yeşil alan vardı. O sırada Utku evden çıkmış Esma ve Zafer abisine doğru gidiyordu. Yolda karşılaştılar. Zafer kardeşine ve Utku’ya bakarak üniversitedeki hocası Arif’in derste anlattığı “doğayı ve yeşil alanları korumanın önemi”nden bahsetti. Eğer doğa olmazsa biz de olmayız, bu kadar betonlaşma bizim sonumuz dedi. Bu üç genç ise bir gün sonra bir parkta buluştular. Oraya ağaç fideleri diktiler. 

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. “Okumak Deyince” metnine hazırlık yapmak amacıyla 9. etkinlikte yer alan kitap okuma formunu inceleyiniz. Forma uygun notlar alınız.

 • Cevap: Bu formu siz de doldurabilirsiniz. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157 Cahit Arf Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
203
85
12
63
51
9
40

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!