Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 44 Cevabı

• Millî birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız.

 • CevapMillî birlik, bireyleri millî çıkarlar etrafında birleştiren, ferdin kendisinde ve mensup olduğu millette öz güvenin oluşmasını sağlayan bir duygudur. Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında milletin varlığından kaynaklanan millî güç unsurları önemli derecede etkilidir. Bu unsurlar, sosyo – kültürel, siyasi, askerî, ekonomik ve teknolojik güç olarak sıralanabilir.

• Atalarımız Millî Mücadele Dönemi’nde ne gibi zorluklarla karşılaşmışlardır?

CevapHepimizin de bildiği gibi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ulu önderi ve kurtarıcı kahramanıdır. Atatürk, Türk devletini bulunduğu uçurumdan kurtarmıştır ve bu süre zarfından da bir çok engellerle karşılaşmıştır.Özellikle Kurtuluş savaşı dönemlerinde ülkenin her köşesi işgal altındaydı ve bu sırada da millet milli bir ruhla ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak için dört elle çalışmıştır ve ülke adeta yaşamak için savaş veriyordu. Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele döneminde karşılaştığı en büyük engel ise İstanbul Hükumeti idi. Çünkü İstanbul Hükumeti Atatürk’ün milli mücadele yolundaki çalışmalarına sürekli taş koymaya çalışıyordu ve engellemek istiyordu ve İstanbul Hükumeti bu amaçla Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadele sürecine katılan herkesi idam cezasına çarptırdı. Ancak bu dönemde düşman işgalleri hız kesmeden devam ediyordu ve çıkan isyanlar gönüllü birliklerin savunma yapmasını daha da zorlaştırıyordu.

• Çanakkale Savaşı ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

CevapÇanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri’ce; Osmanlı Devleti’nin başkenti konumundaki İstanbul’u alarak boğazların kontrolünü ele geçirmek, Rusya’yla güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret yolu açmak, Alman müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amacı ile açılan cephe. 

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 48 Cevabı

a) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 • Cevap

tuğla: balçığın kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel ocaklarda pişirilmesiyle yapılan, duvar örmekte kullanılan, düzgün geometrik biçimli yapı gereci.

hasta bakıcı: Hastabakıcılık; Bir hastalığın iyileştirilmesinde, doktorun öğütlerini yerine getirip hastaya bakma işidir; bu bakımdan hekimliğin yardımcısıdır.

ilgi: iki ya da daha çok şey arasında herhangi bir benzerlik, bağlılık, ilişki.

şefkat: sevecen olma durumu.

b) Metinden bulduğunuz kelimeleri kullanarak “Millî Mücadele” ile ilgili bir paragraf yazınız.

 • Cevap: Tarih boyunca Türk milleti savaşçı bir toplum olarak tarih sahnesindeki yerini korumuştur ve vatanına, bayrağına, bağımsızlığına sonuna kadar sahip çıkan bir toplumdur bu sebepten dolayı da geçmişten günümüze kadar diğer ülkeler gibi Türk milletinin de gerek Çanakkale Savaşında gerek Sarıkamış harekatında gerekse diğer bir çok savaşta vatan uğruna şehitleri olmuştur. Milli mücadele döneminde de Türk milleti bu azmini, kararlılığını; vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan sevgisini göstermiştir ve bu uğurda canlarını dişlerine takmıştır.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Okuduğunuz metinde Mürefte kasabası hakkında hangi bilgiler verilmiştir?

 • Cevap: Mürefte, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı küçük bir deniz kasabadır. Balkan Savaşı sırasında Bulgarların eline geçmiştir. Onlar, burayı yakıp yıkmışlardır ama buna rağmen güzelliği yerindedir. Bu yörede tuğla ocakları, ipekçilik ve bağcılık meşhurdur.

2. Çanakkale Savaşı sırasında sizce Mürefte kasabası neden önemli bir yere sahiptir?

 • Cevap: Çünkü Yaralılara bakmak savaşta çok önemli bir durum ve ihtiyaçtı.  Mürefteli kadınların da çok büyük katkısı ilse savaşta yaralılara bakılmıştır Mürefte’de. Çanakkale’de yaralanan subay ve erlerimiz burada kurulan hastane ve bakım evlerine getirilerek tedavi ediliyordu. Bu sırada Mürefte’nin tek okulu da hastaneye dönüştürülmüştü. Okul sıralarının üzerine yataklar seriliyor, hastalar burada tedavi oluyordu.

3. Mürefteli kadınların hasta bakıcılık ve hemşirelik dışında yaptığı işler nelerdir?

 • Cevap: Her kadın, evinde yaptığı ev yemeklerini buraya getiriyor, yaralılara elleriyle yediriyordu. Hastalar bundan çok memnun kalıyordu. Zaten Mürefteli kadınların yakınları da askerdi. Yaralılara bakarken kocalarını, kardeşlerini hatırlıyor; kendilerini avutuyorlardı. Bazen kadınlar yaralı askerlere moral veriyor Onların ilaçlarını veriyor, yemeklerini yediriyorlardı.

4. Mersinli Emin Astsubay neden Mürefte’ye getirilmiştir?

 • Cevap: Mersinli Astsubay Emin Bey, Yeşilsırt’ta yaralı bir askere yardım ederken atılan bir el bombasıyla sırtından yaralandığı için tedavi amacıyla getirilmiştir.

5. O dönemde yaşamış olsaydınız Çanakkale Savaşı’nda sizin de yapabileceğinizi düşündüğünüz yardım çalışmaları neler olabilirdi?

 • Cevap: İnsanların yardımına koşardım. Gerek cephede gerekse de cephe gerisinde elimden ne gelirse sonuna kadar yapmaya gayret ederdim. Hatta bu uğurda can bile verirdim.

6. Metnin ana fikri nedir?

 • Cevap: Çanakkale’de Destanı yazan kadınlarımız

3. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 49 Cevabı

a) “Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay” metninden deyimlerin kullanıldığı cümleleri bularak örnekteki gibi kutulara yazınız.

 • Cevap

Eline geçmek: Balkan Savaşı sırasında Bulgarların eline geçmişti.

Canla başla çalışmak / görülmeye değer olmak : Mürefteli kadınların canla başla çalışmaları gerçekten görülmeye değerdi.

Kendini avutmak: Yaralılara bakarken kocalarını, kardeşlerini hatırlıyor; kendilerini avutuyorlardı.

b) Bulduğunuz deyimlerin metne olan katkısını belirleyiniz.

 • Cevap: Metni anlam ve içerik bakımından zenginleştirmektedir. Bunun yanında metnin akıcılığını sağlamaktadır. Dil bakımından daha zengin bir metin ortaya çıkmaktadır.

4. ETKİNLİK 

Görselleri verilen ana karakterlerin adlarını ve özelliklerini metinden hareketle altlarına yazınız.

 • Cevap:

1. görsel: Hemşire SERPİL HANIM

2. görsel: Mersinli Emin Astsubay

5. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 50 Cevabı

Metni, okurken altını çizdiğiniz bölümlerden hareketle özetleyiniz.

 • Cevap: Mürefte’nin tanıtımı. Sonrasında Çanakkale Savaşı için önemi. Buradaki kadınların azmi ve yaralılara nasıl baktıkları. Mersinli Emin Astsubay’ın Mürefte’ye getirilmesi. Serpil Hanım’ın onu tedavi etmesi anlatılmaktadır.

6. ETKİNLİK 

Seçtiğiniz kadın kahramanlardan birisiyle ilgili hazırladığınız sunumu yapınız.

 • Cevap: Milli Mücadele kadın milli kahramanlarımızdan olan Şerife Bacı’ doğumu bilinmemektedir.  Aralık 1921, Seydiler / Kastamonu’da vefat etmiştir. Milli Mücadele döneminde  İnebolu’ya çıkarılan silah ve cephanenin, Kastamonu üzerinden Ankara’ya ulaştırılmasında yaşlı erkeklerle kadınların da insanüstü çalışmaları olmuştur. Tarihe geçen bu insanlarımızdan biri de Seydilerli, İnebolu’dan Kastamonu’ya cephane taşırken, donarak şehit olan Şerife Bacı’dır. Şerife Bacı, 1921 Aralık ayının çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü günlerde; Kastamonu Kışlası önünde, sırtında çocuğu, önünde kağnısı ile cephane taşırken mermileri ve çocuğunu korumak uğruna donarak ölmüştür.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

a) Metinlerin hangisinde yazar olayın kahramanıdır?

 • Cevap: A metni. Çünkü metin birinci tekil kişi ağzından yani kahraman ağzından anlatılmaktadır.

b) Hangi metinde yazar başkalarının başından geçen olayları anlatmıştır?

 • Cevap: B metni çünkü üçüncü tekil şahıs anlatımı vardır.

c) Birinci tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?

 • Cevap: A metni. Çünkü metin birinci tekil kişi ağzından yani kahraman ağzından anlatılmaktadır.

ç) Üçüncü tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?

 • Cevap: B metni çünkü üçüncü tekil şahıs anlatımı vardır.

8. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 51 Cevabı

a) Aşağıda mastar hâlinde verilmiş fiilleri istenen kip ve kişi ekleriyle çekimleyerek örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap:  

sormak – gereklilik kipi – 2. çoğul kişi sormalısınız

araştırmak – şart kipi – 1. çoğul kişi araştırsak

yazmak – gelecek zaman – 1. tekil kişi yazacağım

temizlemek – emir kipi – 2. tekil kişi temizle

çekmek – şimdiki zaman – 3. çoğul kişi çekiyorlar

beklemek – istek kipi – 1. tekil kişi bekleyeyim

görüşmek – bilinen geçmiş zaman – 3. tekil kişi görüştü

b) Çekimlediğiniz fiillerin anlamlarında oluşan değişiklikleri yazınız.

 • Cevap:  Fiiller zaman, şahıs ve dilek anlamları kazanmışlardır.

9. ETKİNLİK 

“Birlik, beraberlik, vatan, fedakârlık, savaş, özgürlük, millet” kelimelerinden yola çıkarak A4 kağıdına “Millî Mücadele” temalı bir şiir yazınız. Yazdığınız şiire uygun bir başlık belirleyiniz. Şiirinizi sınıf panosunda paylaşınız.

 • Cevap:  

Milli mücadele başladı,
İnsanlar zorlandı,
Ama liderimiz Atatürk,
Yendik sonuçta onları!Türkler bu savaşta,
Büyük bir çile çekti,
Ama birlik savaşımız,
Özgürlük ve zaferle sona erdi.Sevindi o zaman Türkler,
Gurur duydu millet,
Biz yenmiştik zaferle,
Düşman baktı kin ile.
Osmanlı Devleti,
Güçlüydü inan ki,
Ama Cumhuriyet,
Bilesin ki daha iyi!

Gelecek Derse Hazırlık

• “Atatürk’ün çocuk sevgisi” ile ilgili şiirler bulunuz. Bulduğunuz şiirleri yazarak sınıf panosunda sergileyiniz.

 • Cevap:  

Atam büyük liderdi
Çocukları severdi
Çocuklar bir ülkenin
Geleceğidir derdi.Bazen çocuklaşırdı
Oynar şakalaşırdı
Eğer fırsat bulursa
Onlarla yarışırdı.Çoktu çocuk sevgisi
Hiç bitmezdi ilgisi.
Sevimli çocuk Ülkü
Olmuştu sevgilisi.

• Atatürk’ün çocuklarla ilgili sözlerini derleyiniz.

 • Cevap: Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdiği seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.”“Çocuğun sözleri ruhumda büyük bir heyecan yarattı. Bunu anlatamam. Gözyaşlarım bunun açık ifadesidir. Ben hayatta çok az ağlayan bir adamım, o da burada oldu.” (1925’te Uşak’ta bir Şevkat Yurdu’nu ziyareti sırasında öksüz bir çocuğun konuşmasının ardından.)“Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır.” “Türk çocuklarından beklediğimiz; sağlam vücut, işlek zeka ve temiz yürektir.”“Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.”“Bir gün ulusu, sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.”“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahsilin hududu ne olursa olsun, her şeyden evvel, Türkiye’nin istiklaline, temel benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
106
378
52
128
202
36
31

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!