Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları 2018 - 2019

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Milli Kültürümüz Sayfa 109, 110, 111, 112, 113, 114 Türkiye’m Anayurdum Sebebim Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem Metni Cevapları 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 109 Cevabı

1. Ülkenizi neden sevdiğinizi üç cümle ile açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü ülkem benim ana yurdumdur.
 • Çünkü ülkem olmazsa ben de olmam.
 • Çünkü ülkem muhteşem güzelliklere sahip. 

2. Büyüklerinizin çocukluklarının geçtiği yerler ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Bu etkinliği ailelerinizin çocukluklarının geçtiği yerlere göre yapmalısınız. Mesela benim babamın çocukluğu İzmir’de geçmiş. Çok güzel ormanlar piknik alanları ve de sokakları varış. Arkadaşları ile oyunlar oynarmış. 

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 110 Cevabı

Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Metnin bağlamından hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

 • Cevap

mahzun

 • Tahminim: kederli
 • Sözlük anlamı:üzgün, üzüntülü.

kırkikindi

 • Tahminim: Bir yağış çeşidi.
 • Sözlük anlamı:günlerce her ikindi vakti yağdığı için kırk ikindi yağdığı sanılan sürekli yağmurlara verilen ad

çökelek

 • Tahminim: Köylerde yapılan peynire benzeyen yiyecek.
 • Sözlük anlamı: Yağı alınmış sütün ya da ayranın kaynatılmasıyla elde edilen, niteliği iyi olmayan bir tür peynir.

biteviye

 • Tahminim: Hızlı.
 • Sözlük anlamı: Aynı biçimde, hep öyle sürüp giderek, sürekli olarak, tekdüze

kağnı

 • Tahminim: Bir ulaşım aracı.
 • Sözlük anlamı: iki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili tekerleklerle birlikte dönen, öküz ya da manda koşulan, genellikle dağlık, kırsal yerlerde kullanılan ilkel araba.

tandır

 • Tahminim: Üzerinde ekmek pişirilen araç.
 • Sözlük anlamı:yere çukur kazılarak yapılan bir tür küçük fırın.

kahır

 • Tahminim: Çok üzülmek
 • Sözlük anlamı: Derin üzüntü ya da sıkıntı, derin acı, içe işleyen üzüntü.

yaylı

 • Tahminim:Yaylı olan
 • Sözlük anlamı:yayı, yayları olan.

kerpiç

 • Tahminim: Ev yapımında kullanılan tuğla
 • Sözlük anlamı:saman ve balçık karışımı olarak hazırlanıp tahta kalıplara dökülerek güneşte kurutulan, duvar örmekte kullanılan ilkel tuğla

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirdeki anlatıma göre şairin nasıl bir yerde yaşadığını tasvir ediniz.

 • Cevap: Köyde yaşamaktadır. Çünkü tozlu yollardan kağnılarla yolculuk yapmaktadır. Tezek kokan kırlardan yaylalardan gelmiştir. Dağlık bir yer de olabilir. 

2. Şair çocukluk günlerini hatırlarken hangi duygularını öne çıkarmıştır?

 • Cevap:  O güzel günlere olan özlemini açığa çıkarmıştır. Bunun yanında ailesine olan hasreti de vardır. 

3. Sizce şairin çocukluk günlerini memleket sevgisi ile beraber anlatmasının sebebi neler olabilir?

 • Cevap: ÇÜNKÜ MEMLEKET SEVGİSİ DENİLEN DUYGU ÇOCUKLUK ZAMANINDA KAZANILAN VE BİR DAHA UNUTULMAYAN BİR DUYGUDUR.

4. Şair, çocukluk günlerindeki yaşamından hareketle günümüzden yaklaşık kaç yıl öncesini anlatmaktadır?
Şiirdeki ifadelere atıf yaparak cevaplayınız.

 • Cevap: Yaklaşık 70 yıl öncesinden bahsetmektedir. Çünkü o dönemde arabalar azdır. Kağnılarla yolculuk yapılmakta kerpiçlerden yapılan evlerde oturulmaktadır. 

5. “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirini daha önce okumuş olduğunuz “Vatan Destanı” şiiriyle verdiği mesajlar açısından karşılaştırınız.

 • Cevap: İki şiirde de vatan sevgisi memleket özlemi ağır basmaktadır. İkisi de bu duyguların çocukluk zamanlarında kazanıldığını anlatır. 

6. Çocukluğunuzun geçtiği yerleri siz yıllar sonra nasıl anlatırsınız?

 • CevapŞanslıyım ki çocukluğumun geçtiği yer hiçbir değişikliğe uğramadan olduğu gibi duruyor ve yıllar sonra orada bulunma şansım oldu. Apartmanın önündeki bahçede yuvarlanışlarımız misket oynamalarımız, polisçilik, saklambaç, tek kale maçlar, ip atlamalar, seksekler, çimlerin arasında dört yapraklı yonca aramalarımız hepsi zihnimde çok canlıydı. Mahallede çok katlı apartmanlar yapılmış olsa da köşedeki bakkal ve cami olduğu gibi durmakta. Okulum yenilenmiş duruyor. 

3. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 111 Cevabı

Okuduğunuz şiirin temasını ve ana duygusunu yazınız.

 • Cevapşiirin teması: Türkiyemiz 
 • şiirin duygusu: Güzel ülkemiz, cennet ülkemizin özellikleri

4. ETKİNLİK 

Şair siz olsaydınız “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirine nasıl bir başlık bulurdunuz?

Cevap

 • Başlığım:Cennet Ülkem Türkiyem
 • Bu Başlığı Yazma Sebebim: Çünkü ülkemiz doğal ve tarihi güzellikleri ile cennet gibidir. 

5. ETKİNLİK 

Aşağıda okuduğunuz şiirden bazı bölümler verilmiştir. Bu bölümlerde şair ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

Bir peygamber sofrasıydı soframız:
Biraz tandır ekmeği, biraz çökelek…
Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana,
Mecnunlar gibi üstelik.

 • Cevap: Tıpkı Peygamber sofrası gibi bereketli olduğu, bu ülkede yaşamanın fakir bile olsan aç kalmamak demek olduğu ve güzel ülkenin her vatandaşına nimetler sunduğunu anlatmaktadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 112 Cevabı

Yağmurlar başlayınca odalarımız damlardı,
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam
Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!

 • Cevap: Zamanında damları akan evlerde yaşadıklarını ama ne olursa olsun bu ülkeyi sevdiğini bu ülkenin annesi demek olduğunu onun çocuk sevgisi çocuklarını düşünmesi demek olduğunu anlıyorum

Türkiye’m! Hasretim! Kınalı türküm!..
İç içe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler,
Her parçası yine seni çağrışır.

 • CevapBu ülkeyi ne kadar sevdiğini, acısına da mutluluğuna da hayran olduğunu ve her ir hücresinin bu ülke sevgisi ile dolu olduğunu anlıyorum. 

6. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 113 Cevabı

Aşağıda verilen şiirlerdeki söz sanatlarını ilgili boşluklara yazınız.

 • Cevap

7. ETKİNLİK 

Ezberlediğiniz şiirleri, öğretmeninizin belirlediği bir zamanda vurgu, durak ve tonlamaya dikkat ederek seçtiğiniz fon müziği eşliğinde okuyunuz.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapmalısınız. 

8. ETKİNLİK 

Ülkemizi ziyarete gelmiş bir turiste karikatürden hareketle Türkiye’yi tanıtan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili kullanmaya dikkat ediniz.

 • Cevap: Türkiye tam bir cennettir . Şehirlerinden tut tarihi eserlerine kadar, örneğin Pamukkale Travertenleri, Efes antik kenti gibi. Bunlarla da yetinilmez meyve sebze açısından da  gelişmiştir. Amasya’nın elması , İzmir in , Aydının inciri , Rize’nin çayı. Halk oyunları da farklı ve değişiktir. Yörelere göre değişir. Zeybek, çiftetelli , halay gibi. Akdeniz ve Ege tam bir turistik yerlerdir. Türkiye’nin en kalabalık şehirleri  olarak 1. İstanbul  2. Ankara  3. İzmir diye sıralanır.

9. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 114 Cevabı

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıda kavram havuzunda verilen kelimelere uygun ek fiil ekleri getirerek bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık bulunuz.

Türkiye memleket Anadolu köy ova yayla sıradağ

 • Cevap: Memleketim Türkiyedir
 • Anadolu ocağımdır
 • Köyleri, ovası, yaylaları ile
 • Mutluluk sıradağlarıdır.

b) Yazdığınız şiirdeki ek fiillerin şiirin anlamına olan katkısını belirleyiniz.

 • Cevap: Şiire zaman, haber ve durum bildirme gibi anlamlar katmıştır. 

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Bir “Dede Korkut” hikâyesi okuyarak Türklerin yaşayış tarzlarına yönelik notlar alınız.

 • Cevap: Türklerde töre önemlidir
 • Türklerde at önemlidir
 • Türkler misafirperverdir
 • Türkler iyi savaşçıdırlar
 • Türkler korkusuzdurlar.

2. Beğendiğiniz bir “Dede Korkut” hikâyesini özetleyiniz.

CevapDuha Koca Oğlu Deli Dumrul, kısaca Deli Dumrul, Deli Dumrul isminde bir er vardır. Deli Dumrul kuru bir çayın üstüne köprü yaptırmıştır. Geçeninden 30 akçe geçmeyeninden döve döve 40 akçe alırdı. Bir gün köprüsünün yayına bir bölük oba yerleşir. Bu obada bir yiğit ölür ve feryatlar üzerine Deli Dumrul atıyla oraya gelir. Feryatların nedenini sorar bir yiğidin öldüğünü öğrenir. Azrail’e kızar ona meydan okur. Onunla dövüşmek için Allah’a yalvarır. Sonra evine döner.

Deli Dumrul bir toy düzenler ve bu toyda Azrail gelir. Deli Dumrul ilk basta direnir, Azrail ise ona bir can bulursa yaşamasına izin vereceğini söyler. Deli Dumrul annesine ve babasına gider ama onlar canlarını vermezler. Can bulamadığı için karısına gider. Karısı da onsuz bu hayatın hiç bir önemi olmadığını söyler ve kendi canını vermeye razı olur. Deli Dumrul Allah’a yalvarır ya ikimizin canını al ya da ikimizi de bağışla diye. Bunun üzerine Allah onları bağışlar, 140 yıl ömür verir ve annesinin, babasının canını alması için Azrail’e emir verir. Deli Dumrul ve eşi 140 yıl ömür sürerler. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Milli Kültürümüz Sayfa 109, 110, 111, 112, 113, 114 Türkiye’m Anayurdum Sebebim Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
96
260
117
35
69
15
19

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!