Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
7. Sınıf Yazılı Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

7. Sınıfta okuyan öğrencilerimizi bu hafta zor bir sınav bekliyor. Sosyal Bilgiler dersinin 1. dönem 2. yazılısına birlikte hazırlanmaya ne dersiniz. Aşağıdaki örnek sorulara bakmanız sınavda yüksek puan almanızı kolaylaştıracaktır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Aşağıda verilen ifadelerin karşısındaki kutucuğa Doğru ise “D” Yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

•Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. ()
•Yaya ve müsellem ordusu yıldırım Bayezit döneminde kurulmuştur. ()
•Sanayi inkılabı Osmanlı Devletini olumlu etkilemiştir. ()
•Rönesans ile birlikte bilim, sanat ve edebiyat alanlarında pek çok eser ortaya konulmuştur ()
•Kişinin karşısındakinin yerine kendini koymasına empati denir. ()
•Martin Luter kotolik kilisesine karşı ayaklanmış ve reform haketleri başlamıştır. ()
•İlk matbaa meşrutiyet döneminde kurulmuştur ()
•İlk bakır paranın ismi mecidiyedir. ()
•Vaka-i Hayriye Yeniceri ocağının ortadan kaldırılmasına verilen isimdir. ()
•Osmanlı Devleti, Balkanlarda fethettiği toprakları Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için İskan Politikasını uygulamıştır ()

Aşağıdaki sözcükleri, boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? 

Devşirme usulü, Ortaçağ, Yavuz Sultan Selim, III. Selim, Lale Devri, Yakınçağ, II. Mahmut

 • Cevap:

• Fransız ihtilali ile yeni çağ kapanmış ……………………………..başlamıştır.
• Osmanlı Devleti’nde ilk matbaa ……………………………… döneminde kurulmuştur.
• Müslüman olmayan ailelerin çocuklarının küçük yaşta alınıp asker ve yönetici olarak yetiştirilmesine …………………… denir.
• Halifelik ilk defa ……………………….. döneminde Osmanlı devletine geçmiştir.
• Osmanlı Devletinin en yenilikçi padişahları ………………….. ve …………………….. dir.

Dünyadaki Bütün medeniyetleri temelden etkileyen ve tarihin akışına yön veren dört temel keşifin adını yazınız.

1) Ders anlatırken kendi aranızda konuşmanız dersin akışını bölüyor, size faydalı olamadığımı hissediyorum. Yukarıda verilen örnekte Recep öğretmenin kullandığı iletişim dili aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sempati B) Ben dili C) Empati D) Sen dili

 • Cevap:

2) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu iskân siyasetinin amaçlarından değildir?
A) Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak
B) Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak
C) Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak
D) Fethedilen yerlerin zenginliklerini ele geçirmek

 • Cevap:

Yalovada kağıt fabrikası kuruldu. Çini fabrikası kuruldu. İlk matbaa kuruldu. İlk çiçek aşısı kullanıldı. İtfaiye teşkilatı kuruldu.
3) Yukarıda grafikte gösterilen yenilikler aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşmiştir.
A) Orhan bey Dönemi
B) Lale Devri
C) Meşrutiyet Dönemi
D) Senedi ittifak

 • Cevap:

Durum: Osmanlı Devleti işlenmiş ürün satar durumdayken Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiş yerli üretim çökmüş ve işsizlik artmıştır.
4. Osmanlı Devleti’nin Yukarıda açıklanan duruma gelmesinde etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reform Hareketleri
B) Rönesans Hareketleri
C) Sanayi Devrimi
D) Fransız Devrimi

 • Cevap:

5) Avrupa’nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamasında çok büyük önemi olan İpek ve Baharat yolları Osmanlı’nın eline geçti. Böylece Avrupa ticaret konusunda Osmanlıya bağımlı hale geldi. Ancak Osmanlı devleti bu ticaret yollarından beklediği kazancı elde edemedi. Osmanlı Devleti’nin bu ticaret yollarından istediği verimi elde edememesinde etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reform hareketleri B) Sanayi İnkılabı C)Fransız İhtilali D) Coğrafi keşifler

 • Cevap:

6) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin zayıflaması ve parçalanmasında etkili olmamıştır?
A) Fransız İhtilali B) Sanayi İnkılabı C) Kapitülasyonlar D) İstanbul’un Fethi

 • Cevap:

7) Fatih, İstanbul’un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli tedbirleri almıştır. Ayasofya’da toplanan halka serbestçe ve hiçbir şekilde korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara mal, can ve ırz güvenliği teminatı da vermiştir. Bu bilgilere göre Osmanlının yaptığı fetihlerde hangi politikayı esas aldığı söylenebilir?
A) İstimalet politikasını (hoşgörü)
B) İskân politikasını
C) Millet sistemini
D) Gaza ve cihat politikasını

 • Cevap:

Hükümdarlığım döneminde ilk kez Paris, Viyana, Moskova gibi önemli merkezlerde geçici elçilikler açtım.
8) III. Ahmet’in bu açıklaması aşağıdakilerde hangisini hedeflediğini göstermektedir?
A) Avrupa Hristiyan birliğini bölmeyi
B) Avrupa’ya siyasi üstünlüğünü kabul ettirmeyi
C) Avrupa’daki teknik ve bilimsel gelişmeleri takip etmeyi
D) Avrupa’daki fetih faaliyetlerini devam ettirmek

 • Cevap:

9) Osmanlı devleti yükselme döneminde;
• Barbaros Hayrettin Paşa haçlı donanmasıyla yaptığı Preveze deniz savaşını kazandı.
• Turgut reis Trablusgarp’ı Rodos Şövalyelerinin elinden almıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Anadolu Türk birliğini kurmayı
B) Akdeniz’de üstünlük kurmayı
C) Hint denizindeki faaliyetleri engellemek
D) Karadeniz’i denetim altında tutmayı

 • Cevap:

10) Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?
A) Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kurulması
B) Yerli malı kullanımının özendirilmesi
C) İrat-ı Cedid adı ile yeni hazine oluşturulması
D) İlk matbaasının kurulması

 • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
5
unlike
2
confused
1
happy
1
clap
1
love
1
angry
0
sad

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!