Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beceri Temelli Test

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beceri Temelli Testler 7. Ünite Cevapları

“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beceri Temelli Testler 7. Ünite Cevapları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beceri Temelli Testler 7. Ünite Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 152 Cevapları

1. Dünyada yaşanan sorunların çözümü ancak ülkelerin iş birliği yaparak bir araya gelmesiyle mümkündür. Bu gerçeğin farkında olan Türkiye birçok farklı bölgesel ve uluslararası kuruluşa üye olup küresel sorunların çözümüne yönelik önemli roller üstlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü ve İslam İş Birliği Teşkilatı bunlardan bazılarıdır.
Buna göre Türkiye’nin uluslararası alanda üstlendiği rol ile ilgili;
I. Küresel sorunlara karşı duyarlıdır.
II. Diğer ülkelerle dayanışma içerisindedir.
III. Küresel sorunların çözümüne katkı sunmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

2. Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemiş olduğu kampanya ile ilgili;
I. Toplumda çevre konusunda farkındalığın artırılmaya çalışıldığı
II. Uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıldığı
III. Kampanyaya isteyen herkesin katkı sağlayabileceği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: C

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 153 Cevapları

3. Bir ürünü ilk kez deneyecek olan tüketiciler öncelikle ürünün “dışsal” özelliklerine bakarak ürünü tercih edip etmeme kararı vermektedir. Bu özellikler ürün değerlendirmesinde önemli rol oynar ve tüketiciler ürünleri değerlendirme sürecinde ürünün fiyat, ambalaj, marka ismi, üretildiği ülke gibi dışsal özellikleri de bir kalite göstergesi olarak düşünerek karar verirler. Bu durum kalıp yargılarla ilgilidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ürüne yönelik bir kalıp yargı değildir?

A) Bir ürün ne kadar pahalıysa o kadar kalitelidir.
B) Japonlar teknolojik ürün üretiminde en iyi ülkedir.
C) Cep telefonu alırken garanti belgesinin olmasına dikkat edilmelidir.
D) Elektronik eşya alırken bilinen markalar tercih edilmelidir

 • Cevap: C

4. Buna göre Dede Korkut Destanı’nın Somut Olmayan Kültür Miras listesine alınması Türk kültürünün;
I. Sanat
II. Ekonomi
III. Tarih
alanlarından hangilerinin korunmasına katkı sağladığı söylenebilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: C

5. Toplumsal cinsiyete ait roller çocukluk döneminde öğrenilir ve cinsiyete ait kalıp yargıların temelini oluşturur. Bu roller, ilk toplumsallaşma ortamı olan ailede içselleştirilmekte ve zaman içerisinde de kazanılmaktadırlar.
Buna göre;
I. Gözümde yaş görseler
II. “Erkek ağlar mı?” derler
III. Gökler ağlıyor dostlar
IV. Ben ağlamışım çok mu?
mısralarından hangisinde verilen örneğe benzer bir kalıp yargı vardır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

 • Cevap: B

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 154 Cevapları

6. 7. sınıf öğrencisi Kerem haberlerde kutup bölgelerindeki buzulların hızla eridiğini ve bazı yerleşim yerlerinin su altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu izler. Bu risk bölgede yaşayan bazı hayvanların yaşamlarını da tehdit etmektedir. Soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvanların görüntülerini izleyen Kerem oldukça üzülmüş, yaptığı araştırmada yaşanan bu soruna atmosferdeki karbondioksit oranının artmasının neden olduğunu öğrenmiştir. Arkadaşları Emin, Nil, Zeynep ve Yusuf ile bu sorunun çözümüne yönelik proje çalışması hazırlamaya karar verir. Buna göre öğrencilerden hangisi tespit ettikleri sorunun çözümüne yönelik yanlış bir öneride bulunmuştur?

 • Cevap: A

7. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. doğum yıl dönümü dolayısıyla 1981 yılını Dünya Barış Yılı olarak ilan etmiştir. UNESCO tarafından alınan kararda Atatürk için şu ifadelere yer verilmiştir:
Buna göre Atatürk ile ilgili;
I. Evrensel bir lider olarak kabul görmüştür,
II. Demokratik bir liderdir,
III. İleri görüşlüdür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: B

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 155 Cevapları

8. Kalıp yargı: İnsanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olduğu algılama ve davranış biçimidir. İnsanlarda var olduğu sanılan bu özellikler çoğunlukla gerçeğe dayanmaz. Sözlü kültüre ait unsurlardır.
Buna göre;
I. Aileler, çocuklarına sözünü geçirmek için sert davranmalıdır.
II. Uzun boylu insanlar basketbol oynar.
III. Çamaşır yıkamak, ütü yapmak gibi ev işleri kadınlara aittir.
cümlelerinden hangileri kalıp yargıya örnektir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

9. Yukarıda Türkiye’nin üye olduğu kuruluşlar verilmiştir. Bu kuruluşlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu kuruluşlara üye olmak zorunludur.
B) Yardımlaşma ve dayanışma ön plandadır.
C) Çok sayıda devletin işbirliği ile kurulmuşlardır.
D) Sosyal yardımlaşma ve kültürel alanlarda faaliyet gösterirler.

 • Cevap: A

10. Hülya ortaokul değişim programıyla Almanya’ya gitmiştir. Almanya’da çocukların büyüklerine isimleriyle hitap ettiğini, geleneksel bayramlarında büyüklerin ellerini öpmediklerini, otobüslerde büyüklerine yer vermediklerini görmüş ve burada yaşayan çocukları saygısız olarak nitelendirmiştir. Hülya’nın böyle bir değerlendirmede bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Farklı yaşantılara saygı duyması
B) Kültürler arası farklılıkları kabul etmesi
C) Almanya’daki kültürel özellikleri dikkate alması
D) Farklı kültürlerdeki davranışları kendi kültürüne göre değerlendirmesi

 • Cevap: D

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 156 Cevapları

11. Yukarıda verilen görsele göre;
I. Somali’deki çocuklar, beslenme ve eğitim hakkını kullanmakta zorluklar yaşamaktadır.
II. Kıtlık ve salgın hastalıklar insanların hayatını kaybetmesine neden olmaktadır.
III. Kıtlık nedeniyle insanlar daha uygun koşullara sahip yerlere göç etmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: B

12. Verilen bilgilere göre Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, üye ülkeler arasında;
I. Ekonomik
II. Kültürel
III. Askeri
ilişkilerden hangilerini geliştirmeyi amaçlamıştır?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 157 Cevapları

13. Buna göre Türkiye NATO’ya üye olmakla;
I. Dünya barışına katkıda bulunmak
II. Ekonomik alanda yatırımlar yapmak
III. Devletler arası iş birliğini güçlendirmeye çalışmak
hedeflerinden hangilerini gerçekleştirdiği söylenebilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve III.
D) II ve III.

 • Cevap: C

14. Buna göre;
I. İklim değişikliği ile beraber sıcaklıklar da artmaya başlamıştır.
II. İklim değişkliğinin nedenlerinden biri de petrol, kömür gibi enerji kaynaklarının kullanımıdır.
III. İnsanların çevreye verdiği zarar iklim değişikliğinde etkili olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 158 Cevapları

15. Verilen bilgilerden Avrupa Birliği ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A) Para birimi nedir?
B) Üye sayısı kaçtır?
C) Sembolü nasıldır?
D) Niçin kurulmuştur?

 • Cevap: A

16. İnsanlar, dünyadaki çeşitli kültürleri tanımaya çalışır ve düşüncelerini açıklarken öngörüde bulunurlar. İnsanların öngörüde bulunmasını sağlayan şey ise çoğu zaman kalıp yargılarıdır. Kalıp yargılar, belirli bir nesneye ya da gruba ilişkin önceden zihnimizde oluşturduğumuz birtakım tutumlardır. Bu bilgiler gerçek gibi algılanır. Örneğin, bazı milletlerin sarışın olduğunu, bazı milletlerin çalışkan olduğunu düşünmemize neden olan, bu gruplarla ilgili kalıp yargılarımızdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu grup içinde değerlendirilecek bir yargı değildir?

A) 2018 Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonu Sırbistan’dır.
B) En başarılı Karateciler Koreli ve Çinli sporculardır.
C) En iyi koşucular hep Doğu Afrika ülkelerinden çıkar.
D) Herkes futbol oynar sonuçta Almanlar kazanır.

 • Cevap: A

17. Buna göre küresel ısınma;
I. İklim değişikliğine neden olmuştur,
II. Canlı türlerini olumsuz yönde etkilemiştir,
III. Doğal afetlere sebep olmuştur,
yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız II.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 159 Cevapları

18. Yukarıdaki afişten hareketle AFAD ile ilgili;
I. Uluslararası alanda da yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır
II. İnsanları eğitim yolu ile bilinçlendirmeye çalışmaktadır
III. Sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: B

19. Buna göre Selin ile ilgili;
I. On yargılı davranmıştır
II. Ayrımcılık yapmıştır
III. Empati kurmuştur
yargılardan hangileri söylenebilir?

A)Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 160 Cevapları

20. Yukarıdaki görsele göre;
I. Su kirliliğinin insanlar üzerindeki etkisi hava kirliliğinin etkisine göre daha fazladır.
II. Çevre kirliliği insanların hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır.
III. Dünya nüfusunun çoğunluğu kirli hava solumaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: C

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 161 Cevapları

21. Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 17 unsur ile 178 ülke içinde en çok kültürel değer kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer almaktadır.
Buna göre;
I. Ülkemizde farklı alanlarda kültürel öğelerin bulunduğu
II. Türkiye’nin somut olmayan kültürel değerler listesinde önemli bir yere sahip olduğu
III. Somut olmayan kültürel mirasınızın tanıtımına önem verildiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Beceri Temelli Testler 7. Ünite Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!