Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Test Çöz / 7. Sınıf Testleri / Sosyal Bilgiler / 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomi ve Sosyal Hayat Test 1
7. Sınıf Testleri Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomi ve Sosyal Hayat Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. Orta Çağ Avrupa’sında toprak yönetimi derebeylerin elindeydi. Toprak ve üzerindeki her şey derebeyin malıydı. Üretim ve askeri güç feodal beylerin elindeydi. Feodal bey isterse toprakla beraber oradaki insanları da bir mal gibi satabilirdi. Evlenmek gibi sosyal haklar bile derebeyin izniyle yapılırdı.

Verilen bilgilere göre, Orta Çağ Avrupa’sı için aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olmaz?
A) Feodalite sisteminin temelinde toprak olduğu
B) Köylülerin temel hak ve özgürlüklerinden yoksun olduğu
C) Ülkenin en yetkili kişilerinin feodal beyler olduğu
D) Derebeylerin zengin ve güçlü olduğu

Doğru!

Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi tarımı desteklemek amacıyla kurulan kurumlardan değildir?
A) Toprak Mahsulleri Ofisi
B) Ekonomi Bakanlığı
C) Devlet Su işleri
D) Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Doğru!

Yanlış!

3. • Hititlerde tahıllar ambarlarda saklanırdı.
• Hititlerde ekilip biçilen araziler saraya aitti.
• Tarlalarda çalışılan işçilere maaş olarak tahıl verilirdi.
• Komutanlara verilen toprak karşılığı, besledikleri askerle savaşa katılırlardı.

Verilen bilgilere göre Hititlerde toprak yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Toprağın devlete ait olduğuna
B) İşçilerin geçimini tahılla karşıladığına
C) Özel mülkiyetin olduğuna
D) Savaşa hazır ordunun olduğuna

Doğru!

Yanlış!

4. Tımar Sistemi 17. yy.da tımar sahiplerinin yeterince görevlerini yerine getirmemesi toprak sisteminin bozulmasına neden oldu. 1839’da Tanzimat Fermanı’yla Tımar Sistemi kaldırıldı.

Verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki alanlardan hangisinde bozulma yaşandığı söylenemez?
A) Toprak sisteminde
B) Askeri sistemde
C) Ekonomik sistemde
D) Eğitim sisteminde

Doğru!

Yanlış!

5. Cami, medrese, kütüphane, kervansaray, darüşşifa gibi binalardan oluşan yapılar topluluğuna külliye denir.

Buna göre külliye aşağıdaki alanlardan hangisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu söylenemez?
A) Siyasi
B) Ticaret
C) Sağlık
D) Eğitim

Doğru!

Yanlış!

6. Tımar Sistemi’nde topraklar üç yıl üst üste boş bırakılırsa, bu kişinin elinden topraklar alınarak başkalarına verilirdi.

Buna göre Tımar Sistemi’nde böyle bir uygulama yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergilerin düzenli toplanmasını sağlamak
B) Üretimde sürekliliği sağlamak
C) Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak
D) Hâzinenin yükünü hafifletmek

Doğru!

Yanlış!

7. Tımar sistemi sayesinde;
I. Bölgede asayişi sağlamak
II. Üretimde devamlılığı sağlamak
III. Orduya hazır asker yetiştirmek

durumlarından hangileri ekonomik alanda yarar sağlamıştır?
A) Yalnız II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

8. Osmanlı Devleti’nde uygulanan Tımar Sistemi’nde toprak, maaş karşılığı komutan ve devlet adamlarına verilirdi. Toprağı kullanan tımar sahibi elde ettiği gelir ile tımarlı sipahi beslerdi. Atlı askerler barış zamanında bulundukları bölgeyi korur, savaş zamanı ise orduya katılırlardı.

Buna göre Tımar Sistemi’nin aşağıdaki alanlardan hangisine yarar sağladığı söylenemez?
A) Güvenlik
B) Ekonomik
C) Askeri
D) Hukuki

Doğru!

Yanlış!

9. Ulaşıma önem veren bir ülkede;
I. Şehirler arası ulaşımın gelişmesi
II. Ticari faaliyetlerin gelişmesi
III. Sömürgecilik faaliyetlerinin artması

durumlarından hangileri gelişme göstermiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

Doğru!

Yanlış!

10. Esnaflar arasında dayanışmayı sağlayan Ahilik teşkilatı, Türkmen halkın çeşitli meslek alanlarında yetişmesini sağladığı gibi, ahlaki yönden de yetiştiren bir örgütlenmedir.

Ahilik teşkilatının aşağıdaki alanlardan hangisinde etkili olduğu söylenemez?
A) Ekonomi
B) Zanaat
C) Dini
D) Askeri

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomi ve Sosyal Hayat Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir