Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Test 1

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Zaman İçinde Bilim Test 1

Ana Sayfa / Test Çöz / 7. Sınıf Testleri / Sosyal Bilgiler / 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihine Yolculuk Test 1
7. Sınıf Testleri Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihine Yolculuk Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. Yunus Emre Hacı Bektaşi Veli Mevlana

Verilen düşünürlerden hangisi ya da hangileri Anadolu'nun Türkleşmesine katkı sağlamıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

2. • Danişmentliler tarafından kurulmuştur.
• Anadolu’da kurulan ilk medresedir.
• Tokat ve Niksar’da kurulmuşlardır.

Verilen bilgiler aşağıdaki hangi esere aittir?
A) Sahn-ı Seman Medresesi
B) İznik Medresesi
C) Süleymaniye Medresesi
D) Yağıbasan Medresesi

Doğru!

Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin yararlarından biri değildir?
A) İslam dünyasını Bizans ve Haçlılara karşı korumuştur.
B) İslamiyet’in kuruldukları bölgede yayılmasını sağlamışlardır.
C) Bizans Devleti’nin yıkılmasını sağlamışlardır.
D) Fetihlerin hızlandırılmasını sağlamışlardır.

Doğru!

Yanlış!

4. • Moğollara karşı yapılmıştır.
• Bu savaşın kaybedilmesiyle, Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiştir.
• Anadolu Türk birliği bozulmuştur.

Yukarıda verilen savaş hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Yassıçemen Savaşı
B) Miryokefalon Savaşı
C) Kösedağ Savaşı
D) Malazgirt Savaşı

Doğru!

Yanlış!

5. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu hükümdarı Alparslan, komutanlarına fethettikleri toprakların kendilerine ait olacağını söylemiştir. Yapılan fetihlerden sonra Anadolu’da I. Beylikler Dönemi başladı.

Tahtada yazan bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri değildir?
A) Artuklular
B) Osmanoğulları
C) Saltuklular
D) Çaka Beyliği

Doğru!

Yanlış!

6. Ticaret yolları üzerinde tüccarların ve kervanların konaklaması için yapılmış mimari eserler olan kervansaraylarda, üç güne kadar barınmak ücretsizdi. Kervansaraylar kalın duvarlarla kapalı, askerler tarafından korunmaktaydı.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sosyal devlet anlayışının hakim olduğu
B) Ticari faaliyetlerin geliştirildiği
C) Değerli eşyalar taşındığı için güvenlik önlemlerinin alındığı
D) Eğitimin ücretsiz olarak verildiği

Doğru!

Yanlış!

7. Haçlı Seferleri’nin nedenlerinin bazıları şunlardır:
• Şövalyelerin şan ve şöhret isteği
• Derebeylerin güçlerini artırmak istemeleri
• İpek ve Baharat Yolu’nu ele geçirmek istemeleri

Verilen bilgiler ilgili alanlarla eşleştirildiklerinde hangisi boşta kalır?
A) Dini
B) Ekonomik
C) Siyasi
D) Sosyal

Doğru!

Yanlış!

8. Anadolu Türk Beylikleri kuruldukları bölgelerde kendilerine özgü mimari eserler yaparak, bölgenin gelişmesine katkı sağlamışlardır.

Buna göre Türk devletleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Anadolu’nun Türkleşmesine katkı sağladıkları
B) Anadolu’yu bayındır hale getirdikleri
C) Anadolu’yu ticaret merkezi haline getirdikleri
D) Anadolu’yu Haçlı saldırılarına karşı korudukları

Doğru!

Yanlış!

9. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden olan Çaka Beyliği’ni diğer beyliklerden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk medreseyi kurmaları
B) Haçlılarla mücadele etmeleri
C) Denizcilikle uğraşmaları
D) Siyasi birliği sağlamaları

Doğru!

Yanlış!

10. • Osman Bey zamanında ilk para (bakır)
bastırıldı.
• Orhan Bey zamanında gümüş para bastırıldı.
• Fatih Sultan Mehmet zamanında altın para bastırıldı.

Verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti’nde görülen bu gelişmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Padişahların ticarete önem verdiğine
B) Ekonominin zamanla güçlendiğine
C) Avrupa ile ticaretin geliştiğine
D) Ekonomik giderlerin zamanla arttığına

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihine Yolculuk Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir