Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Test Çöz / 7. Sınıf Testleri / Sosyal Bilgiler / 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Test 1
7. Sınıf Testleri Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. Hakkari nüfusun seyrek olduğu, illerden biridir.
Bunun nedeni;
I. Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması
II. Önemli ticaret yolları üzerinde olması
III. Sanayi faaliyetlerinin gelişmemiş olması
IV. İl dışından sürekli göç alması

durumlarından hangileri etkili değildir?
A) I - III
B) II - IV
C) II - III
D) I - IV

Doğru!

Yanlış!

2. Sanayinin geliştiği, ekonomik faaliyetlerin
çeşitli olduğu ve iş imkanlarının fazla olduğu yerlerde nüfus yoğundur.

Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki şehirlerden hangisinde daha çok yaşanır?
A) Sinop
B) Ardahan
C) Mersin
D) İstanbul

Doğru!

Yanlış!

3. Bireylerin veya toplumların çeşitli nedenlerle bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine daimi olarak ya da geçici bir süre için gitmesidir.

Aşağıdakilerden hangisi göç veren bir bölgede yaşanabilecek değişikliklerden biridir?
A) Erkek nüfusu artar.
B) Nüfus azalır.
C) Yaşlı nüfus azalır.
D) Kadın nüfusu artar.

Doğru!

Yanlış!

4. Bir yerde nüfusun yoğun olması;
I. Tüketim artar.
II. Trafik sorunları artar.
III. Konut sıkıntısı artar.

durumlarından hangilerini etkilemektedir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

5. Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçlere dış göç denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dış göçlerin nedenlerinden biri değildir?
A) Doğal afetlerin yaşanması
B) Rejim değişikliklerinin olması
C) Turizmin gelişmesine katkı sağlaması
D) Ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının olması

Doğru!

Yanlış!

6. Verilen haritada ülkemizde yoğun nüfuslu bazı şehirler gösterilmiştir.

Bu şehirlerin yoğun nüfuslu olmasında deniz turizminin etkisi aşağıdakilerden hangisinde daha azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV

Doğru!

Yanlış!

7. Bir bölgede doğum sayısı ile ölüm sayısı arasındaki farka doğal nüfus artışı denir. Doğumlar ölümlerden fazla ise nüfus artar, ölümler doğumlardan fazla ise nüfus azalır.

Ölümlerin sayısının doğumlardan fazla olmasına rağmen nüfusu artan bir bölge için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) Yaşlı nüfus oranı fazladır.
B) Doğum sayısı azdır.
C) Bölge dışardan göç almaktadır.
D) Ekonomik faaliyetler gelişmiştir.

Doğru!

Yanlış!

8. Bir bölgenin göç vermesinde;
I. Tarım arazilerinin miras yolu ile parçalanması
II. Eğitim hizmetlerinin yetersiz kalması
II. Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması

durumlarından hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

9. Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı padişah II. Mahmut döneminde 1831 yılında yapıldı.

Buna göre yapılan bu sayımın en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayrimüslim sayısını öğrenmek
B) Askeri alanda yapılacak yenilikler için insan gücünü tespit etmek
C) Nüfus artış hızını belirlemek
D) Vergi verecek ve askerlik çağındaki nüfusu belirlemek

Doğru!

Yanlış!

10. Üniversiteyi kazandıktan sonra Eskişehir’de yaşamaya başlayan Mirza, tatillerde ailesinin yanına Ankara’ya gitmektedir.

Buna göre Mirza’nın;
I. Yerleşme ve seyahat
II. Eğitim ve öğretim
III. Özel hayatın korunması
IV. Çalışma hakkı

hak ve özgürlüklerinden hangilerini kullandığı örnek olarak gösterilebilir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir