Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomi ve Sosyal Hayat Test 1

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkeler Arası Köprüler Test 1

Ana Sayfa / Test Çöz / 7. Sınıf Testleri / Sosyal Bilgiler / 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Test 1
7. Sınıf Testleri Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. .............................................

• İlk Türk devletlerinde, Tanrı’nın egemenlik hakkını doğrudan kağana verdiğine inanılırdı.
• Kan bağıyla hükümdarın tüm erkek çocuklarına geçtiğine inanılırdı.
• Her erkek üyesi hükümdar olmak için taht kavgasına girebilirdi.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilmelidir?
A) Kurultay
B) Kut İnancı
C) Töre
D) Divan

Doğru!

Yanlış!

2. Anayasamıza göre devletin vatandaşlara karşı görevleri olduğu gibi vatandaşların da devlete karşı görevleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı görevlerinden biri değildir?
A) Kanunlara uymak
B) Seçme ve seçilme hakkını kullanmak
C) Vergiyi zamanında toplamak
D) Askerlik yapmak

Doğru!

Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden biri değildir?
A) Laik devlet
B) Demokratik devlet
C) Sosyal devlet
D) Teokratik devlet

Doğru!

Yanlış!

4. Osmanlı’da ilk demokratikleşme hareketi olup, herkes kanun önünde eşit sayılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde hukukun üstünlüğünün kabul edildiği ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahat Fermanı
B) Tanzimat Fermanı
C) Meşrutiyet’in ilanı
D) Kanunu Esasi’nin kabulü

Doğru!

Yanlış!

 5. I. Mebusan Meclisi
II. Ayan Meclisi
III. Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yukarıda verilenlerden hangilerinin üyeleri halkın oylarıyla belirlenmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

6. Herkesin kanun önünde eşit olduğu ve hakkını arayabildiği devlet anlayışı olan ülkemizde yüksek mahkemeler görevini aşağıdakilerden hangisi yerine getirmez?
A) Danıştay
B) Anayasa Mahkemesi
C) Bakanlar Kurulu
D) Yargıtay

Doğru!

Yanlış!

7. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidererek herkese iyi bir hayat seviyesi sağlamayı amaçlayan devlet anlayışıdır.

Bu özellik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin aşağıdaki niteliklerden hangisini kapsamaktadır?
A) Sosyal devlet
B) Hukuk devleti
C) Demokratik devlet
D) Laik devlet

Doğru!

Yanlış!

8. Cumhuriyet yönetim şekli, halkın egemenliğine dayalı, belirli süreler için seçtiği halkın temsilcileri aracılığıyla kullanmasıdır.

Verilen bilgilere göre, cumhuriyet yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Seçilen kişilerin halka karşı sorumlu olduğu
B) Millet egemenliğinin esas olması
C) Güçler birliği ilkesinin uygulandığı
D) Yönetimin halka ait olduğu

Doğru!

Yanlış!

9. Gerek elektronik basılı medya veya basın vasıtasıyla görüş ve düşüncelerini açıklayabilme ve yayabilme hakkı her zaman olmalıdır.

Buna göre parçada aşağıdakilerden hangisine önem verildiğine vurgu yapılmaktadır?
A) Basın özgürlüğüne
B) Temel hak ve özgürlüklere
C) Milli egemenliğe
D) Haberleşme hürriyetine

Doğru!

Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasamızın 3. maddesinde belirtilmemiştir?
A) Bayrağı, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
B) Milli marşı İstiklal Marşı’dır.
C) Yönetim şekli Cumhuriyet’tir.
D) Başkenti Ankara’dır.

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir