Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Test Çöz / 7. Sınıf Testleri / Türkçe / 7. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Test 1
7. Sınıf Testleri Çöz

7. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


Deprem, yer kabuğunun titreyerek sarsılmasıdır. Yer kabuğunun içinde bulunan maddeler yer değiştirir ya da alttan veya yandan gelen basınçla, kaya katları kırılır ya da kıvrılır. Böyle bir olay da depreme yol açar ve yeryüzünün oldukça geniş bölümü sarsılır.
1. Bu parçanın anlatımında aşağıdakiler- den hangileri ağır basmaktadır?
A) Açıklama - Örnekleme
B) Tartışma - Tanımlama
C) Açıklama - Tanımlama
D) Tartışma - Örnekleme

Doğru!

Yanlış!

Sanatçının sanat anlayışında birbirine zıt iki aşama vardır. Daha çok kişisel konulara ağırlık verdiği ilk dönem şiirlerinde egemen olan temalar, “aşk” ve “doğa”dır. Sanatçı daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir. İkinci aşamada, içinde yaşadığı çevrenin sosyal, siyasi ve ahlaki çarpıklıklarını gündeme getirmiştir. Şiirlerinin asıl teması, artık özgürlük ve uygarlık kavramlarıdır. Yaşadığı dönemin politikasını ve politikacılarını ağır bir dille eleştirmiştir.
2. Bu parçada anlatılan sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Sanat hayatı boyunca eserlerinde toplumsal sorunları sıkça dile getirdiğine
B) Sanatçının sanat hayatının iki bölümden oluştuğuna
C) İlk dönem şiirlerinde temayı aşk ve doğa gibi konuların oluşturduğuna
D) Toplumsal konulara daha sonra yöneldiğine ve eleştiriler yaptığına

Doğru!

Yanlış!

Kübizm, dış dünyadaki nesnelerin yalnız görünen değil, görünmeyen taraflarını da göstermeye, anlatmaya çalışan bir akımdır. (1) Sözgelimi ressam, balkonda bulunan bir adamın resmini yapmak istediği zaman, yalnızca adamın dış görünüşünü çizmekle yetinmeyecek, balkondaki adamın sokağa ait bütün duyumlarını aynı tablonun içerisine yerleştirecektir. (2) Kübizme göre yaşam çok boyutludur. (3) İnsan yaşam denilen olay içinde birçok şeyi hep birden görmektedir. (4) Öyleyse insanı bütün düşüncelerden soyutlayarak anlatamayız.
3. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümle ile başlar?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Doğru!

Yanlış!

Omzunun acısına aldırmadan toparlandı, kalktı, korkuyla etrafına bakındı. Ağaçlar konağın bir yanını baştan başa örtüyordu. Bahçede de kimseler yoktu. Demek düştüğünü bir gören olmamıştı. Görselerdi kahkahalarını tutamazlardı zaten.
4. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Betimleme
B) Tartışma
C) Açıklama
D) Öyküleme

Doğru!

Yanlış!

1. Söz gelimi, Shakespeare’nin Kral Lear
adlı tiyatro eserindeki olaylarla okuyucuya iletmek istenen düşünce şudur: “Güzel ve parlak sözlere inanış, körü körüne güven, en güçlü kişileri bile yıkıma götürür.”
2. Her tiyatro eserinde bir olay ya da olaylar zinciri vardır.
3. Her oyunda dramatik eylem, bir ana düşünceye, bir duyguya dayanır.
4. Bu olaylar eyleme dönüşmüş tutkular, özlemler, düşler ve isteklerdir.
5. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse sıralama hangisi olur?
A) 4 - 2 - 3 - 1
B) 3 - 4 - 2 - 1
C) 2 - 4 - 3 - 1
D) 2 - 1 - 3 - 4

Doğru!

Yanlış!

Edebiyat türlerinin en eskisi şiirdir. Diğer türlerin tümü şiirin toprağında boy atıp gelişmiştir. Yazının bulunuşundan önceki dönemlerde sanat alanında şiir çok etkili bir tür olmuştur. Bugüne dek şiirin birbirinden farklı birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlamalar çağdan çağa, kişiden kişiye değişmiş, kesin bir tanıma ulaşılmamıştır. Bu durum bir bakıma doğal sayılmalıdır. Çünkü şiir öznel nitelikleri ağır basan bir türdür.
6. Parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiir duygusal bir türdür.
B) Şiir en eski edebî türdür.
C) Yazının bulunmasıyla şiir türü ortaya çıkmıştır.
D) Bazı şairler şiire farklı tanımlamalar getirmiştir.

Doğru!

Yanlış!

Hep bir yazar olma hayali ile yaşadım. Çocukken okuduğum kitapları bitirince hayretler içinde kalırdım. “Acaba bu kadar insanı nasıl aklında tutmuş bu yazar.” diye düşünürdüm. Çok güzel cümlelerle karşılaşınca hayret ederdim, nereden aklına geldi diye. Ben de o derece iyi cümleler olmasa da yazarlık deneyimimde güzel cümleler kurdum. Anladım ki çok okuyunca zaten insanda bir yazma isteği doğuyor. İlleride belki ben de böyle düşündüren bir yazar olurum. Başkalarında yazma isteği oluştururum.
7. Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yazılan eserlerin nasıl oluşturulduğuna hayret eden birisidir.
B) En büyük hayali yazar olmaktır.
C) Yazarlık deneyimi yaşamış olarak görmektedir kendini.
D) İyi bir yazar olmak için bolca eser yazılması gerektiğini düşünen birisidir.

Doğru!

Yanlış!

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur?
A) Şairler ve yazarlar yaşamın gerçeklerini anlattıkları ölçüde iyi olabilir.
B) Çünkü romanlar, pek çok odası olan bir lüks eve benzer.
C) Böyle hızlı değişen dünyada edebiyatımızın da bu hıza ayak uydurması gerekir.
D) Kültür ve insanla birlikte gelişen ve büyüyen bir olgudur.

Doğru!

Yanlış!

(1) İyi konuşmacılar gülünç bir hikâyeyi asla yalnızca mizah yapmak için anlatmaz. (2) Konuyla ilgili olmalı, bir noktayı örneklerle açıklamalı, resimlemelidir. (3) Muhtemelen bir neşe havası yaratmanın en kolay yolu kendinizle ilgili şaka yapmaktır. (4) Mizah, yalnızca pastanın üzerindeki şeker, katlar arasındaki çikolatadır; pastanın kendisi değildir.
9. Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

7. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir