Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Test 1

7. Sınıf Türkçe Fiilde Yapı – Ek Fiil Test 1

Ana Sayfa / Test Çöz / 7. Sınıf Testleri / Türkçe / 7. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Test 2
7. Sınıf Testleri Çöz

7. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Test 2

Sponsorlu Bağlantılar


1. Aşağıdakilerden hangisi metnin anlatıcısı yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Yolculuğumuzun ikinci gününde Ohri gölüne vardık. Ata yadigâri toprakları ziyaretimiz burada bir soluklanmayla devam edecek.
B) Yaşadığım en güzel günlerden birisiydi ilk imza günüm. O günü nasıl unutabilirim. Okuyucumla buluştuğum ilk gündü.
C) Eğitimde yenilikler yapmak için karış karış gezmişti Anadolu’yu Adnan Amca. Hep bir şeylerin eksik olduğunu düşünürdü. Bütün çabası eğitim eşitliğini Anadolu’ya yaymaktı.
D) Ani bir karar aldık. Ankara’dan taşınacaktık. Benim için ilk ayrılıktı; mahalleme, arkadaşlarıma, okuluma ve öğretmenlerime...

Doğru!

Yanlış!

Hayatın gerçeklerini olduğu gibi anlatmayan yazarın başarılı olamayacağına ben de katılıyorum. Aslında başarıdan kastım okunmayacağı. Elbette yazdıklarını okuyacak bir kitle oluşur. Fakat genele hitap etmesi mümkün değildir. Gerçekleri ayna gibi yansıtmayan yazarlar bu topraklarda fazla uzun ömürlü olmazlar.
2. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak verilmiş olabilir?
A) Çok okunmak bir yazar için başarının göstergesi midir?
B) Bir yazarın başarılı olabilmesi için topluma ayna görevi görmesi gerektiğine siz de katılıyor musunuz?
C) Anadolu’da bazı yazarların okunmama- sının sebebi sizce nedir?
D) Her yazarın kendi kitlesini oluşturduğuna katılıyor musunuz?

Doğru!

Yanlış!

Herkesin dilinde ikide bir gündeme getirdiği “Dilimiz yozlaşıyor.” cümlesi. Tamam, dil yozlaşıyor da sen bunu önlemek için neler yapıyorsun? Cevabı çok basit: “Hiçbir şey...” Sadece şikayet etmekle yozlaşan dil kurtarılmaz. Bunun için etkili programlar hazırlanmalı. Çocuklara yönelik, dilimizin güzelliğini anlatan çizgi filmler yapılmalı ve yayınlanmalı. Okullarda sempozyumlar düzenlenmeli. Dil üzerine çalışmış kişilerin hayatları film hâline getirilmeli. Bunları yapmadan “Dilimiz yozlaşıyor.” cümlesinin ardına sığınırsak en büyük suçlu biz oluruz.
3. Bu parçada yazar neyden şikayet etmektedir?
A) Dilin yozlaşmasına dur denilmesi gerektiğinden
B) Yabancı kelimelerin dilimize çok rahat girdiğinden
C) Dil bilimcilerin iyi eğitim almadığından
D) Dil yozlaşıyor, diyenlerin hiçbir çözüm üretmemesinden

Doğru!

Yanlış!

1. Çünkü Millî Edebiyat sanatçıları,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında da önemli eserler vermişlerdir.
2. Modernleşme yolundaki Türk edebiyatı, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yeni bir aşamaya kavuşmuştur.
3. Bu yüzden kesin hatlarla Millî Edebiyat’tan ayrılamamaktadır.
4. Esasen Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı, ilk zamanlarda Millî Edebiyat akımının izini sürmüş bir edebiyattır.
4. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?
A) 4 - 3 - 1 - 2
B) 2 - 4 - 3 - 1
C) 3 - 4 - 2 - 1
D) 2 - 3 - 4 - 1

Doğru!

Yanlış!

Bazı kökleri Orta Asya ve Kafkaslara bağlanan fakat esas biçimi Anadolu’da yaratılmış olan bir destandır. Köroğlu Destan’ının Anadolu, Azerbeycan, Türkmenistan ve Özbekistan’da söylenmiş yirmi dört ayrı biçimi vardır. Bunların her biri değişik şairlerce söylenmiştir. 16. yüzyılın yazılı kaynaklarına göre Köroğlu’nun asıl adı Ruşen’dir. Destan, Bolu Beyi’nin, istediği atı bulamadığı için Ruşen’in babası Yusuf’un gözünü kör ettirmesiyle başlar.
5. Bu parçada Köroğlu Destanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kaçıncı yüzyılda yazıya geçirildiğine
B) Köroğlu’nun gerçek adına
C) Destanın nasıl başladığına
D) Destanın nerelerde söylendiğine

Doğru!

Yanlış!

“Yeterli zamanımız hep vardır, yeter ki onu doğru kullanalım.” der Goethe. Ne kadar da doğru bir söz. Zamanın bolluğunu insanın görmemesi kendi kusuru. Yetişmeye çalıştığımız zamana hep mağlup oluyoruz. Eğer zamanı doğru kullanabilsek her şeye, herkese ayıracak bir zamanımız olur.
6. Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Örnekleme
B) Karşılaştırma
C) Benzetme
D) Tanık gösterme

Doğru!

Yanlış!

Bazı kültürler, uygar ve yetenekli bir tanrı kuşağının eskisinin yerini aldığı yeni bir dünya görüşü ortaya koymaktadır. Örneğin; Yunan mitolojisinde Zeus Kronos’u; Babil mitolojisinde de Marduk Tiamat’ı yenip yerine geçmiştir.
7. Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Tanımlama
B) Örnekleme
C) Tanık gösterme
D) Benzetme

Doğru!

Yanlış!

(1) Konuşma yaparken genel açıklamalar ve belirli örneklerin insanları sıkma gibi bir tehlikesi vardır. (2) Eğer konuşmanızın amacı etkilemek ve ikna etmekse bunlar ilginç ve kolayca dikkati çekebildikleri müddetçe çok kıymetlidir. (3) Yalnızca rakamlar ve miktarlar, kendi başlarına verilirlerse asla çok etkileyici olmazlar. (4) Çelişen fikirlerin ortaya çıkmasını önlemeye yardım eder.
8. Numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın düşünce akışını bozmaktadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Doğru!

Yanlış!

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygundur?
A) Bu gibi sorunlar gelecek nesilleri de tehdit etmeye devam edecek.
B) Yapılan bu yönde çalışmalar şunu gösteriyor; alt yapı sorunu gittikçe artacak.
C) Kavimler göçünden etkilenen toplumlar- dan biri de Romalılardır.
D) Yazarın güçlü anlatımı romanı başarılı hâle getirmiş.

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

7. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Test 2

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir